Nadzór korporacyjny

note /search

Pytania na egzamin - Rada nadzorcza

 • Uniwersytet Gdański
 • Nadzór korporacyjny
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2856

Pisałam dla siebie, więc reklamacji nie uwzględniam. Użytkowanie na własną odpowiedzialność. rząd I 1) Podaj definicje nadzoru korporacyjnego mechanizm za pomocą którego interesariusze spółki współpracują ze sobą i promują swoje interesy. Jego celem jest maksymalizacja długoterminowej wartości spó...

Znaczenie polskiego rynku kapitałowego oraz jego instrumentów dla ro...

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Nadzór korporacyjny
Pobrań: 56
Wyświetleń: 3717

Referat zaliczeniowy z przedmiotu Nadzór korporacyjny Znaczenie polskiego rynku kapitałowego oraz jego instrumentów dla rozwoju Polski po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej oznacza włączenie krajowego rynku kapitałowego w ramy jednolitego rynku finansowego. ...

Nadzór korporacyjny w przedsiębiorstwie

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Nadzór korporacyjny
Pobrań: 245
Wyświetleń: 3059

Praca zaliczeniowa z przedmiotu Nadzór korporacyjny Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w TarnowiePraca z przedmiotu: „Nadzór korporacyjny”TEMAT ’’Nadzór korporacyjny w przedsiębiorstwie’’TARNÓW 2009Pojęcie nadzoru korporacyjnego sięg...

Corporate Governance - zadania

 • Uniwersytet Gdański
 • Nadzór korporacyjny
Pobrań: 959
Wyświetleń: 2086

Jerzemowska. Notatka składa się z 6 stron. TEORIA PRAW WŁASNOŚCI - WIĄZKA PRAW WŁASNOŚCI - Własność to nie to samo co sprawowanie kontroli - A. Smith XVIII w. Spółka Akcyjna jako forma prawna XIX w. KRYZYSY: HOLANDIA XVII w. (Bańka Tulipanowa) gorą...

Formy własności przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Gdański
 • Nadzór korporacyjny
Pobrań: 1246
Wyświetleń: 3591

Jerzemowska. Notatka składa się z 2 stron. Form y własności przedsiębiorstw Trzy główne rodzaje własności : Działalność gospodarcza Spółka partnerska Korporacja Porównanie trzech form własności Działalność gospodarcza Spółka partnersk...

Główne determinanty zmian nadzoru

 • Uniwersytet Gdański
 • Nadzór korporacyjny
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1862

Jerzemowska. Notatka składa się z 1 strony. GŁÓWNE DETERMINANTY ZMIAN NADZORU KORPORACYJNEGO rosnąca rola inwestorów instytucjonalnych integracja rynków kapitałowych wzrost aktywności akcjonariuszy prywatyzacja Między teorią a praktyką… Jeżeli znajdziemy dwie porównywalne spółki Spółka A Ni...

Kodeksy Dobrych Praktyk

 • Uniwersytet Gdański
 • Nadzór korporacyjny
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1834

Jerzemowska. Notatka składa się z 2 stron. K ode k s y Dobrych Pra k t yk .. UK: FRC - niezależne ciało odpowiedzialne za promowanie zaufania do raportów spółek i nadzoru korporacyjnego “ The UK Corporate Governance Code” (2010) Polska : Giełda...

Modele nadzoru korporacyjnego

 • Uniwersytet Gdański
 • Nadzór korporacyjny
Pobrań: 1029
Wyświetleń: 2604

Jerzemowska. Notatka składa się z 2 stron. Modele nadzoru korporacyjnego Anglo-Amer ykański (US/UK) Separacja własności i kontroli Konflikt: menedżerowie vs. akcjonariusze Dominacja rynku kapitałowego w systemie finansowym * Kontynentalno - japoński - Dominujący akcjonariusz (rodzina) kontroluje s...

Motywowanie menedżerów - przykłady

 • Uniwersytet Gdański
 • Nadzór korporacyjny
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1799

Jerzemowska. Notatka składa się z 3 stron. Motywowanie menedżerów Poten cjalne pokusy Dobry menedżer powinien przedkładać potrzeby interesariuszy nad swoje. Jednakże, jeśli akcjonariusze nie są w stanie skutecznie monitorować zachowania menedżerów wówczas, menedżerowie mogą dążyć do realizacji wła...