Pytania na egzamin - Rada nadzorcza

Nasza ocena:

5
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2604
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na egzamin - Rada nadzorcza - strona 1 Pytania na egzamin - Rada nadzorcza - strona 2

Fragment notatki:

Pisałam dla siebie, więc reklamacji nie uwzględniam. Użytkowanie na własną odpowiedzialność.
rząd I 1) Podaj definicje nadzoru korporacyjnego mechanizm za pomocą którego interesariusze spółki współpracują ze sobą i promują swoje interesy. Jego celem jest maksymalizacja długoterminowej wartości spółki.
Odnosi się do zasad działania, procedur, systemów i struktur, za pomocą których rada nadzorcza nadzoruje i kieruje działaniami spółki mając na względzie interes akcjonariuszy. Stanowi instrument określający i umożliwiający efektywne relacje pomiędzy członkami rady nadzorczej, a dyrektorami spółki oraz akcjonariuszami, którym służą.
Wg OECD: nk dotyczy zależności pomiędzy kierownictwem spółki, jej organami oraz akcjonariuszami i pozostałymi grupami udziałowymi. Określa on strukturę za pośrednictwem której ustala się cele podmiotu gospodarczego i środki ich realizacji , a także narzędzia monitorowania wyników działania.
2) Wymień cechy charakterystyczne modelu anglo-amerykańskiego rozproszona własność akcji, nieznaczne zaangazowanie banku w operacje spółki, nieznaczne krzyżowe posiadanie akcji, jednowarstwowa struktura zarządu, duże wpływy zarządu, ważna jest ochrona akcjonariuszy mniejszościowych, legislacja w zakresie upadłości: nacisk na ochronę przed wierzycielami, surowe wymogi jawności i ksiegowość, aktywny rynek kontroli spółek, rozległe zachęty kierownicze
3) Wymień uwarunkowania rozwoju nadzoru korporacyjnego rozwój kapitalizmu i rynku kapitałowego
renesans nk w czasie zmian w zakresie technologia, polityka, regulacje, ekonomia,
globalizacja rynków kapitałowych, prywatyzacja przedsiebiorstw i udział inwestorów zagranicznych wymagajacych informacji na temat firmy,
fala spektakularnych bankructw w latach 80
zainteresowanie nk wymuszone przez menedżerów inwestycyjnych
znacząca akumulacja aktywów finansowych przez określone grupy, oczekiwania dotyczące okresu wypłat świadczeń emerytalnych i wzrost międzypokoleniowej zależności na skutek starzenia się społeczeństwa i wcześneijszych emerytur
4) Struktur a regulacji polskiego nadzoru korporacyjnego zalecenia OECD ( są one w Polsce przestrzegane); podwaliny: prawo dzialalności gospodarczej 1999, ustawa o krajowym rejestrze sądowym 97, ksh 2000; obecnie (2007 rok) kodeks dobrych praktyk spólek notowanych na gpw który rekomenduje dobre praktyki spółek notowanych na GPW, zarządów tych spółek, członków rad nadzorczych oraz akcjonariuszy
5) Dlaczego przedsiębiorstwo nazywane jest "kompromisem interesu " istnienie korporacji jest kompromisem pomiędzy interesami wewnętrznymi a zewnętrznymi. Wynika on z rozbieżności interesów akcjonariuszy (pryncypał) i wynajętych przez nich do zarządzania przedsiębiorstwem menedżerów (agent). Rynki (kapitałowy, menedżerski, kontroli korporacji) zapewniają najskuteczniejsze ograniczenie samowoli menedżerów , a prawa głosu posiadane przez akcjonariuszy powinny zapewniać maksymalizowanie ich zysków. Dzięki nadzorowi korporacyjnemu możliwe jest obniżenie kosztów agencji i lepsze zarządzanie co prowadzi i wyższej wyceny przedsiebiorstwa i lepszych wyników finansowych. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz