Strategia CSR firmy śNIEŻKA - praca zaliczeniowa, MWSe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 5187
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strategia CSR firmy śNIEŻKA - praca zaliczeniowa, MWSe - strona 1

Fragment notatki:

Przedmiot prowadzony na Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie przez mgr Małgorzatę Ramacką. Plik zawiera 1 stronę i jest w formacie .docx. Notatka obejmuje poniższe zagadnienia: zmiany w otoczeniu biznesu, konkurencyjność przedsiębiorstw, korzyści z wprowadzenia strategii CSR.

W czasach dynamicznie rozwijającej się gospodarki rynkowej oraz stale zwiększającej się konkurencji zmieniają się oczekiwania co do roli, jaką firmy powinny odgrywać w społeczeństwie. Jeszcze do niedawna sądzono, że jedynym celem prowadzenia działalności gospodarczej jest osiąganie zysku oraz podnoszenie wartości firmy a więc te działania, które związane są z realizacją podstawowych celów biznesowych przedsiębiorstwa. Jednak coraz więcej firm obok dążenia do sukcesu ekonomicznego, dostrzega również konieczność uczciwego i rzetelnego traktowania pracowników, kontrahentów i klientów, a także potrzebę włączania się we wszelkiego rodzaju działania charytatywne, wspieranie fundacji, stowarzyszeń wyższej użyteczności, szkół, szpitali, czy wyjątkowej troski o środowisko naturalne. Przedsiębiorstwa te zdają sobie sprawę z tego, że osiągnięcie korzyści ekonomicznych oraz przewagi konkurencyjnej jest łatwiejsze, jeśli zdobędzie się zaufanie i szacunek zarówno pracowników jak i otoczenia zewnętrznego. Taka działalność firm bez wątpienia zasługuje na uznanie i wyróżnienie, a przede wszystkim na szeroką promocję. Społeczna odpowiedzialność biznesu to idea zgodnie z którą przedsiębiorstwa dobrowolnie przyczyniają się do poprawy życia społeczeństwa i ochrony środowiska naturalnego. Społeczna odpowiedzialność biznesu przejawia się w takich działaniach jak: kampanie społeczne, wolontariat pracowniczy, sponsoring wydarzeń kulturalnych, sprzedaż produktów połączona z przeznaczeniem części zysku an określony cel społeczny, tworzenie kodeksów etycznych czy Eko- znakowanie produktów. Skoro więc Społeczna Odpowiedzialność Biznesu to działanie dobrowolne, którego nie można w żaden sposób nakazać, należy więc zachęcać do takich zachowań, przy jednoczesnym uświadamianiu przedsiębiorcom korzyści, jakie te działania mogą przynieść. Do korzyści tych można zaliczyć:
Wzrost zainteresowania inwestorów Zwiększenie lojalności konsumentów i interesariuszy Poprawa relacji ze społecznością i władzami lokalnymi Wzrost konkurencyjności  Podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej firmy.
Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników Pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników Przestrzeganie przez przedsiębiorstwa zasad CSR przynosi szereg korzyści nie tylko firmom ale i pracownikom tychże firm, jak również całemu społeczeństwu.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz