Umowa ubezpieczenia - opis

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1435
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowa ubezpieczenia - opis - strona 1

Fragment notatki:

Umowa ubezpieczenia Umowa ubezpieczenia - uregulowana w kodeksie cywilnym [1] umowa , na podstawie której ubezpieczyciel , w zakresie działania swojego przedsiębiorstwa, zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę .
Świadczenie zakładu ubezpieczeń może polegać na zapłacie:
przy ubezpieczeniu majątkowym - określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku,
przy ubezpieczeniu osobowym - umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej.
Charakter prawny umowy ubezpieczenia Umowa ubezpieczenia jest umową nazwaną , należąca do grona umów kwalifikowanych, dwustronnie zobowiązujących i odpłatnych. Rozbieżności w doktrynie wywołuje losowość i wzajemność umowy ubezpieczenia. Judykatura polska stoi na stanowisku, że umowa ubezpieczenia jest umową losową , której nie można przypisać charakteru wzajemności [2] .
Treść umowy ubezpieczenia Na treść umowy składają się jej essentialia negotti oraz główne świadczenie stron.
Do essentialia negotii umowy ubezpieczenia zaliczymy postanowienia określające:
zdarzenie losowe,
interes ubezpieczonego, któremu zdarzenie owo zagraża.
Główne świadczenia stron Świadczenie pieniężne ubezpieczającego - którym jest zapłata składki ubezpieczeniowej.
Świadczenie pieniężne zakładu ubezpieczeń [3] - którym jest zapłata umówionego odszkodowania lub świadczenia.
Teorie świadczenia ubezpieczyciela W doktrynie występują jednak dwie teorie opisujące charakter świadczenia ubezpieczyciela:
Część przedstawicieli nauki uważa, że świadczeniem zakładu ubezpieczeń jest ponoszenie ryzyka nastąpienia negatywnych skutków, wskutek ziszczenia się zdefiniowanego umową zdarzenia losowego. Świadczenie to utożsamiają z ochroną ubezpieczeniową.
Inni opowiadają się za pieniężnym charakterem świadczenia ubezpieczyciela, które polega na zapłacie umówionego odszkodowania lub świadczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie mieści się bowiem w prawnym pojęciu świadczenia .
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz