Rozwój i geneza nadzoru

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Jerzemowska. Notatka składa się z 0 stron.
Na rozwój korporacji istotny wpływ wywarły cztery następujące cechy: - ograniczona odpowiedzialność inwestorów;
- swoboda przepływu kapitałów (obrót walorami);
- cechy wynikające z uzyskania osobowości prawnej, czyli siły wynikającej z atrybutów firmy, okresu i celu jej działania;
- scentralizowane zarządzanie. NADZÓR KORORACYJNY -odnosi się do zasad działania, procedur, systemów i struktur za pomocą których rada nadzorcza nadzoruje i kieruje działaniami spółki mając na względzie interes akcjonariuszy.
- stanowi instrument określający i umożliwiający efektywne relacje pomiędzy członkami rady nadzorczej a dyrektorami spółki oraz akcjonariuszami, którym służą.
Nadzór korporacyjny obejmuje:
Wielkość, struktura ( członkowie) rady (nadzorczej) i jej komisje;
Sposób monitorowania i wybierania członków rad (nadzorczych) i komisji;
Prawa i obowiązki członków rad nadzorczych i zarządu;
Prawa i obowiązki akcjonariuszy;
Zasady działania i procedury dotyczące księgowości, prowadzenia audytów i sporządzania raportów finansowych;
Zasady działania i procedury dotyczące wynagrodzeń członków zarządu.
Znaczenie nadzoru korporacyjnego dla akcjonariuszy
Silny i skuteczny nadzór korporacyjny służy za system kontroli i równowagi, który uwzględnia interesy akcjonariuszy bez niepotrzebnego ograniczania funkcji zarządu.
CEL - maksymalizacja długoterminowej wartości spółki
Z teoretycznego punktu widzenia…
O ile sprawa w przypadku jednego właściciela jest stosunkowo prosta o tyle w przypadku gdy jest ich kilku kwestie poszczególnych praw i obowiązków wymagają dodatkowego uregulowania w postaci kontraktu. - teoria kontraktów.
Teoria kontraktów: Nie jest możliwe zawarcie umowy uwzględniającej wszystkie okoliczności , jakie mogą mieć miejsce0 podczas realizacji kontraktu. Tzw. „ kontrakty niekompletne” . dodatkowo sam fakt zawarcia kontraktu wcale nie oznacza, że strony będą postępować zgodnie i zadeklarowanymi zobowiązaniami. Corporate Governance “ The directors of such companies, however, being the managers rather of other people's money than of their own, it cannot well be expected, that they should watch over it with the same anxious vigilance with which the partners in a private copartnery frequently watch over their own .... Negligence and profusion, therefore, must always prevail, more or less in the management of the affairs of such a company?”

(…)

… other people's money than of their own, it cannot well be expected, that they should watch over it with the same anxious vigilance with which the partners in a private copartnery frequently watch over their own .... Negligence and profusion, therefore, must always prevail, more or less in the management of the affairs of such a company?”
Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz