Ubezpieczenia obowiązkowe- wykład 6

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ubezpieczenia obowiązkowe- wykład 6 - strona 1 Ubezpieczenia obowiązkowe- wykład 6 - strona 2

Fragment notatki:

Ubezpieczenia obowiązkowe.
Przyczyny wprowadzania ubezpieczeń obowiązkowych:
ochrona przed szkodami zagrażającymi zdrowiu i życiu np. w ruchu drogowym.
ochrona przed szkodami wynikającymi z działalności szczególnie niebezpiecznych np. energetyka jądrowa.
ochrona przed szkodami związane ze świadczeniem specjalistycznych usług (np. lekarz, radca prawny)
ważny interes ogólnospołeczny w ochronie określonych dóbr, przy zbyt niskiej świadomości zagrożonych podmiotów co do celowości ubezpieczeń (np. ubezpieczenie od NNW i KL)
Ubezpieczenie obowiązkowe = ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu lub ubezpieczenia mienia, jeżeli ustawa lub ratyfikowana przez RP umowa międzynarodowa nakłada obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia. w turystyce - ubezpieczenie organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (zabezpieczenie finansowe)
Odrębności ubezpieczenia obowiązkowego - etapy zawierania umów.
o istnieniu obowiązkowego ubezpieczenia rozstrzyga sąd.
w ubezpieczeniu OC obowiązuje minimalna suma gwarancyjna.
obowiązkowe ubezpieczenie OC oferuje zarówno OC deliktowe jak i OC kontraktowe.
obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu oraz OC rolnika obejmuje rażące niedbalstwo a nawet winę umyślną sprawcy.
pozostałe obowiązkowe ubezpieczenia OC obejmują rażące niedbalstwo sprawcy szkody (z możliwością regresji)
Etap wykonywania umowy:
Nieopłacenie składki nie powoduje ustania odpowiedzialności.
Ubezpieczający jest zobowiązany poddać się kontroli.
1b. „Sztywne” terminy spełnienia świadczeń.
Odpowiedzialność UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny)
Szczególne obowiązki zakładu ubezpieczeń w toku likwidacji szkód.
Dodatkowe świadczenia zakładu ubezpieczeń.
Obowiązki osób uczestniczących w zdarzeniu.
Bezskuteczność uznania roszczenia poszkodowanemu.
Cechy postępowania likwidacyjnego.
Jest to postępowanie:
Wyjaśniające
Prejudycjalne (przedsądowe)
Likwidacyjne (likwidacja szkody)
Uregulowane ustawowo
Nie jest postępowaniem:
administracyjnym
„szkodowym”
reklamacyjnym
obligatoryjnym !
Podmioty prowadzące postępowanie likwidacyjne.
Reguła: pracownicy ubezpieczenia nazywani likwidatorami.
W przypadku wskazanym w u.u.t. i UFG oraz PBUK.
„Źródła wykorzystywane w postępowaniu likwidacyjnym: ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz