Egoizm w biznesie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egoizm w biznesie - strona 1

Fragment notatki:


Egoizm Egoizm psychologiczny Jest to każde działanie jest ostatecznie motywowane dążeniem do własnych korzyści. egoizm oświecony - działanie mające na celu długofalowe korzyści, nawet kosztem chwilowego poświęcenia.
  Wątpliwości dotyczące teorii egoizmu psychologicznego: Korzyść własna może nie być głównym celem działania, a jedynie jemu towarzyszyć.
Egoizm psychologiczny z definicji jest nieobalalny, nawet czysto teoretycznie. Czy zatem teoria, której w żaden sposób nie da się obalić, a każdy przykład ją potwierdza, jest właściwie sformułowana?
Nawet jeśli jakimś działaniem przypisuje się egoistyczne pobudki, nie musi tak być w rzeczywistości.
    Egoizm jako stanowisko etyczne Ludzie postępują moralnie słusznie tylko wtedy, gdy zabiegają o własny interes.
  Wątpliwości dotyczące teorii egoizmu jako stanowiska etycznego: Przeczy naszej intuicji moralnej, gdyż głosi, że działania interesowne są bardziej cenione, tymczasem:
A pomaga bezinteresownie B - jest to pogląd oceniany wyżej A pomaga B, mając na uwadze swoje korzyści
Zatem intuicja moralna podpowiada nam wbrew tej definicji.
Egoizm ten wiązałby się z uznaniem, że nie ma nic z gruntu złego w zabójstwie, kradzieży, kłamstwie, etc. (dopóki nie zbadamy pobudek). W niektórych przypadkach np. zabójstwo mogłoby być moralne.
 
  Konflikty interesów Konflikty wewnątrz form (pracownicy mają swoje cele i ambicje, czasem sprzeczne z celami firmy)
Konflikty wewnątrz gospodarstw domowych (np. problem brakujących kobiet)
Konkurencja rynkowa
Negatywne efekty zewnętrzne (strona trzecia ponosi niechciane koszty, np. wsi zalane błotem ze zbiorników hut na Węgrzech, zanieczyszczenia czy odpady składowane przez duże fabryki i szkodzące okoliczne ludności)
Dobra publiczne - są niewyłączne (nawet jeżeli ktoś się do tego nie dokłada, mają na niego wpływ i może z nich korzystać) i niekonkurencyjne (może z niego korzystać więcej niż jedna osoba jednocześnie Efekt pieczeniarza - chcemy korzystać z dóbr, nie ponosząc kosztów (np. pieczenie kiełbasek na wspólnym ognisku, bez dokładania do niego drewna)
Wykluczeni - osoby nie mogące znaleźć pracy (z racji choroby, wieku, etc.)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz