Etyka biznesu - strona 2

note /search

Wyklad 3 etyka biznesu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Etyka biznesu
Pobrań: 1638
Wyświetleń: 3745

Etyka biznesu. Wykład III Korzyści i koszty wdrażania zasad etycznych w relacji firma-pracownicy Korzyści Koszty Ograniczenie występowania niektórych zachowań wśród pracowników Szkolenia etyczne Poprawienie atmosfery w środowisku pracy dzięki jasnym zasadom Stworzenie procedur Pozytywny wpł...

Społeczna odpowiedzialnośc biznesu - - praca zaliczeniowa, MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Etyka biznesu
Pobrań: 98
Wyświetleń: 3402

Przedmiot prowadzony na Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie przez mgr Małgorzatę Ramacką. Plik zawiera 5 stron i jest w formacie .docx. Notatka obejmuje poniższe zagadnienia: branża, w której działa spółka, pozycja rynkowa, forma prawna, historia firmy, zasoby ludzkie, polityka pers...

Społeczna odpowiedzialność biznesu - firma Nestle

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etyka biznesu
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2093

Tematem pracy jest społeczna odpowiedzialność biznesu oparta na podstawie firmy Nestle. Projekt został przygotowany na przedmiot etyka biznesu na Uniwersytecie Warszawskim, a prowadzi je dr Piotr Kulimaga. Prezentacja za...

Etyka biznesu-notatki z wykladów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Etyka biznesu
Pobrań: 1225
Wyświetleń: 5488

prawnicza - e. sportu - e. dziennikarska - e. zawodowa - e. nauczycielska - e. biznesu Etyka ≠ biznes Autoteliczne - niczemu nie służy Cel Metoda Pojęcie konstytuujące Postawa Etyka Doskonalenie się Refleksja, empatia Idea dobra życzliwość Ekonomia Zysk, przetrwanie Metody ilościowe Dobra materialn...

Etyka w biznesie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Etyka biznesu
Pobrań: 413
Wyświetleń: 5096

Etyka w biznesie 1. Wstęp Etyka biznesu jest nazwą ogólna dziedziny (dyscypliny) zajmującej się etycznym wymiarem działalności gospodarczej, spotyka się więc także nazwę etyka gospodarcza. Natomiast etyka w biznesie to całokształt kwestii dotyczących rzeczywistej etyczności biznesu, inaczej etosu ...

Strategia CSR firmy śNIEŻKA - praca zaliczeniowa, MWSe

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Etyka biznesu
Pobrań: 210
Wyświetleń: 5229

Przedmiot prowadzony na Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie przez mgr Małgorzatę Ramacką. Plik zawiera 1 stronę i jest w formacie .docx. Notatka obejmuje poniższe zagadnienia: zmiany w otoczeniu biznesu, konkurencyjność przedsiębiorstw, korzyści z wprowadzenia strategii CSR. W cza...

Etyka gospodarcza - notatki z wykładów z całego semestru

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Etyka biznesu
Pobrań: 1218
Wyświetleń: 5782

Wykłady z przedmiotu etyka gospodarcza, etyka biznesu - cały semestr w postaci plików pdf (pismo odręczne). W treści wykładów z etyki gospodarczej: moralne podstawy i reguły, wartościowe życie, poszanowanie dla środowiska, etyka a inne nauki, filozofia, teologia, materia, wola, rozum, intelektualizm...

Demaskowanie w biznesie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Etyka biznesu
Pobrań: 119
Wyświetleń: 854

Demaskowanie (whistle-blowing)   Demaskowanie - zwracanie publicznej uwagi na zło, zwykle w celu odsunięcia zagrożenia. Zło może dotyczyć funkcjonowania firmy lub jej produktów i polega na wyrządzaniu lub możliwości wyrządzenia krzywdy klientom, pracownikom, członkom społeczności.   Czy można ...

Egoizm w biznesie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Etyka biznesu
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1120

Egoizm Egoizm psychologiczny Jest to każde działanie jest ostatecznie motywowane dążeniem do własnych korzyści. egoizm oświecony - działanie mające na celu długofalowe korzyści, nawet kosztem chwilowego poświęcenia.   Wątpliwości dotyczące teorii egoizmu psychologicznego: Korzyść własna może nie...

Kantyzm i utylitaryzm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Etyka biznesu
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1820

  kłamstwo ≠ fałsz prawda ≠ prawdomówność   Prawda i fałsz dotyczą klasyfikowania zdania, a kłamstwo i prawdomówność oceny wypowiedzi.   Prawda jest zgodnością sensu zdania z pewnym stanem rzeczy (klasyczne spojrzenie). Kłamstwo i prawdomówność dotyczą relacji zachodzących pomiędzy uznanie...