Etyka biznesu - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2093
Wyświetleń: 6972
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etyka biznesu - wykład - strona 1 Etyka biznesu - wykład - strona 2 Etyka biznesu - wykład - strona 3

Fragment notatki:

ETYKA BIZNESUdr. Tomasz Kwarcinski
SPIS TEMATÓW
W1,2:RYNEK I HOMO ECONOMICUS - O POTRZEBIE ETYKI BIZNESU (05.10.2010, 12.10.2010)
WYMIANA RYNKOWA - UJĘCIE KLASYCZNE
EGOIZM
EGOIZM PSYCHOLOGICZNYPogląd głoszący, że każde działanie człowieka jest ostatecznie motywowane dążeniem do zaspokojenia własnych potrzebwątpliwości?-korzyść, którą czerpiemy może być dodatkiem, a nie motywem-nie można wskazać działania nieegoistycznego, ponieważ z definicji każde działanie jest egoistyczne(nie można przeprowadzić testu-prawdziwa na mocy definicji)-jeżeli przypiszemy komuś działanie egoistyczne nie oznacza to, że kierował się własnym dobrem (postąpił egoistycznie)
EGOIZM JAKO ST. ETYCZNEPogląd głoszący że ludzie postępują słusznie gdy działają dla własnego interesuwątpliwości?-przeczy wartości moralnej o działaniu bezinteresownym-równoznaczne z akceptacją twierdzenia, że nie ma niczego złe w, np. zabójstwie, kradzieży-niezgodne z zasadą, iż działanie egoistyczne służy dobru społeczeństwa(przedsiębiorca produkuje, ażeby się wzbogacić, przy czym sprawia, że społeczeństwo ma dostęp do produktów i usług)
KONFLIKT INTERESÓW:
Konflikty interesów wewnątrz firmy,
Konflikty interesów wśród członków gospodarstwa domowego (np. problem brakujących kobiet),
Konkurencja rynkowa,
Negatywne efekty zewnętrzne,
Dobra publiczne,
Efekt pieczeniarza,
Wykluczeni Ad.2. np.: problem brakujących kobiet
Ad.3. walka o pracowników, o zasoby
Ad.4. firmy nie ponoszą kosztów działalności
Ad.5. DOBRA PUBLICZNE są NIEWYŁĄCZNE (nie można nikogo wykluczyć z ich korzystania) oraz NIEKONKURENCYJNE (może z nich korzystać więcej niż jedna osoba w danej chwili), np.: czyste powietrze
Ad.6. PIECZENIARZ - ktoś kto piecze tylko swoje własne dobro, nie dba o otoczenia („jeżeli każdy będzie tylko piekł to ogień zgaśnie”)
Ad.7. WYKLUCZENI - nie mają czego sprzedawać, ani za co kupować
Jak łagodzić i rozwiązywać konflikty?
Jak zabezpieczyć dobra publiczne?
Jak dbać o osoby wykluczone?
DROGĄ PRZYMUSÓW = NORMY PRAWNE-niewytwarzane spontanicznie,-ustanowione przez państwo,-na straży ich przestrzegania stoi system sankcji
NORMY SPOŁECZNE-są dobrowolne-są to standardy zachowania, które bazują na szeroko podzielanych przekonaniach na temat tego jak człowiek powinien się w danej sytuacji zachować-formowane są przez: zwyczaj, religie, moralność, modę
ZWYCZAJ
Określa to jak się ubieramy, zachowujemy, itp..
Nie zastanawiamy się nad łamaniem zwyczajów póki ich nie złamiemy
Ma charakter nieskodyfikowany
Tworzy się oddolnie
Bardziej konwencjonalny niż normy moralne
RELIGIA


(…)

… SUMARYCZNOŚĆ moralna ocena działania zależy od sumy użyteczności wszystkich członków społecznych dotkniętych działaniem nie ma znaczenia rozkład użyteczności
Jeremy Bentham: przyjemności, które trwają tyle samo są równe „Każdy liczy się jako jeden, nikt jako więcej” John Stuart Mill: brał pod uwagę także jakość przyjemności
DOBRO = szczęście/użyteczność = skutki ≠ ZŁO
Skutek jest dobry gdy przynosi szczęście…

Brak przymusu w działaniu
Odpowiedzialność moralna - respektowanie obowiązków, maksymalizacja użytecznych skutków Społeczna odpowiedzialność biznesu - przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają aspekty społeczne i ekologiczne w swoich działaniach handlowych oraz kontaktach ze swoimi interesariuszami - efektywny proces zarządzania przedsiębiorstwem, który przez odpowiadanie…

Odpowiedzialność negatywna - za to co już zrobiliśmy
Spojrzenie od strony prawa: społeczna odpowiedzialność biznesu kończy się tam gdzie zaczynają się prawne regulacje
Spojrzenie od strony zarządzania: w ramach obowiązków prawnych ciągle jest miejsce na dobro, wolność i CSR
INTERESARIUSZE
WEWNĘTRZNI
ZEWNĘTRZNI
KONCEPCJA INTERESARIUSZY (R. E. Freeman)
Kapitalizm menadżerski
Teza: Zarząd korporacji powinien działać…
… Alasadir'a Machntyre'a
Ad.1. SKOKRATES
Ojciec etyki
Przed Sokratesem zainteresowaniem filozofii była głównie natura
Po Sokratesie zainteresowano się człowiekiem
CNOTA - to bezwzględne dobro, o które każdy człowiek powinien zabiegać
Sprawiedliwość, męstwo, pobożność, itp. Są zaletami dla każdego człowieka, w każdym czasie i w każdym miejscu
Dobro powinno być zawsze i wszędzie pożądane
Szukał odpowiedzi…

Wada (niedostatek)
Cnota
(środek)
Wada
(nadmiar)
Skąpstwo
Hojność
Rozrzutność
Tchórzostwo
Męstwo
Brawura
Uniżoność
Pokora
Pycha
CNOTA JEST UMIAREM  żyć cnotliwie tzn. stosować umiar
Ad.3. ALASDIR MACLNYRE
Próbuje odnowić arystotelowską filozofię moralną
Dobra wewnętrzne względem praktyki(cukierki)
Dobra zewnętrzne względem praktyki(umiejętność gry w szachy)
W życiu gospodarczym:
Dobra wew. Względem…
… „Dlaczego muszę spełnić obowiązek?” to „Ponieważ jest to mój obowiązek”
Obowiązuje wszystkie istoty rozumne
Listę obowiązków każdy powinien sobie sam stworzyć
3 FORMUŁY IMPERATYWU KATEGORYCZNEGO KANTA
FORMUŁA PRAWA POWSZECHNEGO: Postępuj tylko wg takiej maksymy, dzięki której możesz zarazem chcieć, żeby stała się powszechnym prawem. Zasada, na której opiera się moje działanie może być oparciem dla działań wszystkich istot myślących.
FORMUŁA CZŁOWIECZEŃSTWA: Postępuj tak byś człowieczeństwa tak w twojej osobie jak też w osobie każdego innego zawsze zarazem jako celu nigdy tylko jako środka
FORMUŁA AUTONOMII: Ne należy wybierać inaczej jak tylko tak żeby maksymy własnego wyboru były zarazem w tej samej woli zawarte jako ogólne prawa
W5,6,7: KŁAMSTWO W BIZNESIE - O ABSOLUTYZMIE I RELATYWIZMIE MORALNYM (09.11.2010…
… GOSPODARCZA (sprzedajność, przekupstwo)
Inicjowana przez firmę - firma jest podmiotem działań korupcyjnych; aby firma zyskała; firma sama inicjuje
Sprzedajność pracowników - pracownik kosztem majątku formy wzbogaca się; firma stara się eliminować działania korupcyjne
KORUPCJA NA POZIOMIE INDYWIDUALNYM
korzyści względne i korzyści bezwzględne
twardy bloczek - zapłata należności + łapówka
Sytuacja w kawiarni
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz