Koszty leczenia

note /search

Rodzaje ubezpieczeń turystycznych

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Turystyka kulturowa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1393

od stopnia uszczerbku na zdrowiu stwierdzonego komisją lekarską • KL (koszty leczenia za granicą) – zwrot...

Leczenie choroby wrzodowej

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Kliniczny zarys chorób
Pobrań: 28
Wyświetleń: 511

wrzodu Należy zwrócić uwagę na: - ew. działania niepożądane - ocenę komfortu i kosztów leczenia ...

Szkoda na osobie

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Prawo cywilne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 770

kosztów leczenia - art. 444 § 1 - roszczenie o wyrównanie wydatków przysługuje poszkodowanemu dopiero...

Szkoda na osobie - omówienie

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 420

kosztów leczenia- koszty transportu chorego, dojazd osób bliskich, koszty opieki lekarskiej i pielęgnacji...

Świadczenie ubezpieczeniowe

  • Uniwersytet Gdański
  • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1295

ubezpieczeń majątkowych i w części ubezpieczeń osobowych np. zwrot kosztów leczenia); Nie odszkodowawcze...