Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie - strona 7

Handel elektroniczny- referat

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • dr Maria Płonka
 • Handel międzynarodowy
Pobrań: 287
Wyświetleń: 5285

?Zagrożenia kupna towaru droga elektroniczną?.- referat „Zagrożenia kupna towaru droga elektroniczną”.Handel elektroniczny (zwany też e-commerce), to rozmaite procedury wykorzystujące środki i urządzenia elektroniczne (telefon stacjona...

Opis stanowiska pracy referenta ds. windykacji- praca zaliczeniowa

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • dr Kazimierz Mrozowicz
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 4662

Opis stanowiska pracy referenta ds. windykacji - projekt zaliczeniowy OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska pracy: referent ds windykacji 2. Komórka organizacyjna: Biuro Turystyczne 3. Warunki pracy: wynagrodzenie z tabeli wynagrodzenia zasadniczego: kwota - do 300...

Opis stanowiska pracy

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • dr Kazimierz Mrozowicz
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 5691

Opis stanowiska pracy głównego księgowego - praca zaliczeniowa OPIS STANOWISKA PRACYA. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska pracy: Główna księgowa 2. Komórka organizacyjna: Powiatowy

Pojęcie własności przemysłowej, wykłady z Ochrony własności intelektua...

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Pobrań: 378
Wyświetleń: 9359

Pojęcie własności przemysłowej- wykłady z przedmiotu Ochrona własności intelektualnej Pojecie własności przemysłowej. Określenie „własność przemysłowa”historycznie wywodzi się z Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z 20 marca 1883r. Wskazuje, że przedmiotem tej własności są pewne...

Zarzadzanie projektami MWSE, UE- wykłady SUM

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3451

Wykłady z przedmiotu Zarządzanie projektami - studia uzupełniające magisterskie ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI STABRYŁA SUM METODA RANGOWANIA - polega na zakwalifikowaniu różnego rodzaju obiektów na skali liczb naturalnych wg wartości ich rang – od najlepszego do najgorszego (lub odwrotnie). W tej metodzi...

Makroekonomia - wykłady MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • dr Dagmara Zuzek
 • Makroekonomia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3563

Wykłady z makroekonomii MWSE BEZROBOCIE to sytuacja w której istnieje grupa pracowników zdolna do pracy oraz gotowych ją podjąć, lecz nie znajdująca możliwości zatrudnienia. Zjawisko to jest mierzone procentem siły roboczej, która nie znajduje zatrudnienia. O tym, że bezrobocie stało się kwestią spo...

Strategia CSR firmy śNIEŻKA - praca zaliczeniowa, MWSe

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • mgr Małgorzata Ramocka
 • Etyka biznesu
Pobrań: 161
Wyświetleń: 5047

Przedmiot prowadzony na Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie przez mgr Małgorzatę Ramacką. Plik zawiera 1 stronę i jest w formacie .docx. Notatka obejmuje poniższe zagadnienia: zmiany w otoczeniu biznesu, konkurencyjność przedsiębiorstw, korzyści z wprowadzenia strategii CSR. W cza...

Sciąga matriałoznawstwo

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3052

Zbiór zagadnień z przedmiotu materiałoznawstwo B.1 : KWANTOWA B1-cd. B.2 : FUNKCJA B2- cd. TEORIA CIAŁA skwantowane ROZKŁADU FER-MIEGOniewzbudzonym. W STAŁEGO - dyskretne wartości- elektrony temp. T > 0K Traktowanie gazu energii, mogą swobodne w niektóre elektrony elektronowego jakoznajdować się ...

Hotelarstwo

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Hotelarstwo
Pobrań: 441
Wyświetleń: 7938

Model gościnności w hotelu. Gościnność - „serdeczne nastawienie" osoby świadczącej usługę. Jest elementem, który tworzy lojalność gościa, nawet mimo niedostatku w usłudze, braków w sprzedawanym produkcie albo mniejszych wygód. Gościnność - zespół zachowań, charakterystyczny dla określonego kr...

Pytania, ściagi, notatki z zajęć u prof. A. Stabryły

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3325

Opracowanie rozdziałów V, VI, IX książki pt.: Zarządzanie projektami organizacyjnymi i ekonomicznymi” prof. dr hab. A. Stabryły RODZIAL 5 Projekty opracowuje się w związku z: zmianą strategii zarządzania powiększeniem majątku produkcyjnego wdrożeniem nowych lub zmodyfikowanych rozwiazań organizacy...