Społeczna odpowiedzialnośc biznesu - firma Fritar. - praca zaliczeniowa, MWSE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 4060
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Społeczna odpowiedzialnośc biznesu - firma Fritar. - praca zaliczeniowa, MWSE - strona 1 Społeczna odpowiedzialnośc biznesu - firma Fritar. - praca zaliczeniowa, MWSE - strona 2 Społeczna odpowiedzialnośc biznesu - firma Fritar. - praca zaliczeniowa, MWSE - strona 3

Fragment notatki:

Przedmiot prowadzony na Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie przez mgr Małgorzatę Ramacką. Plik zawiera 3 strony i jest w formacie .docx. Notatka obejmuje poniższe zagadnienia: zmiany społeczne, społeczna odpowiedzialność biznesu, inicjatywy lokalne, inicjatywy obywatelskie, grupy interesariuszy, działania społeczne, korzyści wdrażania strategii CSR, zaufanie, interesariusze zewnętrzni, przewaga konkurencyjna, kultura organizacyjna, wizerunek spółki. Notatka zawiera także takie punkty, jak: analiza firmy, historia firmy, misja, wizja, przedmiot działalności, cele, współpraca z partnerami zagranicznymi, marka, polityka personalna, działania społecznej odpowiedzialności biznesu, przykłady działań CSR, cele działań CSR, podmioty tworzące i realizujące strategię społecznej odpowiedzialności biznesu.

Na przestrzeni ostatnich lat , społeczeństwo zaczyna domagać się zmian w przedsiębiorstwach i większego zaangażowania środowiska biznesowego w problemy społeczne. W związku z tym przedsiębiorstwa są coraz bardziej świadome konieczności włączenia zagadnień społecznych, pracy, środowiska i praw człowieka, jako część swojej strategii biznesowej. Społeczną odpowiedzialność biznesu określa się jako koncepcję, dzięki której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełnienia wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale oprócz tego zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z otoczeniem firmy, czyli dobrowolne zaangażowanie. Społeczne odpowiedzialność jest procesem, w ramach którego przedsiębiorstwa zarządzają swoimi relacjami z różnorodnymi interesariuszami , którzy mogą mieć faktyczny wpływ na sukces w działalności gospodarczej, należy je zatem traktować jako inwestycję a nie koszt.
Firma, która w sposób przemyślany i konsekwentny zaplanuje swoje cele strategiczne w powiązaniu z koncepcją CSR może osiągnąć wymierne korzyści, w tym:
ukształtowanie długofalowych, opartych na zaufaniu, relacji z interesariuszami zewnętrznymi: społecznością lokalną, podmiotami współpracującymi, organizacjami pozarządowymi, inwestorami
zbudowanie przewagi konkurencyjnej oraz orientacja na długotrwały i stabilny wzrost
zwiększenie odporności na możliwość i skutki wystąpienia sytuacji kryzysowych
zbudowanie przejrzystej, opartej na współpracy oraz wysokich standardach etycznych kultury organizacyjnej
ukształtowanie pozytywnego wizerunku, w tym wzmocnienie rozpoznawalności wśród interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, m.in. społeczności lokalnej, opinii publicznej, analityków rynku
pozytywne postrzeganie w oczach potencjalnych kandydatów do pracy, jak również wzrost poziomy satysfakcji pracowników, ich lojalności i motywacji
pozytywne postrzeganie władz spółki, które zainicjowały i podejmują działania w obszarze CSR przez obecnych i potencjalnych inwestorów. ANALIZA FIRMY branża firmy - gastronomia
obszar tematyczny - edukacja, ekologia
zasięg programu - ogólnokrajowy lokalizacja firmy -małopolskie , Polska wielkość firmy - do 100 osób formy społecznego zaangażowania - wsparcie finansowe , wolontariat pracowniczy , pomoc rzeczowa
Firma Fritar S.A. powstała w 1972 roku. To typowa firma garmażeryjna, w której zawsze na pierwszym miejscu stawia się na jakość produktów. Przedmiotem prowadzonej działalności jest: produkcja wyrobów garmażeryjnych, sprzedaż hurtowa i detali

(…)

… rzeczowa
Firma Fritar S.A. powstała w 1972 roku. To typowa firma garmażeryjna, w której zawsze na pierwszym miejscu stawia się na jakość produktów. Przedmiotem prowadzonej działalności jest: produkcja wyrobów garmażeryjnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna żywności. Przewodnim hasłem oferty handlowej firmy jest "smaczne i tanie". Przedsiębiorstwo rozpoczęło swoją działalność od produkcji frytek mrożonych…
… właścicieli w przekonaniu , że dobry i naturalny smak zawsze zostanie doceniony. Potwierdzeniem ciągłej dbałości o jakość jest spora liczba przyznanych nagród oraz wyróżnień. Firma Fritar S.A. posiada własną markę, której wyróżnikiem jest wysoka jakość produktów, doskonała receptura, oraz elastyczna polityka cenowa, sprawiające , iż obecnie firma posiada stabilną pozycję na rynku. Wizja firmy jako producenta…
… fotograficzną, ale także zrobić samodzielnie zdjęcia w plenerze dokumentując współczesny Tarnów oraz Małopolskę. Władze firmy chcą by możliwy był nieco powszechniejszy niż dotychczas udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Firma chce przełamywać powoli bariery architektoniczne, ale także i schematy, według których postrzegane są te osoby. Coraz częstsza obecność w świadomości społecznej osób mających…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz