wyklad 2 etyka biznesu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2737
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wyklad 2 etyka biznesu - strona 1 wyklad 2 etyka biznesu - strona 2 wyklad 2 etyka biznesu - strona 3

Fragment notatki:


27.10.12r. Podstawowym pytaniem etycznym jest pytanie:jak żyć? Dlaczego ktoś nie pyta jak żyć:
Odp;Uważa,że:
-niektórzy,nie wiedzą,że mogą o to zapytać
-pytanie wydaje się zbyt kłopotliwe
-wie,że nie może wiedzieć
-charakter codzienności z trudem dopuszcza postawienie tego pytania
Tadeusz Kotarbiński o etyce :
Etyka to teoria kierowania życiem duchowym człowieka W obrębie zadania etyki mieszczą się:
-felicytologia- teoria kształtowania życia szczęśliwego
-prokseologia-mówi, jak trzeba się zachowywać i działać najsprawniej w danej sytuacji
-etyka właściwa interesuje się tym jak trzeba żyć, by żyć godnie a nie w stanie hańby
Metoda ETHIC PLUS w podejmowaniu decyzji biznesowych: * E stablish * T ake
* H ave
* I dentifi * C ompare
* P rofessional
* L egal
* U ncompromissable
* S unshine
DEKALOG BIZNESMENA: 1.Żadnym działaniem nie przyczyniaj się do niszczenia środowiska naturalnego.
2.Wspieraj materialnie badania naukowe,które służą naprawie tego, co zostało zniszczone wskutek działanlości gospodarczej.
3.Nie produkuj niczego,co zagrażałoby życiu i zdrowiu ludzkiemu.
4.Nie oszukuj nikogo
5.Staraj się uzyskiwać coraz większe dochody poprzez wynalazki, ciekawą reklamę, skuteczny marketing, zmiany technologiczne, przy zachowaniu dobrych praktyk.
6.Szanuj swego podwładnego.
7.Nie wyzuskuj nikogo. Pamiętaj,że godziwa zapłata za soliną pracę należy się każdemu.
8.Stwórz swoim podwładnym dobre warunki pracy
9.Badź szczodry- niech twoja przedsiębiorczość i talenty nie służą tylko tobie.
10.Staraj się usilnie zrozumieć,że posiadanie nawet największej ilości pieniędzy nie oznacza,że jesteś lepszy od innych,że możesz innych poniżać,że stałeś się najmądrzejszym z ludzi.
3 podstawowe trudności zasad moralnych w praktyce: 1)Pewne kolizje zasad etycznych
2)Zastosowanie zasad etycznych do konkretnych przypadków
3)Brak całkowitej aprobaty społeczeństwa odnośnie danych zasad etycznych
Czemu służą analizy etyczne w biznesie? -są nieuniknione
-stanowią nieodłączną część życia gospodarczego
-dotyczą zachowań ludzi biznesu
-interes własny Interes firmy a etyka w 3 relacjach: -FIRMA-KONSUMENCI (OPINIA PUBLICZNA)
-FIRMA-PRACOWNICY
-FIRMA-INNA FIRMA
Zrównoważony Rozwój -

(…)

… jako jedno z dostępnych narzędzi do wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju
CSR (Corporate Social Responsibility - Społeczna Odpowiedzialność Biznesu) to ciągłe zobowiązanie biznesu do przyczyniania się do rozwoju gospodarczego, przy jednoczesnej poprawie jakości życia pracowników i ich rodzin, a także społeczności lokalnych i całego społeczeństwa. Szerzenie idei CSR'u jest wspierane i promowane przez organizacje…
… konkurencji -zgodność z regulacjami Filary zrównoważonego rozwoju
Projekt Wspólnych Wdrożeń
-Produkcja kwasu azotowego od 1992 r.
-Realizacja postanowień Protokołu z Kioto
-Uruchomienie katalizatora wtórnego w 2009 r.
-Współpraca z Mitsubishi Corporation, rządem Polski i Japonii
-Współpraca z innymi interesariuszami
-Inwestycja sfinansowana w 100% z funduszy własnych - 3 mln zł
-Szacowane przychody w okresie 2008-2012 - 135 mln zł
Wpływ na środowisko
-Energia
-Woda i ścieki
 -Zanieczyszczenie powietrza
-Zanieczyszczenie hałasem
-Odpady
-Rekultywacja terenów zdegradowanych
Raport społeczny to:
Sprawozdanie jednostki z podejmowanych działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Istotny element strategii zarządzania działaniami z zakresu CSR Narzędzie porządkujące podejście do odpowiedzialności…
… Zarządzania:
„ Dzięki nabytym doświadczeniom i rozwijanym kompetencjom sprawiamy, że chemia jest bezpieczna i użyteczna dla ludzi. Ciągle dążymy do wzrostu wartości firmy, efektywnie wykorzystując możliwe synergie”.
Mocne postawy:
Strategia biznesowa Odpowiedzialność i Troska -Polityka zarządzania -AEO
-Polityka środowiskowa -REACH
-Zintegrowane systemy zarządzania: -SPOT
*ISO 9001:2008 -Protokół z Kioto…
… za produkt (PR) -zdrowie i bezpieczeństwo klienta
-oznakowanie produktów i usług
-komunikacja marketingowa -ochrona prywatności klienta Wskaźniki Środowiskowe (EN) -zużycie energii, surowców i materiałów, wody -emisje, ścieki i odpady
-bioróżnorodność Wskaźniki praktyk zatrudnienia i godnej pracy (LA) -zatrudnienie (m.in. dane o liczbie pracowników)
-relacje pomiędzy pracownikami i kierownictwem…
…, niepełnosprawność, pochodzenie
-Niewiele informacji o satysfakcji pracowników
-HACCP, ISO
-Różnorodność Branża paliwowa
Branża bankowa
Branża żywnościowa
-Inwestycje - edukacja, zdrowie, budowanie lokalnych przedsiębiorstw, rozwijanie lokalnej infrastruktury
-Matching funds -Wsparcie akcji charytatywnych
-Wolontariat pracowniczy -Matching funds
-Wsparcie akcji charytatywnych
-Wolontariat pracowniczy -Matching…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz