Analiza ryzyka - audyt- nadzór korporacyjny - praca

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 4256
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza ryzyka - audyt- nadzór korporacyjny - praca - strona 1 Analiza ryzyka - audyt- nadzór korporacyjny - praca - strona 2 Analiza ryzyka - audyt- nadzór korporacyjny - praca - strona 3

Fragment notatki:

Praca jest na temat ładu korporacyjnego, nadzoru korporacyjnego. Plik zapisany jest w formacie .docx i zawiera 8 stron. Dokładna tematyka omówiona w notatce jest następująca: Proces rozdziału funkcji własności od zarządzania, corporate governance, T. Mendel, Rudolf, Procesy składające się na nadzór korporacyjny, Koładkiewicz, Herdan, Stuss, Krasodomska, Przepisy prawa handlowego, Kontrola w korporacji, Ład korporacyjny, Nadzór właścicielski, Nadzór korporacyjny, Władztwo korporacyjne. Ponadto notatka zawiera omówienie następujących zagadnień: A. Smith, A. Berle, G. Meansa, A.Cadbury. Brenner, P. Coachran, International Social and Behavioral Science Dictionary, A.Shleifer, R. Vish, .Monks, N. Minow, Organization for Economic Cooperation and Development. Fligstein, Freeland, Handbook of Management, I.M. Millstein, K. Lis, H. Sterniczuk, Cz. Mesjasz, J. Solarz, R. Boroiecki, R. Frydman, A.Rapaczyński, B.Wawrzyniak, G. Domański. Notatka zawiera także omówienie poniższych tematów: corporate governance, wymiary, Wymiar ekonomiczny, Wymiar księgowy, Wymiar społeczno-kulturowy, Model anglo-amerykański, Model skoordynowany, Model familijny, Kontrola wewnętrzna.

Proces rozdziału funkcji własności od zarządzania na poziomie przedsiębiorstwa wpłynął na pojawienie się wielu nowych problemów. Istotnym jego następstwem był postępujący rozdźwięk oczekiwań między wyłaniającymi się w przedsiębiorstwie i poza nim grupami, pracownikami, dostawcami a klientami. Rozbieżności pochodziły z wielu źródeł, które stanowią kluczowe składowe złożonego obszaru problemowego, jakim zajmuje się teoria nadzoru korporacyjnego. RYSUNEK
Badacze zajmujący się problematyką nadzoru korporacyjnego znacznie rozszerzają pole obserwacji badawczych, wskazując na konieczność poszukiwania równowagi między interesami różnych grup społecznych. Istotą systemu nadzoru korporacyjnego jest zapewnienie równowagi pomiędzy korzyściami wszystkich podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie korporacji.
W języku angielskim corporate governance jest pojęciem, które nie odnosi się jedynie do właścicieli, ale dotyczy wszystkich podmiotów zainteresowanych działalnością spółki. Interesy te często w poszczególnych grupach osób związanych ze spółką kapitałową są rozbieżne. T. Mendel do grup tych zalicza podmioty spełniające następujące kryteria:
Wysuwanie żądań wobec firmy i posiadanie faktycznej, bądź potencjalnej możliwości ich wyegzekwowania,
Posiadanie warunkowej, bądź bezwarunkowej chęci wykorzystania swojej siły wpływu na proces decyzyjny przedsiębiorstwa w celu realizacji swych żądań.
Trzeba jednak zaznaczyć, że często w praktyce organizacyjnej nadzór korporacyjny jest utożsamiany z nadzorem właścicielskim, który ma ograniczony zasięg i sprowadzany jest do struktury władzy w spółce akcyjnej, na którą składają się: akcjonariusze - rada spółki - kierownictwo ( rys. 2.).
Rys. 2. Nadzór
Źródło: S. Rudolf, Nadzór właścicielki w spółkach prawa handlowego, PWN, Warszawa 1999, s.10.
Procesy składające się na nadzór korporacyjny trudno objąć za pomocą jednej platformy teoretycznej. Nadzór korporacyjny jest obszarem interdyscyplinarnym, obejmującym takie dziedziny wiedzy jak ekonomię, naukę o zarządzaniu, prawo, finanse, rachunkowość, psychologię, socjologię czy politykę. Powszechnie pojęcie nadzoru utożsamiane jest z pojęciem kontroli. Jednakże Kodeks spółek handlowych różnicuje te terminy:
Każdemu wspólnikowi przyznając prawo kontroli obejmującej przeglądanie ksiąg i dokumentów, indywidualne sporządzan

(…)

…, a kontrola nei może zastępować nadzoru. Przez nadzór sprawowany przez rady nadzorcze w spółkach kapitałowych należy rozumieć usprawnienie tych rad nie tylko do korygowania i decyzyjności w zakresie działalności nadzorowanych spółek, lecz także do podejmowania działan zmierzających do osiągnięcia wyznaczonych celów.
W polskiej literaturze przedmiotu trudno znaleźć powszechnie akceptowane tłumaczenie terminu…
… w zakresie corporate governance. Do współczesnej ekonomii pojęcie to zostało wprowadzone w pierwszej połowie lat trzydziestych XX wieku poprzez A. Berle'a i G. Meansa. Obserwowali oni funkcjonowanie amerykańskich korporacji, analizując związki między własnością, nadzorem korporacyjnym a efektami działalności gospodarczej. W literaturze przedmiotu pojęcie nadzoru korporacyjnego, jego modele i pojęcia…
… w zgodzie z prawem i zgodnie z interesem wszystkich stron zainteresowanych działalnością firmy.
I.M. Millstein
Corporate governance - jako zbiór relacji korporacji z dostawcami kapitału, usług i zasobów ludzkich, klientami, a nawet szeroko rozumianym społeczeństwem, może się odnosić do audytu i zasad rachunkowości, a także do działalności udziałowców.
K. Zalega
Corporate governance - to kontrola i nadzór…
… elementów nadzoru korporacyjnego stanowi audyt wewnętrzny. Ma on za zadanie wspomagać monitorowanie kadry zarządzającej i zwiększenie przejrzystości jej działań. Nadzór korporacyjny wiążę się z istnieniem sieci relacji między kadrą kierowniczą spółek, zarządem, radą nadzorczą, akcjonariuszami i innymi grupami interesu. Ponadto tworzy strukturę, za której pośrednictwem ustalane są cele spółki, środki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz