Ubezpieczenia w turystyce- wykład 9

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ubezpieczenia w turystyce- wykład 9 - strona 1 Ubezpieczenia w turystyce- wykład 9 - strona 2

Fragment notatki:

Wyklad 9
Europejskie prawo ubezpieczen gospodarczych.
Systemy prawne:
system prawa krajowego
s. p. miedzynarodowego
s. p. unijnego
Prawo europejskie:
w ujeciu szerokim - prawo europejskiej organizacji miedzynarodowych
w ujęciu wąskim - prawo ściśle związane z funkcjonowaniem Unii Europejskiej
Zrodla prawa unijnego:
prawo stanowione
* prawo pierwotne
* prawo pochodne (wtorne)
prawo niepisane
Prawo pierwotne - obejmuje umowne prawo miedzynarodowe, ktore dalo podstawy powstaniu i ewolucji Wspolnot, a obecnie daje podstawy funcjonowania Unii Europejskiej (traktaty zalozycielskie, ich uzupełnienia i modyfikacje)
Prawo wtórne - zespól norm prawnych przyjętych przez instytucje wspólnotowe dla realizacji celów wynikających z Traktatów.
Nadrzędność prawa pierwotnego - akty prawa wtórnego musza być zgodne z prawem pierwotnym; w przypadku Sprzeczności ETS może stwierdzić ich nieważność.
Prawo niepisane:
1. Zasady ogólne prawa europejskiego.
2. Prawo sędziowskie.
3. Prawo zwyczajowe.
Rozporządzenie - akt prawny o zasięgu ogólnym, obowiązuje w całości i jest bezpośrednio stosowany we wszystkich państwach członkowskich. (Instrument ujednolicenia)
Dyrektywa - wiąże państwo, do którego jest adresowana w zakresie celów, jakie maja być osiągnięte, pozostawiając Władzom państwowym swobodę wyboru metod i form ich realizacji. (Instrument harmonizacji)
Harmonizacja w drodze dyrektyw:
= minimalna (dyr. 90/314) w sprawie zorganizowanych podroży, wakacji i wycieczek.
= szczegółowa [wyłączna] Decyzja - indywidualny akt, skierowany do konkretnego adresata (państwa, osoby prawnej czy obywatela) np. KE Wydaje decyzje w stosunku do przedsiębiorców w ramach realizowanej przez ten organ polityki konkurencji.
Zalecenia i opinie - maja charakter niewiążący.
Zasada bezpośredniego stosowania prawa unijnego - prawo unijne uzyskuje autonomicznie status prawa pozytywnego w porządku wewnętrznym państwa.
Zasada bezpośredniego skutku prawa unijnego - norma prawa unijnego tworzy sama, bez krajowych aktów transformujących ja do porządku wewnętrznego, prawa i obowiązki dla podmiotów indywidualnych.
Rodzaje skutku bezpośredniego:
wertykalny
horyzontalny (relacja miedzy podmiotami tego prawa)
Przeslanki bezpośredniej skuteczności (w ogólności):

(…)

….
Zabezpieczenie turystyczne organizatorów turystycznych i pośredników turystyki.
Art. 7 dyrektywy 90/314
Na wypadek swojej niewypłacalności organizator lub punkt sprzedaży detalicznej, będący strona umowy, powinni Zapewnić dostateczne zabezpieczenie umożliwiające zwrot nadpłaconych pieniędzy oraz powrót konsumenta z Podroży.
Orzeczenie z 7.10.1996r. Art 7 przyznaje jednostkom prawo indywidualne w postaci…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz