Nadzór korporacyjny - pojęcie i rozwój

Nasza ocena:

3
Pobrań: 994
Wyświetleń: 3255
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nadzór korporacyjny - pojęcie i rozwój  - strona 1 Nadzór korporacyjny - pojęcie i rozwój  - strona 2 Nadzór korporacyjny - pojęcie i rozwój  - strona 3

Fragment notatki:

Jerzemowska. Notatka składa się z 13 stron.
  Gen      Nadzór korporacyjny  Notatki z wykładu profesor Magdaleny Jerzemowskiej          2009/2010   Tomasz Kujawa     2009/2010  NADZÓR KORPORACYJNY  2009/2010    2      ZALICZENIE: PISEMNE NA OSTATNIM WYKŁADZIE. KILKA PYTAŃ.    TEMATYKA:  1.   GENEZA I ROZWÓJ NADZORU KORPORACYJNEGO  2.   POJĘCIE NADZORU KORPORACYJNEGO  3.   NAJWAŻNIEJSZE MODELE NADZORU KORPORACYJNEGO  4.   ZNACZENIE NADZORU KORPORACYJNEGO  5.   REGULACJE NADZORU KORPORACYJNEGO  6.   TENDENCJA ZMIAN NADZORU KORPORACYJNEGO I ICH KONSEKWENCJE  7.   POMIAR JAKOŚCI NADZORU KORPORACYJNEGO  8.   ANALIZA PRZESTRZEGANIA ZASAD NADZORY KORPORACYJNEGO    LITERATURA:  1.   LIS, STERNICZUK – NADZÓR KORPORACYJNY  2.   JERZEMOWSKA – NADZÓR KORPORACYJNY  3.   COLLEY, DOYLE, LOGAN – ŁAD KORPORACYJNY      NADZÓR KORPORACYJNY  2009/2010    3        Teoria praw własności:  Zasoby są najefektywniej wykorzystywane jeżeli właściciel dysponuje pełną wiązką praw  własności.    Wiązka praw własności  •  posiadanie  •  używanie  •  korzystanie z pożytków  •  wykluczenie osób trzecich z korzystania  •  przeniesienie praw na inne osoby  •  zniszczenie przeobrażenie zmiana    South Sea Bubble (Kompania Mórz Południowych)  •  powstała w 1711 roku  •  otrzymała przywilej królewski handlu z koloniami brytyjskimi  •  działalność kompani skupiała się prawie wyłącznie na transporcie do Ameryki Południowej  niewolników kupowanych w zachodniej Afryce.  •  Z powodu działalności tej Kompani, w XVIII w. forma spółki w GB była zakazana  •  Wyrafinowane przedsięwzięcie Roberta Harleya, dzięki któremu zamierzał on pozyskać  mechanizm finansowania pożyczek rządowych poprzez spekulacyjną grę na wzroście kursu  akcji kompanii    Giełda w UK, w XVII i XVIII w.:  •  giełda autonomiczna  •  surowe regulacje odnośnie uczestnictwa i profesji (jobber, broker)  •  Bubble Act skasował 202 fikcyjne spółki    Krach tulipanowy, Holandia XVII wiek:  •  gorączka tulipanowa – krach 1637  •  tulipany przybyły do Antwerpii w 1562r.  •  3 skarby Holandii:  o   potężna flota  o   wielkie swobody  o   bogactwo tulipanów  •  tulipanowe tabele o zmiennym kursie  •  Mania tulipanowa  o   Tulipanowa hossa, która trwała w przybliżeniu od 1634 do 1637, na cebulki zaczęto  wymieniać nawet własny dobytek  o   Opcja kupna dawała jej posiadaczowi prawo do zakupu cebulek tulipanów po 

(…)

…:
• wynagrodzenie managerów
• system zarządzania ryzykiem
• praktyka działania rad dyrektorów / rad nadzorczych
• wykonywanie praw przez akcjonariuszy
9
NADZÓR KORPORACYJNY 2009/2010
Formy własności przedsiębiorstw:
• działalność gospodarcza
• spółka partnerska (osobowa)
• korporacja (kapitał)
Działalność Spółka partnerska Korporacja
gospodarcza
Własność Pojedynczy właściciel Partnerzy Akcjonariusze…
… managerów i reprezentuje interesy akcjonariuszy
ocenia managerów i sporządza kontrakty dotyczące ich wynagradzania
mające na celu powiązanie wynagrodzeń zarządzających z wynikami
działania spółki
o zewnętrzny – audytorzy, analitycy, banki, agencje ratingowe, prawnicy
o rządowy (SEC, IRS)
Monitoring międzynarodowy:
występują istotne różnice w zakresie rodzajów monitorowania i motywowania pomiędzy USA…

• wykonywanie praw przez akcjonariuszy
9
NADZÓR KORPORACYJNY
2009/2010
Formy własności przedsiębiorstw:
• działalność gospodarcza
• spółka partnerska (osobowa)
• korporacja (kapitał)
Własność
Odpowiedzialność
właściciela
Łatwy dostęp do
rynku kapitałowego
Rozdzielenie
własności i
zarządzania
Podwójne
opodatkowanie
właścicieli
Działalność
gospodarcza
Pojedynczy właściciel
Nieograniczona
Spółka partnerska…
… ich wynagradzania
mające na celu powiązanie wynagrodzeń zarządzających z wynikami
działania spółki
o zewnętrzny – audytorzy, analitycy, banki, agencje ratingowe, prawnicy
o rządowy (SEC, IRS)
Monitoring międzynarodowy:
występują istotne różnice w zakresie rodzajów monitorowania i motywowania pomiędzy USA i
innymi krajami z powodu różnic w:
• kontraktach wynagrodzenia
• standardach rachunkowości
• w środowisku…
… (menedżer) z natury ma skłonność do oportunistycznych zachowań, czyli
maksymalizowania własnych korzyści kosztem mocodawcy (właściciel)
o maksymalizacja korzyści pieniężnych i pozapienieżnych
o niewłaściwe gospodarowanie zasobami spółki (relacja zysk - ryzyko)
o krótkowzroczność w zarządzaniu
o uchylanie się od obowiązków, pozostawanie na stanowisku pomimo braku
kompetencji
o w skrajnych wypadkach…
…, managerowie mogą dążyć do realizacji własnych interesów nawet kosztem
akcjonariuszy – sposobem jest ograniczanie free cash flow – można np. zwiększać dźwignię
finansową, inny sposób to powoływanie rad nadzorczych.
Przykłady egoistycznych zachowań managerów, którzy mogą:
• lenić się
• zatrudniać znajomych (nepotyzm)
• realizować nadmierne korzyści
• budować imperia
• unikać ryzyka lub działań zagrożonych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz