Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie - strona 8

Badania marketingowe - marketing mix przykładowych produktów

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Badania marketingowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2331

ĆWICZENIE 1KOSZTOWNY SAMOCHÓD DOSTĘPNY DLA KONSUMENTÓW O WYSOKICH DOCHODACHPOPULARNY GATUNEK KAWYŚRODKI OCHRONY ROŚLINPRODUKT555CENA225DYSTRYBUCJA443PROMOCJA SPRZED.134SPRZEDAŻ OSOB.313REKLAMA441UZASADNIENIE:Kosztowny samochód5-PODUKT- Zamożny klient o wyborze auta będzie kierował się cechami produk...

Bankowość - prawo dewizowe

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1659

kwalifikacji podmiotowej nie decyduje w prawic dewizowym kryterium obywatelstwa, a kryterium miejsca zamieszkania osób fizycznych, oraz kryterium miejsca siedziby dla osób prawnych i innych podmiotów (nie mających osobowości prawnej), o ile posiadają zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw w...

Podstawy zarządzania - definicja

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1764

I 1.Omów podstawowe różnice w zarządzaniu spółką cywilną, towarzystwem akcyjnym i spółdzielnią. W przypadku spółki cywilnej, udziałowcy ponoszą wspólnie odpowiedzialność za zobowiązania firmy całym majątkiem prywatnym. Spółka akcyjna tworzy się gdy przedsiębiorstwo zostanie poddane prywatyzacji w f...

Podstawy prawa cywilnego - zbiór zagadnień

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3577

Norma prawna – to wynikająca z przepisów reguła postępowania, wydana lub usankcjonowana przez państwo, zagwarantowana przymusem państwowym. Ma charakter ogólny, nie zindywidualizowany (tzn. jest skierowana do nieokreślonej liczby adresatów spełniających pewne kryteria) i dwustronny (to znaczy, że po...

Socjologia - pytania testowe wraz z odpowiedziami

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Socjologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2590

(1) Charyzma to: a) odmiana przesądów etnicznych b) forma religii c) forma legitymizacji władzy d) konflikt ról e) tyle co dyskryminacja (2) Antysemityzm to: a) przesąd rasowy b) stereotyp c) dyskryminacja mniejszości d) przejaw nietolerancji e) wszystko to razem (3) Rozwój społeczny cechuje się w...

Integracja Europejska - Projekt Nowa działalność gospodarcza Aktywiza...

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1981

przykładowy plan działania w rozpoczęciu działalności gospodarczej oraz wniosek o dofinansowanie unijne Czynności wstępneKoszt Czas Rezultat Zasoby (PLN)Ustalenie planu 0 1 tydzień Określenie planu Własny zasób działań działania wiedzy iprzedsięwzięcia badanierynku Wybór lokalizacji1000 2 tygod...

Ekonometria - badanie czynników wpływających na przeciętne wynagrodzen...

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Ekonometria
Pobrań: 826
Wyświetleń: 6405

Ekonometryczne ustalenie najistotniejszych czynników oraz badanie ich korelacji z wysokością wynagrodzenia brutto w Polsce Gr. III Zarządzanie Rok akademicki 2007/08Temat: Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto1. Cel i obszar badańCelem mojego badania jest analiza wysokości przeciętnego miesięc...

Ekonomika - podstawowe zagadnienia wyjasnienie

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Ekonomika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1253

Wstęp do Ekonomiki - podstawowe zagadnienia 2)Rodzaje spółek Spółka z ekonom punktu widzenia jest zrzeszeniem osób kapitału w celu prowadzenia dział gosp. Z prawnego pkt. widzenia charakter się cechami: 1. jest umową 2. przedmiotem jej działal może być wyłącznie działal gosp 3. stronami umowy są wsp...

Prognozowanie i symulacje - notatki z wykładów

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 434
Wyświetleń: 3752

notatki z 12 wykładów z prognozowania i symulacji Prognoza (wprowadził Hipokrates) gr. oznacza wiedzę, wiedzę uprzednią, przewidywanie. Hipokrates zajmował się prognoza w zakresie rokowań w medycynie.Prognoza to SĄD:- oznajmiający o zajściu pewnego zjawiska- w określonym momencie w przyszłości- tak,...