Analiza ryzyka - ISO 9001 - praca MWSE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 5397
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza ryzyka - ISO 9001 - praca MWSE - strona 1 Analiza ryzyka - ISO 9001 - praca MWSE - strona 2 Analiza ryzyka - ISO 9001 - praca MWSE - strona 3

Fragment notatki:

Wykład przeprowadził mgr Ryszard Stankowski na Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej. Dokładna tematyka zawarta w notatce jest następująca: rodziny norm serii ISO 9000, Systemu Zarządzania Jakością, norma iso 9001:2008 składa się z dziewięciu rozdziałów, do głównych wymagań normy iso 9001 należą. Ponadto, notatka zawiera omówienie takich zagadnień, jak: wprowadzenie nadzoru nad zastosowanie normy iso 9001, podejście procesowe stosowane w normie ISO 9001:2000, zakres normy, podstawy ogólne, norma powołana, terminy i definicje, system zarządzania jakością, odpowiedzialność kierownictwa, zarządzanie zasobami, realizacja wyrobu, procesy związane z klientem, przeglądy projektu, efektem prac projektowych, zakupy, Ponadto, notatka zawiera omówienie takich zagadnień, jak: operacje produkcyjne i usługowe. działania związane z wytworzeniem produktu, walidować procesy produkcyjne i usługowe, identyfikację, identyfikowalności, nadzorowania wyposażenia do pomiarów i monitorowania, pomiary, Ponadto, notatka zawiera omówienie takich zagadnień, jak: analizy i doskonalenie, badanie zadowolenia klienta, nadzorowanie wyrobu niezgodnego z wymaganiami, działania korygujące, działania zapobiegawcze, Korzyści wynikające z wdrożenia normy ISO 9001 w przedsiębiorstwie ROVITA., Korzyści z wdrożenia ISO 9001 do firm, Jakie obawy budzi wprowadzenie systemu jakości zgodnego z ISO 9001?

Norma ISO 9001:2008 należy do bogatej rodziny norm serii ISO 9000. W Polsce została ona wydana przez Polski Komitet Normalizacyjny jako PN-EN ISO 9001:2009.
ISO 9001:2008 jest podstawą do wdrożenia i certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością (SZJ). Norma jest skonstruowana uniwersalnie. Nie zawiera wymagań dotyczących wyrobu (nie jest normą techniczną), tylko wymagania dotyczące systemu zarządzania. Wymagania te pozwalają na wdrożenie SZJ zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, jak i w administracji publicznej.
Norma ISO 9001:2008 nie zawiera nowych wymagań. Wymagania ISO 9001:2008 będą zbieżne z wymaganiami ISO 9001:2000. Zmiany, które w normie wprowadzono, mają za zadanie poprawienie przejrzystości normy oraz jej spójność z innymi normami serii 9000 oraz ISO 14001:2004
Norma ISO 9001:2008 składa się z dziewięciu rozdziałów (od 0 wprowadzenie;1 nawiązanie do normy ISO 9000:2008... do 8), z czego rozdziały od 4 do 8 zawierają wymagania. W przypadku, gdy organizacja spełnia wszystkie wymagania tej normy (dopuszcza się wyłączenia wymagań z rozdziału 7.3, 7.5), może ubiegać się o wydanie stosownego certyfikatu. Certyfikat zgodności z powyższą normą wydaje niezależna jednostka certyfikująca.
Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, dokonywanie systematycznych pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów, procesów).
Zastosowanie normy ISO 9001
Norma może być stosowana przez: Strony wewnętrzne np. poszczególne działy w organizacji Strony zewnętrzne organizacja - klient Jednostki certyfikujące Pozwala to na prostszą komunikację i ograniczenie ustaleń między stronami. Ta wersja normy ma zupełnie inną strukturę w stosunku do poprzednich edycji. Wynika ona z podejścia procesowego po raz pierwszy zastosowanego w tej normie. Zmienia to diametralnie podejście do systemów jakości przenosząc punkt ciężkości ze "starania się" na "osiąganie efektów". Podejście procesowe opiera s

(…)

… i wymaganiach z normą zarządzania środowiskowego - ISO 14001. Podejście procesowe stosowane w normie ISO 9001:2000. Mianem podejścia procesowego można określić wykorzystanie systemu procesów w organizacji wraz z ich identyfikacją, wzajemnymi oddziaływaniami oraz zarządzaniem. Podejście procesowe do systemu zarządzani jakością, polega na:
zrozumieniu i spełnieniu wymagań,
rozpatrywaniu procesów w kategoriach…
… o tym jak należy prowadzić projektowanie znajdziesz w kategorii zarządzanie projektami. Prace nad stworzeniem lub rozwinięciem projektu powinny być planowane. Planowanie powinno objąć określenie kolejnych etapów, łącznie z przeglądami, weryfikacją i walidacją na każdym etapie. Dodatkowo powinna zostać określona odpowiedzialność i uprawnienia w zakresie poszczególnych działań. W celu jasnego podziału kompetencji…

Podstawy ogólne
Norma obejmuje wymagania systemu zarządzania jakości, gdy organizacja musi ciągle dostarczać klientowi dostatecznej jakości produkt lub produkt przekraczający wymagania
klienta. Wiążę się z tym ciągłe doskonalenie systemu. Norma Powołana
Gdy możemy się powołać na normę ISO 9001 to znaczy to samo, że postanowiony dokument normatywny jest równoważny postanowionej normie międzynarodowej…
…. Punkt ten zawiera także wymagania dotyczące dokumentacji.
Utrzymana została dotychczasowa struktura dokumentów: polityka jakości wraz z celami jakości, księga jakości, procedury i instrukcje oraz zapisy. Zakres dokumentacji systemu zależy od wielu czynników, w tym wielkości i rodzaju organizacji, stopnia złożoności procesów oraz powiązań między nimi, kompetencji personelu. Dokumentacja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz