Rodzaje ubezpieczeń turystycznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1428
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje ubezpieczeń turystycznych - strona 1 Rodzaje ubezpieczeń turystycznych - strona 2

Fragment notatki:

RODZAJE UBEZPIECZEŃ TURYSTYCZNYCH UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE: – ich zawieranie związane jest z przepisami prawa – w turystyce obowiązkowe są: ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem  tych pojazdów UBEZPIECZENIA DOBROWOLNE: 1. NNW i KL • NNW   (następstwa   nieszczęśliwych   wypadków)   obejmuje   wypłatę  odszkodowania na skutek trwałego uszczerbku na zdrowiu do sumy określonej  lub   śmierć   ubezpieczonego.   Jest   to   suma   umowna,   uzależniona   od   stopnia  uszczerbku na zdrowiu stwierdzonego komisją lekarską • KL (koszty leczenia za granicą) – zwrot kosztów poniesionych za badania,  zabiegi   lekarskie,   zakup   lekarstw   i   środków   opatrunkowych,   transport   do  szpitala, pobyt w szpitalu, transport do kraju • w razie śmierci ubezpieczonego ubezpieczenie pokrywa również sprowadzenie  zwłok do kraju i zakup trumny za granicą • ubezpieczenia   mogą   być   rozszerzone   o:   koszty   porodu   za   granicą,   koszty  leczenia   stomatologicznego,   koszty   następstw   stanów   zapalnych,   koszty  leczenia chorób przewlekłych  • zwykle wyłączone z odpowiedzialności ubezpieczyciela są koszty związane z  chorobami   przewlekłymi   (o   ile   klient   się   nie   doubezpieczy   dodatkowo),   o  podłożu psychicznym czy zabiegi upiększające. 2. UBEZPIECZENIE RZECZY OSOBISTYCH I BAGAŻU PODRÓZNEGO • umożliwia   kontynuowanie   podróży   w   przypadku   utraty   rzeczy   osobistego  użytku niezbędnych podczas podróży • ubezpieczyciel   odpowiada   za   utratę   z   powodu   zaginięcia,   zniszczenia   lub  uszkodzenia bagażu • postępowanie   w   przypadku   utraty   rzeczy   osobistych,   w   zależności   od  okoliczności, obejmuje: zawiadomienie policji o rabunku, kradzieży, kradzieży  z włamaniem, pożaru, zaginięcia rzeczy w trakcie akcji ratunkowej i uzyskanie  potwierdzenia zaistniałego faktu na piśmie • szkoda powinna zostać zgłoszona po powrocie do kraju i do ubezpieczyciela • możliwe jest niekiedy ubieganie się o zaliczkę na zakup rzeczy niezbędnych w  podróży 3. KOSZTY   ODSTĄPIENIA   OD   UMOWY   (koszty   rezygnacji   z   imprezy  turystycznej) • ma związek z przedpłatami za usługi turystycznego • ubezpieczony   informuje   organizatora   turystyki   i   ubezpieczyciela   o   fakcie  odstąpienia od umowy o świadczenie usług turystycznych z nagłych przyczyn  jak: śmierć turysty lub współpodróżnego, przedwczesny poród itp.

(…)

… z przedpłatami za usługi turystycznego
• ubezpieczony informuje organizatora turystyki i ubezpieczyciela o fakcie
odstąpienia od umowy o świadczenie usług turystycznych z nagłych przyczyn
jak: śmierć turysty lub współpodróżnego, przedwczesny poród itp.
Marzena Wojciechowska dla AP Edukacja; Obsługa ruchu turystycznego, sem III; Poznań 2009 r.
4. UBEZPIECZENIE POMOCY PRAWNEJ
• rzadko występuje samodzielnie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz