Społeczna odpowiedzialnośc biznesu - firma Dębica S.A. - praca zaliczeniowa, MWSE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 462
Wyświetleń: 4620
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Społeczna odpowiedzialnośc biznesu - firma Dębica S.A. - praca zaliczeniowa, MWSE - strona 1 Społeczna odpowiedzialnośc biznesu - firma Dębica S.A. - praca zaliczeniowa, MWSE - strona 2 Społeczna odpowiedzialnośc biznesu - firma Dębica S.A. - praca zaliczeniowa, MWSE - strona 3

Fragment notatki:

Przedmiot prowadzony na Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie przez mgr Małgorzatę Ramacką. Plik zawiera 3 strony i jest w formacie .docx. Notatka obejmuje poniższe zagadnienia: oczekiwania interesariuszy, społeczna odpowiedzialność biznesu - definicja, przedsiębiorstwo społeczne, cel działania przedsiębiorstwa, miejsce CSR w organizacji, zalety strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, skutki funkcjonowania CSR, zaangażowanie pracowników. Notatka zawiera również takie zagadnienia jak: analiza firmy, historia firmy, misja, wizja, przedmiot działalności, cele, współpraca z partnerami zagranicznymi, marka, polityka personalna, działania społecznej odpowiedzialności biznesu, przykłady działań CSR, cele działań CSR.

Coraz silniejsza konkurencja oraz wzrost oczekiwań interesariuszy sprawiają, że aby budować wartość organizacji nie wystarczą już tradycyjne strategie konkurowania. Naprzeciwko oczekiwań przedsiębiorstw i ich otoczenia stają więc nowe koncepcje, wśród których wymienić można CSR.
Społeczna odpowiedzialność może być definiowana jako idea integrująca dobro firmy z dobrem społecznym przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Strategia ta polega więc na kierowaniu się zasadami etycznymi, prawami pracowników i prawami człowieka, a także otoczeniem społecznym i środowiskiem naturalnym w strategicznych i długofalowych decyzjach. Społeczna odpowiedzialność biznesu oparta jest na zasadach dialogu społecznego i poszukiwaniu korzystnego dla obu stron konsensusu.
Przedsiębiorstwo społeczne to instytucja prowadząca działalność gospodarczą, która wyznacza sobie cele ściśle społeczne i która przeznacza na te cele swoje zyski. Ich celem nadrzędnym jest działalność prospołeczna, a nie jak w przypadku zwykłych firm, osiągnięcie maksymalnego zysku na rzecz akcjonariuszy lub właścicieli firmy.
Można przypuszczać, że rosnąca rola CSR będzie prowokowała coraz więcej pytań o jej miejsce w organizacji. Bez względu na to, jaką ostatecznie dziedzina ta zajmie pozycję względem PR, nie ulega wątpliwości, że korzyści wynikające z prowadzenia działań CSR potęgują efekty public relations. Wśród zalet CSR wyróżnia się: budowanie pozytywnego wizerunku firmy, uwiarygodnienie misji firmy w oczach klientów, pozyskanie (utrwalenie) zaufania i lojalności obecnych i potencjalnych klientów, pozyskanie przychylności społeczności lokalnej, zwiększenie zainteresowania inwestorów. Zaangażowanie w CSR przyczynia się także do poprawy    wewnętrznej sytuacji w firmie. W wyniku wdrożenia programów CSR w firmie następuje: wzrost zadowolenia i satysfakcji pracowników, wzrost identyfikacji pracowników z firmą oraz zwiększenie ich lojalności. Zaangażowanie w działalność CSR - poprzez działalność edukacyjną, aktywizację społeczności lokalnych, propagowanie dobrych wzorców - często prowadzi do rozwiązania, chociażby częściowego, istniejących problemów społecznych. I nawet jeśli główną motywacją do wdrażania projektów CSR jest poprawa wizerunku firmy, jest to cenne przedsięwzięcie. Jednak istnieje podstawowy warunek: głoszone hasła muszą mieć odzwierciedlenie w czynach.
ANALIZA FIRMY branża firmy - przemysł obszar tematyczny - edukacja, ekologia
zasięg programu - ogólnokrajowy lokalizacja firmy -podkarpackie , Polska wielkość firmy - do 3000 osób formy społecznego zaangażowania - wsparcie finansowe , wolontariat pracowniczy , pomoc rzeczowa
TC Dębica S.A. to firma produkcyjno - handlowa, działająca w branży oponiarskiej tak na rynku krajowym i jak i w całej Europ

(…)

… do samochodów osobowych i dostawczych. Wiodącą pozycję zajmuje również na rynku opon całostalowych do samochodów ciężarowych, opon do samochodów terenowych, maszyn i urządzeń rolniczych oraz innych produktów z branży oponiarskiej. Produkty T.C. Dębica S.A. odpowiadają wszelkim światowym standardom i wymogom.
Wysokie notowania w branży, dodatkowo potwierdza 40% procentowa sprzedaż ogólnej wielkości produkcji…
… są możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi, tworzących ten sukces zarówno wewnątrz Firmy - pracowników, jak i stale powiększającemu się gronu Odbiorców. Od 1995 r. spółka pozyskała inwestora strategicznego, amerykański koncern The Goodyear Tyre & Rubber Company, który obecnie posiada 65,99% akcji Spółki. Przedsiębiorstwo sprzedaje swoje produkty do 60 krajów na sześciu kontynentach, m.in. do: Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch, USA i Brazylii.
Producent aktywnie reaguje na zmiany dokonujące się w Polsce, Europie i na świecie. Prowadzone będą inwestycje, rozwój nowych działów i produktów takich jak: powstanie międzynarodowego działu spedycji; Centrum Logistycznego; Centrum Ogumienia Rowerowego i Dętek oraz uruchomienie produkcji skuterów Romet Motors w Polsce . Misją Firmy jest optymalne zaspokojenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz