Społeczna odpowiedzialność korporacji (CSR)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1127
Wyświetleń: 2646
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Społeczna odpowiedzialność korporacji (CSR) - strona 1 Społeczna odpowiedzialność korporacji (CSR) - strona 2 Społeczna odpowiedzialność korporacji (CSR) - strona 3

Fragment notatki:


Społeczna odpowiedzialność korporacji (CSR) - kapitalizm kantowski
  Czy korporacja może być odpowiedzialna moralnie? Jeżeli uznamy, że korporacja jest podobna do budynku (Milton Friedman), to nie może być podmiotem odpowiedzialności moralnej. Odpowiedzialność moralna spoczywa na właścicielach. Tylko indywidualni ludzie mogą ponosić odpowiedzialność, mogą mieć prawa i obowiązki (J. Locke)
Skoro korporacja jest niezależnym organizmem i może podejmować decyzje, to powinna ponosić za nie odpowiedzialność, również moralną 2 elementy życia korporacyjnego:
Rozbudowany schemat organizacyjny
Określone zasady zatwierdzania (uznawania) indywidualnych decyzji
Elementy te pozwalają traktować korporację jako niezależny podmiot. Pierwszy element określa hierarchię władzy i podległość w korporacji, a drugi charakteryzuje przebieg procesów decyzyjnych i nakazuje uzgadnianie indywidualnych decyzji ze strategią korporacji.   W jaki sposób powinna funkcjonować odpowiedzialna korporacja? Odpowiedzialna korporacja:
Dba o środowisko naturalne
Respektuje prawa człowieka
Respektuje prawa pracownicze
Respektuje prawa zwierząt
Troszczy się o lokalną społeczność
Przestrzega przepisów prawa   Czym jest odpowiedzialność? Czym jest odpowiedzialność moralna? Ponoszenie konsekwencji własnych działań Brak przymusu Odpowiedzialność moralna - respektowanie obowiązków, maksymalizacja użytecznych skutków. Odpowiedzialnym można być za samą podjętą decyzję.
  Indywidualne decyzje są agregowane w decyzje będące decyzjami całej korporacji. Teza ta opiera się na deskryptywnej teorii osoby autorstwa J. Locke'a.
  Koncepcje osoby (rozwinięcie pierwszego pytania) Deskryptywna koncepcja osoby (wg J. Locke'a) Osobą jest ten, kto posiada zbiór określonych cech. Są nimi m.in. Samoświadomość, zdolność posługiwania się językiem, racjonalność. Rozdziela to bycie człowiekiem od bycia osobą. Trudnością związaną z tą koncepcją jest fakt, że wedle niej każdy z nas nie jest osobą np. w czasie niemowlęctwa lub w czasie snu. Wniosek :
Nie każdy człowiek jest osobą (np. dzieci, osoby starsze)
Jeżeli jakieś zwierzę będzie posiadało dane cechy, również będzie osobą
P. Singer (australijski bioetyk) uważa, że jesteśmy szowinistami gatunkowymi. Skoro status osoby mogą mieć zwierzęta, możliwe jest także nadanie go korporacji. Należy tylko wykazać, że korporacja (czy też jej personifikacja) posiada wymagane cechy, poprzez analogię do człowieka. Jednak rozumowanie przez analogię nie zawsze jest prawidłowe. Niezależnie od tego, jest to jedna z najpopularniejszych koncepcji w świecie anglosaskim.

(…)

…. W tej koncepcji trudno by było mówić o korporacji jako osobie.  
Propozycja alternatywna Zarówno personifikacja korporacji, jak i indywidualizacja odpowiedzialności nie jest w pełni satysfakcjonująca. Odpowiedzialność indywidualna powinna być połączona z odpowiedzialnością całej wspólnoty.
 
Charakterystyka społecznej odpowiedzialności biznesu
Definicja I Społeczna odpowiedzialność biznesu to koncepcja, wedle…
… rozmaitych interesów różnych grup interesariuszy. "Dyrektor generalny powinien być jak król Salomon, który rozsądza interesy różnych grup".
 
Korporacja nie jest tworem wyalienowanym, korzysta np. z powietrza, za które nie płaci.
 
Zwolennicy I tezy stwierdzą, że korporacja powinna mieć większy wzgląd na interesy innych interesariuszy, jako swojego typu koszt korzystania z zasobów (np. powietrza, edukacji pracowników), za które teraz nie płaci.
 
W odniesieniu do II tezy, nie zawsze, gdy faworyzujemy jedną grupę, inne traktujemy przedmiotowo.
Gdy mówimy o zarządzających jak o królu Salomonie, nie dostrzegamy, że zarząd też ma swoje interesy w działalności firmy.
 
CSR może być wykorzystywany przez zarządy do zmniejszania nadzoru korporacyjnego. Trzeba być świadomym, że CSR można stosować zarówno zgodnie…
… z przeznaczeniem, jak i go spłycać, wykorzystywać do własnych celów (np. usprawiedliwiania niskich zysków).
 
Freeman proponował, by w zarządach i radach nadzorczych zasiadali przedstawiciele różnych grup interesariuszy.
 
Rozszerzenie odpowiedzialności korporacji z właścicieli na rzecz innych interesariuszy może być uzasadniane w odniesieniu do poglądów Kanta, ale również w odwołaniu do utylitaryzmu
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz