Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie - strona 9

Innowacje w dzialaniach marketingowych

  • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1988

Innowacje w działaniach marketingowych przedsiębiorstwa – innowacje, strategia marketingowa, polityka innowacyjna. Podstawowe pojęcia: Innowacja- jest procesem polegającym na przekształceniu istniejących możliwości w nowe idee i wprowadzenie ich do praktycznego zastosowania. Rodzaje innowacji- prod...

Istota foresightu i jego znaczenie

  • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
  • Innowacje
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1841

Wybrane definicje foresightu ▪ Proces polegający na próbach systematycznego spojrzenia w perspektywie długoterminowej na przyszłość nauki, technologii, ekonomii i społeczeństwa oraz wskazanie obszarów strategicznych i kierunków rozwoju nowych technologii, biorąc pod uwagę korzyści ekonomiczne ...

Strategiczna Karta Wyników

  • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1120

Strategiczna Karta Wyników jest to koncepcja zarządzania strategicznego, która ułatwia ukierunkowanie działań w przedsiębiorstwie na osiągnięcie określonych celów strategicznych, a w konsekwencji na stworzenie przedsiębiorstwa zorientowanego na strategię. Perspektywa finansowa w Strategicznej Karci...

Ekonometria - zbiór zagadnień na egzamin

  • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1547

Zmienne, modele, parametry: Podział zmiennych: - formalny podział zmiennych: zm. objaśniona (Y) zm. objaśniające (X1, X2 …….) - ze względu na właściwości teoretyczne i parametryczne modelu: zm. endogeniczne (Y) zm. egzogeniczne (X1, X2 …….) - ze względu na opóźnienie w czasie ( służą do analizy...

Ekologia -podstawowe zagadnienia na egzamin

  • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
  • Ekologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3017

1) MCA jest to: -Analiza wielokryterialna 2) PFOŚiGW: - 10% opłąty poboru wody 3) GFOŚiGW: - 50% opłaty za składowanie odpadów 4) Internalizacja kosztów zewnętrznych to: - włączenie kosztów ponoszonych przez podmioty trzecie do kosztów...

Notatki mat wykłady I semestr cz2

  • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
  • dr Maria Dąbrowa
  • Matematyka w zarządzaniu
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2800

materiał zawiera 5 stron zdjęć z rozwiązanymi zadaniami z algebry oraz analizy. Tematy poruszone na zajęciach to macierze, funkcje liniowe, ciągi, granice oraz funkcja kwadratowa