Metody Ustalania Cen

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1701
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody Ustalania Cen - strona 1 Metody Ustalania Cen - strona 2 Metody Ustalania Cen - strona 3

Fragment notatki:...Metoda kosztowa:
Koszty stanowią pierwotną podstawę ustalania wysokości cen. Producent kalkulując cenę dąży do pokrycia kosztów oraz uzyskania zysku. W przypadku eksportu zakłada również, że koszty produkcji i sprzedaży powinny być pokryte przez cenę...

Grupa E – Departure – sprzedający udostępnia towar do dyspozycji kupującego we wskazanym punkcie wydania. Sprzedający nie jest zobowiązany do zapewnienia odprawy celnej eksportowej, jak również nie ponosi kosztów ani ryzyka załadunku towaru...

...FAS. Free Alongside Ship - Franco wzdłuż burty statku (w określonym porcie załadunku). Odpowiedzialność za koszty transportu oraz ryzyko sprzedającego kończą się w momencie dostarczenia towarów do burty statku w oznaczonym porcie nadania, jednak bez załadunku towarów na statek. Od tego momentu wszelkie koszty oraz ryzyko związane z towarem zostaje przeniesione na kupującego. Termin może być używany wyłącznie w odniesieniu do transportu morskiego oraz wodnego śródlądowego...

...CIF Cost, Insurance and Freight – Koszt, ubezpieczenie i fracht. W odróżnieniu od CFR, sprzedający jest odpowiedzialny również za zawarcie umowy i opłacenie kosztu ubezpieczenia towaru w na rzecz kupującego...

...DDP Delivered Duty Paid – Dostarczone, cło opłacone. Najszersza odpowiedzialność oraz zakres czynności sprzedającego spośród powyższych zasad. Zakres odpowiedzialności rozszerzony w stosunku do DDU o odpowiedzialność oraz pokrycie kosztów związanych z odprawą celną importową...

METODY USTALANIA CEN
Metoda kosztowa: Koszty stanowią pierwotną podstawę ustalania wysokości cen. Producent kalkulując cenę dąży do pokrycia kosztów oraz uzyskania zysku. W przypadku eksportu zakłada również, że koszty produkcji i sprzedaży powinny być pokryte przez cenę. W działaniach eksportowych przyjmuje się, że koszty stałe to przede wszystkim koszty wyprodukowania towarów. Koszty zmienne z kolei obejmują takie pozycje jak: koszty transportu, ubezpieczenia, wyładowania itp. O wysokości tych kosztów oraz o tym, który z nich ma być poniesiony przez eksportera, decydują tzw. formuły międzynarodowych warunków handlu - Incoterms.
INCOTERMS 2010: 4 grupy; E, F, C, D
Grupa E - Departure - sprzedający udostępnia towar do dyspozycji kupującego we wskazanym punkcie wydania. Sprzedający nie jest zobowiązany do zapewnienia odprawy celnej eksportowej, jak również nie ponosi kosztów ani ryzyka załadunku towaru. EXW: Ex Works - Z określonego miejsca. Przypadek ten łączy się z najmniejszą odpowiedzialnością oraz zaangażowaniem ze strony sprzedającego. Dostawa zostaje uznana za dokonaną w momencie postawienia towarów do dyspozycji kupującego w oznaczonym miejscu, bez zobligowania do dalszych czynności ze strony sprzedającego.
Grupa F - Main Carriage Unpaid - zobowiązuje sprzedającego do dokonania eksportowej odprawy celnej. Sprzedający nie opłaca zasadniczych kosztów transportu ani ubezpieczenia. FCA. Free Carrier - Franco przewoźnik. Sprzedający ponosi koszty transportu, załadunku oraz ubezpieczenia do momentu przekazania towarów pierwszemu przewoźnikowi, wskazanemu przez sprzedającego, w oznaczonym miejscu. Towar uważa się za dostarczony w momencie załadunku przez przewoźnika, w tym momencie następuje przeniesienie ryzyka uszkodzenia lub utraty towaru na kupującego.
FAS. Free Alongside Ship - Franco wzdłuż burty statku (w określonym porcie załadunku). Odpowiedzialność za koszty transportu oraz ryzyko sprzedającego kończą się w momencie dostarczenia towarów do burty statku w oz

(…)

… na nabrzeże. Analogicznie, jak w przypadku DES, jednak towar powinien być postawiony do dyspozycji kupującego na nabrzeżu we wskazanym porcie przeznaczenia. Koszty oraz ryzyko rozładunku leżą po stronie sprzedającego. Termin używany w odniesieniu do transportu morskiego, wodnego śródlądowego oraz multimodalnego, z rozładunkiem ze statku w porcie przeznaczenia.
DDU Delivered Duty Unpaid - Dostarczone, cło…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz