Turystyka kulturowa

note /search

Czynniki rozwoju współczesnej turystyki - ekonomiczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Turystyka kulturowa
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1407

CZYNNIKI ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ TURYSTYKI EKONOMICZNE Korzystne: Przyrost dochodów realnych ludności Lepszy podział dochodów Stabilna sytuacja walutowa Korzystna koniuktura(warunki gospodarcze) Negatywne: Kryzysy ekonomiczny Spadek tempa wzrostu gospodarczego, a w konsekwencji rosnące bezroboc...

Produkt turystyczny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Turystyka kulturowa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1701

PRODUKT TURYSTYCZNY  Produkt turystyczny  – zbiór dóbr i usług turystycznych nabywanych przez turystów,  jak i walorów turystycznych, z których korzystają, a które są dla ni...

Rodzaje ubezpieczeń turystycznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Turystyka kulturowa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1428

RODZAJE UBEZPIECZEŃ TURYSTYCZNYCH UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE: – ich zawieranie związane jest z przepisami prawa – w turystyce obowiązkowe są: ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powsta...

Strategia Rozwoju Turystyki kraju na lata 2007-2015

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Turystyka kulturowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819

Strategia Rozwoju Turystyki kraju na lata 2007-2015 Priorytety rozwoju społeczno- gospodarcze kraju : Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Poprawa stanu infrastruktury Zadania dla turystyki : Rozwój sektora usług Rozwój i dostępność do infra struktury rekreacyjnej Rozbudowa bazy sportowej szkół...

Zasady programowania imprez turystycznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Turystyka kulturowa
Pobrań: 2058
Wyświetleń: 5187

ZASADY  PROGRAMOWANIA  RÓŻNYCH  IMPREZ  TURYSTYCZNYCH Tworząc   program   imprezy   turystycznej   należy   kierować   się   pewnymi  zasadami, które można podzielić następująco: • cel imprezy • program  • termin imprezy • rodzaje transportu CEL IMPREZY: ✔ należy   określić   charakter   imprezy   ...

Kryteria podziału turystów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Turystyka kulturowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1022

KRYTERIA PODZIAŁU TURYSTÓW FIZYCZNI: Wypoczynek, leczenie, sport - turystyka wypoczynkowa, lecznicza, sportowa PSYCHICZNI: Ucieczka od codziennej izolacji, rozrywka, pęd do przeżyć - turystyka nastawiona na wrażenia, przeżycia np. turystyka oświatowa, wypoczynkowa i klubowa INTERPERSONALNI: Od...