Wykład - Geneza CSR

Nasza ocena:

3
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1764
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Geneza CSR - strona 1 Wykład - Geneza CSR - strona 2 Wykład - Geneza CSR - strona 3

Fragment notatki:

15.03.2013
Wykład 2
Geneza CSR:
Cel: niwelowanie przez firmy zagrożeń cywilizacyjnych, do których się same przyczyniają.
Koncepcja obywatelstwa przedsiębiorstw (ang. corporate citizenship) bazuje na przekonaniu, że przedsiębiorstwo ma prawa i obowiązki w znacznym stopniu tak samo, jak ma je pojedynczy człowiek. Jako swoisty podmiot musi, zatem ponosić odpowiedzialność za swoje decyzje. Chociaż spółki są jedynie sztucznymi tworami prawnymi, które trudno jest pociągać do odpowiedzialności, to jednak składają się one z ludzi, stąd sensowne wydaje się, że idea moralnej odpowiedzialności spółek może być kształtowana w oparciu o ideę odpowiedzialności indywidualnej.
Podstawa CSR:
Podstawę koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu jest teoria interesariuszy
Interesariusze (ang. stakeholders) - to każda dająca się określić grupa lub jednostka (instytucja, ale także środowisko przyrodnicze), która może wpływać lub jest pod wpływem działania przedsiębiorstwa (organizacji) za pośrednictwem jego strategii, produktów, procesów wytwórczych, systemów zarządzania i procedur.
Interesariusze:
Wewnętrzni:
Właściciele przedsiębiorstwa
Inwestorzy
Interesariusze
Pracownicy
Związki zawodowe
Zewnętrzni:
Klienci
Dostawcy
Konkurenci
Wierzyciele
Władze lokalne i centralne
Rządy innych państw
Organizacje pozarządowe
Społeczność lokalna
Środowisko przyrodnicze („niemy interesariusz”)
Stowarzyszenia handlowe i branżowe
Media
Sądy
Szkoły
Uczelnie oraz inne podmioty z szeroko rozumianego otoczenia firmy
Istota CSR:
Decyzje menedżerskie w przedsiębiorstwie powinny być podejmowane ze względu na podmiotowość interesariuszy, Tl. Przy traktowaniu ich jako celu, a nie tylko jako środka. Można, zatem stwierdzić, że istotą koncepcji CSR jest zrozumienie faktu, że każde przedsiębiorstwo składa się z ludzi, zależy od ludzi i służy ludziom.
Koncepcja zrównoważonego rozwoju:
Zrównoważony rozwój - to taki rozwój społeczno-gospodarczy, który jest zgodny z wymaganiami ochrony środowiska przyrodniczego i pozwala zaspokoić potrzeby obecne, nie pozbawiając przyszłych pokoleń możliwości zaspokojenia ich potrzeb.
Równowaga pomiędzy trzema aspektami:
Ekonomicznymi
Etycznymi
Ekologicznymi
CSR - czym jest, a czy nie jest?
Społeczna, odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate, Spcoal Responsibility

(…)

…, ze społeczeństwem:
Wsparcie finansowe
Wsparcie rzeczowe
Wolontariat pracowników
Trzy poziomy CCI - poziom 1:
Przedsięwzięcia komercyjne w środowisku społecznym, wszelkie działania podejmowane wspólnie z innymi organizacjami, które mają na celu wspieranie rozwoju i wizerunku przedsiębiorstwa. Najczęściej jest to sponsoring kultury, sportu i edukacji.
Trzy poziomy CCI - poziom 2:
Inwestycje na rzecz wspólnoty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz