Umowy w turystyce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1568
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowy w turystyce - strona 1 Umowy w turystyce - strona 2 Umowy w turystyce - strona 3

Fragment notatki:

UMOWY W TURYSTYCE Umowa -   to czynność prawna dokonywana pomiędzy dwiema lub więcej stronami  kształtująca ich wzajemne prawa i obowiązki.  Umowy są: • podstawowym   instrumentem   kształtowania   stosunków   cywilnoprawnych   w  różnych dziedzinach życia, w tym także w turystyce • pozwalają   w   taki   sposób   określić   prawa   i   obowiązki   w   ramach   stosunku  prawnego, aby jego strony mogły jak najlepiej zrealizować swoje cele.  • zasadą jest  swoboda w kształtowaniu treści zawieranych umów, a co za tym  idzie,   treści   stosunków   cywilnoprawnych.   Najbardziej   masowy   charakter   mają   umowy   zawierane   z  klientami  przez  przedsiębiorców oferujących towary i usługi. Umowy takie z reguły zawierane są na  warunkach   określonych   przez   przedsiębiorcę,   a  klientowi  pozostawia   jedynie  decyzję,  czy  umowę  na   proponowanych  warunkach   zawiera,  czy  nie.  Ten  rodzaj  umów,   zawieranych   “przez   przystąpienie”   do   gotowego   wzoru,   określamy   jako  umowy   adhezyjne.   Ustawodawca   szczególną   uwagę   poświęca   treści   umów   tego  rodzaju,   starając   się   chronić   klientów   przed   proponowaniem   im   postanowień  niekorzystnych. Zostało to kompleksowo uregulowane w zmienionym w 2000 roku  kodeksie cywilnym poprzez wskazanie tzw. niedozwolonych klauzul umownych.   Praktyka   zawierania   umów   z  klientami  biur   podróży,   ukształtowana   tradycyjnie,  obejmowała 3 rodzaje wykorzystywanych dokumentów: 1. Druki zgłoszenia   wypełniane przez klienta na dostarczonym formularzu, lub  wypełniane przez pracownika biura turystycznego (organizatora, pośrednika  lub agenta) po uzgodnieniu z klientem i podpisywane przez klienta. Przyjęcie  zgłoszenia potwierdzane było podpisem upoważnionego pracownika biura, a  kopia   zgłoszenia   z   potwierdzeniem   wydawana   klientowi.   Zgłoszenie   takie  spełniało   zatem   warunki   formy   pisemnej,   a   jego   funkcją   było  skonkretyzowanie   świadczeń   (określenie   imprezy)   i   zindywidualizowanie  klienta. 2. Program   imprezy   to   kolejny   dokument   zawierający   w   szczególności  wyliczenie i charakterystykę wszystkich świadczeń cząstkowych, składających  się   na   imprezę   turystyczną,   zwykle   z   podaniem   także   terminów   i   miejsca  świadczenia. Program przygotowywany był dla całej grupy, a nawet dla całego  cyklu imprez grupowych, a jego akceptacja przez klienta następowała poprzez 

(…)

… pozwanemu. Pozwany przedstawia swoje dowody na odparcie zarzutów
pozwu. Odbywa się rozprawa, po której sąd wydaje wyrok. Strona
niezadowolona może wnieść pozew o rewizje do sądu wyższej instancji.
Strony mogą również zawrzeć w umowie tzw. klauzulę arbitrażową, czyli zapis na
sąd polubowny. Atrakcyjność zapisu na sąd polubowny wiąże się z możliwością
przyspieszenia postępowania i obniżenia jego kosztów…
… turystów oraz nazwę i adres ubezpieczyciela
• sposób zgłaszania reklamacji z podaniem terminu zgłaszania takich reklamacji
• wymagania specjalne, o których klient powiadomił organizatora turystyki
podstawy prawne umowy i konsekwencje prawne wynikające z umowy
Metody rozwiązywania sporów na tle wykonania umowy.
Spory powstałe na tle wykonywania umów mogą być rozwiązywane na kilka
sposobów:
Marzena…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz