Corporate Governance - zadania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 777
Wyświetleń: 1729
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Corporate Governance - zadania - strona 1 Corporate Governance - zadania - strona 2 Corporate Governance - zadania - strona 3

Fragment notatki:

Jerzemowska. Notatka składa się z 6 stron.
TEORIA PRAW WŁASNOŚCI - WIĄZKA PRAW WŁASNOŚCI - Własność to nie to samo co sprawowanie kontroli - A. Smith XVIII w. Spółka Akcyjna jako forma prawna XIX w.
KRYZYSY: HOLANDIA XVII w. (Bańka Tulipanowa) gorączka tulipanowa 1637 r.
tulipany przybyły z Antwerpii w 1562 r.
3 skarby Holandii: potężna flota, bogactwo tulipanów, wielka swoboda
tulipanowe tabele o zmiennym kursie
pierwsze opcje i kontrakty terminowe
"Semper Augustos" 5 tys. Florenów
cebulki tulipanów traktowano jako narzędzie spekulacyjne, osiągały wysokie ceny, ludzie sprzedawali wszystko, by je kupić
zaraza była przyczyną wielkiego kryzysu (gorączka tulipanowa - krach 1637 r.) 60$ / cebulka. ANGLIA XVII / XVIII w. (South Sea Campany) giełda autonomiczna
surowe regulacje odnoście uczestnictwa i profesji (broker, jobber)
zatem giełdą zajmowali się specjaliści
wydano akcje SSC 200 tys. (nominalnie), które sprzedano za 1,5 mln Ł (duże przeszacowanie)
dywidenty = kilkaset % wnoszonego kapitału
zabiegano, by stać się ich właścicielem
upadek (nie przynosiła dostatecznych zysków, brak pokrycia na te akcje)
REWOLUCJE PRZEMYSŁOWE - powstałe na skutek: XVIII/XIX w. - zastosowanie w procesie produkcji nowych źródeł energii
XIX/XX w. - powstanie i rozwój nowych środków transportu i komunikacji oraz opakowań (statki parowe, kolej, wynalezienie puszki - możliwość przemieszczania i przechowywania)
1973 r. - zmiany technologiczne, polityczne, regulacyjne i intensywnej produkcji, szybko wzrost standardów życiowych, powstanie zhierarchizowanych spółek, dynamiczny wzrost efektywności, nadprodukcja i przeinwestowanie. Po raz pierwszy wzrost cen ropy naftowej (1973) - czynnik strategiczny, starano się oderwać od producentów dlatego wprowadzono tyle zmian.
Cechy wpływające na rozwój korporacji: Ograniczona odpowiedzialność inwestorów
Swoboda przepływu kapitału (obrót walorami) płynność, w każdej chwili można sprzedać i kupic papiery wartościowe Cechy wynikające z uzyskania osobowości prawnej, czyli siły wynikające z atrybutów firmy, okresu działania i celu działania
Scentralizowane zarządzanie
MODELE Nadzoru Korporacyjnego: anglo - amerykański (zewnętrzny) IMPATIENT CAPITAL - niecierpliwy kapitał
kontynentalno - japoński (wewnętrzny) PATIENT CAPITAL
NADZÓR KORPORACYJNE - mechanizm, za pomocą którego interesariusze spółki współpracują ze sobą i promują swoje interesy.


(…)

… dlaczego podjęły taką decyzję.
Struktura rady dyrektorów?
Dyrektor zarządzający
Komitet zarządzająy
Źródło konfliktów agencyjnych?
konflikt Pryncypał - Agent (akcjonariusze vs. menedżerowie)
Menedżerowie mają skłonność do maksymalizacji własnych korzyści kosztem właścicieli. Akcjonariusze (właściciele) nie mogą skutecznie monitorować działań menedżerów, którzy mogą wykorzystywać aktywa firmy do realizacji własnych celów kosztem akcjonariuszy.
W jaki sposób spółki informują o stosowaniu dobrych praktyk nadzoru korporacyjnego?
Zamieszczają Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego na stronie internetowej spółki.
Wymień 2 bańki spekulacyjne. Gdzie i kiedy miały one miejsce?
Mania Tulipanowa (Krach tulipanowy) - Holandia XVII w. 1634 - 1637 r.
South Sea Bubble (Kompania Mórz Południowych…
… działania i celu działania
Scentralizowane zarządzanie
MODELE Nadzoru Korporacyjnego:
anglo - amerykański (zewnętrzny) IMPATIENT CAPITAL - niecierpliwy kapitał
kontynentalno - japoński (wewnętrzny) PATIENT CAPITAL
NADZÓR KORPORACYJNE - mechanizm, za pomocą którego interesariusze spółki współpracują ze sobą i promują swoje interesy.
RADA DYREKTORÓW :
dyrektor wykonawczy (zarząd) lub
dyrektor niewykonawczy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz