Opcje - definicja pojęcia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opcje - definicja pojęcia  - strona 1 Opcje - definicja pojęcia  - strona 2

Fragment notatki:

Jerzemowska. Notatka składa się z 2 stron.
DEFINICJA OPCJI Opcja to instrument dający jej nabywcy prawo do: kupna ( opcja kupna ) lub sprzedaży ( opcja sprzedaży) w przyszłym terminie po określonej z góry cenie zwanej ceną wykonania określonej ilości instrumentu bazowego dla tej opcji. Opcje na akcje Cel - stymulowanie zarządu do ciągłego podnoszenia wartości firmy.
Opcje wykonuje się, jeśli cena rynkowa jest niższa od ceny opcji.
Zarząd przekonany o potencjale firmy będzie wykonywał opcje, czyli kupował i trzymał akcje. Rodzaje kompensaty zarządzających Akcje — alternatywna forma długoterminowej motywacji zapobiegająca niepowodzeniom w zakresie nadzoru Przyznawanie akcji nie stanowi asymetrycznej motywacji
Wzrosty cen akcji mogą być postrzegane jako bonusy za wyniki działania w poprzednich okresach. Potencjalne problemy z wynagrodzeniami opartymi o zachęty Problemy z zachętami opartymi na wartościach historycznych (księgowych) nie zachęcają do ponoszenia kosztów badań i rozwoju przysparzających korzyści firmie Można manipulować zyskiem księgowym CEO mogą zbyt wiele uwagi poświęcać kreowaniu zysków krótkoterminowych Problem y z opcjami akcyjnymi CEO mogą nie chcieć zwiększać wypłaty dywidend dążąc do wykorzystania pozyskanych w ten sposób kapitałów do wzrostu cen akcji CEO mają tendencję do wyboru strategii obarczonych wyższym ryzykiem Opcje akcyjne mogą nie stanowić wystarczającej motywacji CEO mogą dążyć do skorelowania ruchów cen akcji z okresem przyznawania im opcji akcyjnych Inne problemy z opcjami akcyjnymi dla menedżerów Na ceny akcji mają wpływ wyniki działania spółek oraz czynniki pozostające poza kontrolą menedżerów
Przeszacowywanie cen wyemitowanych akcji powodować może pomniejszenie ich efektywności stanowiąc negatywny sygnał. Przykłady Disney CEO Michael Eisner
—opcje akcyjne stwarzają sytuację, że będzie kreowana wartość krótkoterminowa, a nie długoterminowa Zachowanie menedżerów w Xerox
—menedżerowie mogą manipulować zyskami księgowymi Opcje akcyjne jako koszt koszt emisji opcji akcyjnych dla pracowników i menedżerów powinien być traktowany jako koszt w sprawozdaniu finansowym. Trzy tego powody : Poprawa sprawozdawczości i urealnienie kosztów stosowania opcji jako wynagrodzenia Redukcja liczby opcji uzyskiwanych przez menedżerów pomniejszająca ich wynagrodzenia Pomniejszenie zachęt CEO do „kreowania czasu” na rynku Inne rodzaje kompensaty ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz