Etyka biznesu

note /search

Etyka biznesu - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Etyka biznesu
Pobrań: 2163
Wyświetleń: 7098

ETYKA BIZNESUdr. Tomasz Kwarcinski SPIS TEMATÓW W1,2:RYNEK I HOMO ECONOMICUS - O POTRZEBIE ETYKI BIZNESU (05.10.2010, 12.10.2010) WYMIANA RYNKOWA - UJĘCIE KLASYCZNE EGOIZM EGOIZM PSYCHOLOGICZNYPogląd głoszący, że każde działanie człowieka jest ostatecznie motywowane dążeniem do zaspokojenia własny...

Typologia przedsiębiorców, cnota, doktryny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Etyka biznesu
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2184

Typologia przedsiębiorców (opracowana na podstawie danych zebranych w latach 90. XX wieku)   Przedsiębiorcy: "uczciwi dokradający" - ludzie, którzy stosunkowo rzadko łamią przepisy. Podstawową techniką racjonalizacji jest " gdybyśmy stosowali się do wszystkich przepisów, to musie...

Społeczna odpowiedzialność korporacji (CSR)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Etyka biznesu
Pobrań: 1162
Wyświetleń: 2744

Społeczna odpowiedzialność korporacji (CSR) - kapitalizm kantowski   Czy korporacja może być odpowiedzialna moralnie? Jeżeli uznamy, że korporacja jest podobna do budynku (Milton Friedman), to nie może być podmiotem odpowiedzialności mo...

Korupcja jako zło w życiu społecznym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Etyka biznesu
Pobrań: 742
Wyświetleń: 2926

Korupcja - zło w życiu społecznym   Według badań ludzie postrzegają politykę i służbę zdrowia jako najbardziej skorumpowane dziedziny naszego życia.   Definicja I Nadużywanie stanowiska publicznego do osiągania korzyści prywatnych lub grupowych. Nadużywanie polega na przyznawaniu priorytetów i...

Strategia biznesu

 • Politechnika Gdańska
 • Etyka biznesu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 903

Strategia biznesu Zakładu Usług Remontowych Branży Metalowej SPIS TREŚCI I I 1. CHARAKTERYSTYKA FIRMY Zakład Usług Remontowych Branży Metalowej. 1.1. Podstawowa działalność Podstawową działalnością firmy są usługi w zakresie remontów i konserwacji urządzeń energetycznych, których głównym zlecenio...

Etyka biznesu w pigułce

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Etyka biznesu
Pobrań: 1778
Wyświetleń: 3185

Grzela. Notatka składa się z 1 strony. Etyka : jeden z działów filozofii (fil. Moralności) który uznaje co dobre a co złe, pochodzi z greckiego ethos, ethikos co znaczy zwyczaj, obyczaj, przyzwyczajenie. Pojawił się w VI w.p.n.e. Pojęcie to rozpowszechnił Arystoteles dla którego etyka to swoisty d...

Społeczna odpowiedzialnośc biznesu - firma Dębica S.A. - praca zalicze...

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Etyka biznesu
Pobrań: 483
Wyświetleń: 4655

Przedmiot prowadzony na Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie przez mgr Małgorzatę Ramacką. Plik zawiera 3 strony i jest w formacie .docx. Notatka obejmuje poniższe zagadnienia: oczekiwania interesariuszy, społeczna odpowiedzialność biznesu - definicja, przedsiębiorstwo społeczne, cel...

Społeczna odpowiedzialnośc biznesu - firma Fritar. - praca zaliczeniow...

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Etyka biznesu
Pobrań: 140
Wyświetleń: 4081

Przedmiot prowadzony na Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie przez mgr Małgorzatę Ramacką. Plik zawiera 3 strony i jest w formacie .docx. Notatka obejmuje poniższe zagadnienia: zmiany społeczne, społeczna odpowiedzialność biznesu, inicjatywy lokalne, inicjatywy obywatelskie, grupy in...

Strategia CSR w firmie Bedan - Kera, praca zaliczeniowa, MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Etyka biznesu
Pobrań: 196
Wyświetleń: 4802

Przedmiot prowadzony na Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie przez mgr Małgorzatę Ramacką. Plik zawiera 8 stron i jest w formacie .docx. Notatka obejmuje poniższe zagadnienia: Określenie motywacji działalności prospołecznej, Analiza potencjału firmy, Ustalenie celów i priorytetów dz...

Wyklad 2 etyka biznesu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Etyka biznesu
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2744

27.10.12r. Podstawowym pytaniem etycznym jest pytanie:jak żyć? Dlaczego ktoś nie pyta jak żyć: Odp;Uważa,że: -niektórzy,nie wiedzą,że mogą o to zapytać -pytanie wydaje się zbyt kłopotliwe -wie,że nie może wiedzieć -charakter codzienności z trudem dopuszcza postawienie tego pytania Tadeusz K...