Odszkodowania i ich podział

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2177
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odszkodowania i ich podział - strona 1 Odszkodowania i ich podział - strona 2 Odszkodowania i ich podział - strona 3

Fragment notatki:

Zasada odszkodowania (la principe indemnitaire, Besson, 304)
Zakres działania
Ubezpieczenia majątkowe : odszkodowanie
regres KC 828 (każdy kto spowoduje szkodę jest zobowiązany do jej naprawienia)
zakaz kumulacji odszkodowań
Ubezpieczenia osobowe : świadczenie nieodszkodowawcze
brak regresu
dopuszczalność kumulacji świadczeń
Ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić ubezpieczonemu odszkodowanie , jeśli zaszło zdarzenie losowe, nawet, jeśli zdarzenie spowodowała osoba trzecia.
Gdy zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie to na ubezpieczyciela przechodzą prawa, które miała osoba poszkodowana względem sprawcy szkody.
Prawa zakładu ubezpieczeń są ograniczone do wysokości wypłaconego odszkodowania
Regres w stosunku do sprawcy szkody
Gdy odszkodowanie nie pokryje w całości szkody:
Ubezpieczający ma prawo pierwszeństwa przed zakładem ubezpieczeń do zwrócenia się do sprawcy szkody, aby pokrył szkodę.
Zadanie instytucji regresu w stosunku do sprawcy szkody :
Represyjny - regres stanowi środek represyjny w stosunku do sprawcy szkody
Prewencyjny - regres jest instrumentem prewencji ubezpieczeniowej, ponieważ dochodzenia regresowe w stosunku do sprawcy szkody są bardziej skuteczne a niżeli roszczenia odszkodowawcze ze strony osoby poszkodowanej (większe możliwości zakładu ubezpieczeń w dotarciu do sprawcy szkody)
Regresy zmniejszają wysokość wydatków zakładu ubezpieczeń na odszkodowania, ma to wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej, można go łatwo zauważyć w przypadku ubezpieczeń gdzie regresy występują najczęściej
ubezpieczenia typu cargo,
ubezpieczenia mieszkań
Zakaz kumulacji odszkodowań :
KC art. dodany 824 par 2
Odszkodowanie nie może być źródłem wzbogacenia ubezpieczonego, powinno skompensować szkodę, ale nie powinno być źródłem dodatkowych korzyści, o ile nie umówiono się inaczej Sytuacja, w której ten sam przedmiot ubezpieczenia, w tym samym czasie od tego samego ryzyka jest ubezpieczony w różnych zakładach ubezpieczeń, a suma tego ubezpieczenia przewyższa wartość ubezpieczonego przedmiotu.
Ubezpieczony nie może domagać się odszkodowania większego niż szkoda. Nie ma prawa kumulować odszkodowań, żądać od zakładu ubezpieczeń kwoty wyższej niż poniesiona szkoda
Można ubezpieczyć swoje dobra osobiste u wielu u bezpieczyciel i i gdy zajdzie wypadek ubezpieczeniowy każdy ubezpieczyciel powinien swoje świadczenie wypłacić .
Definicje umowy ubezpieczenia : Bennett, 79 - umowa na mocy, której jedna strona zwana ubezpieczycielem zobowiązuje się za wynagrodzeniem płaconym przez druga stronę czyli ubezpieczającego zapłacić odszkodowanie.


(…)

… strony umowy ubezpieczenia muszą w sposób ciągły ze sobą współpracować.
Subiektywnie losową - a nie losową, bo losowość występuje tylko po jednej stronie (ubezpieczającego), na tą losowość nie może liczyć zakład ubezpieczeń, on musi być przygotowany na pokrycie ryzyka u każdego ubezpieczonego (zakład tworzy rezerwę)
Synallagmtyczna (wg. teorii ponoszenia ryzyka) - wzajemna, strony umowy świadczą…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz