Zarządzanie zasobami ludzkimi - wykłady MWSE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 434
Wyświetleń: 6034
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie zasobami ludzkimi - wykłady MWSE - strona 1 Zarządzanie zasobami ludzkimi - wykłady MWSE - strona 2 Zarządzanie zasobami ludzkimi - wykłady MWSE - strona 3

Fragment notatki:

doc. Dokładna tematyka poruszana w notatce jest następująca: geneza , pojęcia i cele zarządzania zasobami ludzkimi, główna koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi, Starry
Liswan, Maria Kostera, najważniejsze cele ZZL Armstronga, etapy rozwoju teorii i praktyki ZZL, nowoczesne zzl, proces zzl, organizowanie zzl, rola związku zawodowego, model tradycyjny. Ponadto, notatka zwiera takie informacje, jak: funkcje personalne, model funkcjonalny, model dywizjonalny, model zintegrowany, reglamentacja, spłaszczenie, orientacja na klienta, koncentracja na problemach, integracja, analizy pracy, źródła informacji analizy pracy, planowanie i prognozowanie zasobów ludzkich
metoda wskaźnikowa, rekrutacja personelu, klasyfikacja tych ról H. Hiusberga.

GWNEZA , POJĘCIA I CELE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
Strategia organizacji i wszystkie jej cele są realizowane przez ludzi. Jedna z charakterystycznych cech współczesności jest poszukiwanie nowych koncepcji i metod w zarządzaniu organizacjami.
GŁÓWNA KONCEPCJA dostrzeganie człowieka jako istotnego komponentu organizacji. Funkcja personalna podobnie jak o marketingowa, finansowa czy produkcyjna, jest jedną z funkcji przedsiębiorstwa. Przedmiotem jest zarządzanie.
W literaturze spotyka się wiele odnoszących się terminów do zarządzania ludźmi np. zarządzanie kadrami, personelem, zasobami ludzkimi.
Zarządzanie zasobami ludzkimi wg Starry to metoda zarządzania zatrudnieniem zmierzająca do uzyskania przewagi poprzez strategiczne działania wysoce zaangażowanych pracowników. Przy użyciu wielu metod kulturalnych, strukturalnych.
Zdaniem Liswana przez ZZ rozumie się zbiór zad związanych z ludźmi zmierzających do osiągnięcia celów organizacji i zaspokojenia potrzeb pracowników.
Armstrong definiuje ZZL jako strategiczną jednorodną i spójną metodę kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji którzy osobistym i zbiorowym wysiłkiem przyczyniają się do realizacji wszystkich założonych przez organizację celów.
Maria Kostera podkreśla że jest to proces ciągły na który składają się następujące etapy:
1. planowanie i jego rodzaje:
- strategiczne
- taktyczne
- operacyjne
2. rekrutacja i selekcja:- obsada stanowisk pracy
- kontakty z rynkiem pracy
3. ocenianie:
- rezultaty pracy
- możliwość rozwoju
4. wynagradzanie:
- motywacja
5. rozwój pracownika
Wg Armstronga najważniejsze cele ZZL to:
1. zapewnienie szeregu usług wspierających cele przedsiębiorstwa i stanowiących element procesu kierowania organizacją
2. uzyskanie i zatrudnienie w firmie wykwalifikowanych, zaangażowanych i dobrze umotywowanych pracowników
3. stworzenie klimatu dla produktywnych harmonijnych relacji między władzą kierowniczą, a podwładnymi czy personelem na zasadzie wzajemnego zaufania
4. stworzenie warunków sprzyjających pracy zespołowej pracowników
5. pomaganie organizacji w utrzymaniu równowagi i przystosowaniu się do potrzeb rozmaitych grup interesów np. - właścicieli
- inwestorów
- menadżerów
- szeregowych pracowników
- klientów
- dostawców
- władzy państwowej
6. zapewnienie warunków aby pracowników ceniono i wynagradzano za ich pracę i osiągnięcia
7. zapewnienie wszystkim równych szans, utrzymanie, polepszenie fizycznej i umysłowej kondycji pracowników.
Zarządzanie zasobami ludzkimi stanowi ważny element zarządzania przedsiębiorstwem. W historycznym rozwoju można wyodrębnić 3etapy rozwoju teorii i praktyki ZZL:
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz