definicje społecznej odpowiedzialności biznesu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
definicje społecznej odpowiedzialności biznesu - strona 1

Fragment notatki:


WYKŁAD 9 13.12.2010r. Definicje społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility): Komisja Europejska - społeczna odpowiedzialność biznesu to koncepcja wedle, której przedsiębiorstwa dobrowolnie uzgadniają aspekty społeczne i ekologiczne w swoich działaniach handlowych oraz w kontaktach ze swoimi interesariuszami.
dobrowolne uwzględnienie aspektów ekologicznych Deklaracja dobrowolności .
Działanie mające moralną wartość - działanie dobrowolne a nie pod presją. Społeczna odpowiedzialność biznesu kończy się tam, gdzie zaczynają się regulacje prawne , np. standardy ochrony środowiska. Jeśli firma robi coś więcej niż nakazują przepisy prawa to wtedy owa firma jest odpowiedzialna.
Społeczna odpowiedzialność biznesu to efektywny proces zarządzania przedsiębiorstwem, który przez odpowiadanie na możliwe do zidentyfikowania oczekiwania interesariuszy przedsiębiorstwa przyczynia się do wzrostu jego konkurencyjności zapewniając mu stabilność i trwały rozwój, jednocześnie kształtuje korzystne warunki dla rozwoju ekonomicznego i społecznego tworząc zarówno wartość społeczną jak i ekonomiczną.
Istotne jest ujmowanie jej jako procesu zarządzania - koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem (CSR).
- społeczna odpowiedzialność biznesu (przedsiębiorstwa) - jako koncepcja zarządzania - jako strategia zarządzania korporacją
- odpowiadanie na oczekiwania - kluczowa formuła - to charakterystyczne dla nauk zarządzania
CSR to nie koncepcja oparta na ideałach, chodzi o to, żeby firma dobrze funkcjonowała - by ułatwić sobie funkcjonowanie biznesu  zarządzać tak, aby ułatwiło to firmie osiąganie głównych celów  CSR
należy zidentyfikować interesariuszy
jakie mają oczekiwania wobec naszej firmy i jak mogą zaszkodzić
zidentyfikować oczekiwania i na nie odpowiedzieć
np. społeczeństwo lokalne, dostawcy  nie można się narazić na bojkot
Wiąże się to z kosztami, ale lepiej odpowiedzieć na te oczekiwania lub ich część, niż je ignorować  większe korzyści do odpowiedź na oczekiwania
Pojęcie: Interesariusze - (polskie tłumaczenie steik holders ) - wszystkie osoby i instytucje, na które firma skutkami swojego działania może wywierać wpływ i które poprzez swoje działanie mogą mieć wpływ na firmę (osoby i instytucje):
interesariusze (udziałowcy) wewnętrzni - właściciele, akcjonariusze, pracownicy, osoby zarządzające - menedżer
interesariusze zewnętrzni - współpracujący, np. społeczność lokalna, dostawcy, klienci


(…)

… do celu.
Traktowanie jako środek do celu - przedmiotowo - Kant - imperatyw kategoryczny - formuła
- formuła człowieczeństwa - człowiek nie jest wyłącznie środkiem do celu
Co sądzimy o rozumowaniu?
Nie da się zadowolić wszystkich. Freeman - rolą menedżera będzie równoważenie różnych grup interesariuszy (kantowski kapitalizm)  Menedżer powinien być jak Król Salomon  powinien rozstrzygać i wywarzać…

WYKŁAD 9 13.12.2010r.
Definicje społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility):
Komisja Europejska - społeczna odpowiedzialność biznesu to koncepcja wedle, której przedsiębiorstwa dobrowolnie uzgadniają aspekty społeczne i ekologiczne w swoich działaniach handlowych oraz w kontaktach ze swoimi interesariuszami.
dobrowolne uwzględnienie aspektów ekologicznych
Deklaracja dobrowolności.
Działanie mające moralną wartość - działanie dobrowolne a nie pod presją. Społeczna odpowiedzialność biznesu kończy się tam, gdzie zaczynają się regulacje prawne , np. standardy ochrony środowiska. Jeśli firma robi coś więcej niż nakazują przepisy prawa to wtedy owa firma jest odpowiedzialna.
Społeczna odpowiedzialność biznesu to efektywny proces zarządzania przedsiębiorstwem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz