Społeczna odpowiedzialność biznesu-różne teorie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 896
Wyświetleń: 2142
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Społeczna odpowiedzialność biznesu-różne teorie - strona 1 Społeczna odpowiedzialność biznesu-różne teorie - strona 2 Społeczna odpowiedzialność biznesu-różne teorie - strona 3

Fragment notatki:

2011-02-27 1 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU istota PRZEDSIĘBIORSTWO W TEORIACH …………………………………………… przedsiębiorstwo – „czarna skrzynka” zachowanie przedsiębiorstwa na rynku przedsiębiorstwo utożsamiane z jednoosobowym  właścicielem jeden cel główny – zysk PRZEDSIĘBIORSTWO W TEORIACH ……………………. problem kontroli nad przedsiębiorstwem rola kadry zarządzającej jeden główny cel przedsiębiorstwa: maksymalizacja przychodów wzrost wartości przedsiębiorstwa klasycznych i neoklasycznych mened erskich Asymetria informacyjna-właściciel wie mniej o swojej firmie  ni  mened er 2011-02-27 2 PRZEDSIĘBIORSTWO W TEORIACH ……………………. grupy zainteresowane funkcjonowaniem  przedsiębiorstwa „wiązka celów” przedsiębiorstwa PRZEDSIĘBIORSTWO W NOWEJ EKONOMII INSTYTUCJONALNEJ przedsiębiorstwo jako „wiązka relacji” teoria agencji teoria kontraktualna teoria kooperacyjna TEORIA ……………………. wszystkie jednostki i grupy, które mogą wpływać na działania lub znajdują się pod wpływem działań zmierzających do realizacji celów organizacji (R. Freeman) ci, którzy wchodzą w interakcję z przedsiębiorstwem, definiują go i nadają sens jego istnieniu (A. Wick) wiązka i hierarchia celów behawioralnych teoria agencji, mówi o wynajmowaniu agenta, mened era. kontraktualna-kontrakty między firmą a dostawcą, partnerami kooperacyjna-z dostawcami-klientami, aspekt państwa,  społeczności lokalnej interesariuszy Freeman-definicja z lat 80-tych, definicja interesariuszy  interesariusze-mogą wpływać przez swoje instrumenty, działania wpływ jaki firma mo e wywierać na interesariuszy, 2011-02-27 3 WSPÓŁCZESNE MODELE PRZEDSIĘBIORSTWA ekonomiczny finansowy produkcyjny  (technologiczny) organizacyjny prawny behawioralny marketingowy etyczny ETYKA nauka o ……………… zajmująca się opisem, analizą i  wyjaśnianiem rzeczywiście istniejącej moralności i  ustalaniem dyrektyw moralnego postępowania w świecie biznesu BIZNESU WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE POSTAW PRZEDSIĘBIORSTWA (KRYTERIUM: HIERARCHIA CELÓW) monistyczna ……………………. pluralistyczna etyka biznesu- nauka o moralności zajmująca się opisem, analizą i wyjaśnianiem rzeczywiście istniejącej  moralności i ustalaniem dyrektyw moralnego postępowania w świecie biznesu moralności 2011-02-27 4 GENEZA KONCEPCJI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU lata 30. – 50. XX wieku  A. Carnegie „Ewangelia bogactwa” zasada miłosierdzia i zasada włodarstwa pracownicy lata 60. XX wieku H. Bowen „Social Responsibilities of Businessman”

(…)

… postaw ekologicznych:
-postawa proekologiczna
-postawa obojętności ekologicznej
-postawa antyekologiczna
CSP – Corporate Social Performance
………………………..…………………….
relacje z interesariuszami
4
2011-02-27
ekologiczny ślad:
TRADYCYJNE DEFINICJE SPOŁECZNEJ
ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU
……..
odpowiedzialność przedsiębiorstwa za wszelkie swoje
działania, które oddziałują na ludzi, ich zespoły i
środowisko (J. E…
… jest jej organiczenie
stosunki społeczne
dotyczy
-konsument "czarny"-nic ekologicznego nie biorą pod uwagę
-"szary"-mo e coś słyszał, ale uwa a e nie jest warto być ekologicznym
przedsiębiorstwo i wszyscy
„aktorzy”
przedmiot
Segmentacja konsumentów:
Działania odpoweidzilnego konsumenta:
-"zakup pozytywny"-na tak
-"zakup negatywny" bojkot, -na nie, działanie świadome i celowe.
Polega na tym e nie kupujemy produktów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz