Nadzór korporacyjny - strona 2

note /search

Nadzór wewnętrzny w firmie

 • Uniwersytet Gdański
 • Nadzór korporacyjny
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1491

Jerzemowska. Notatka składa się z 2 stron. Nadzór wewnętrzny - rada dyrektorów Nadzoruje menedżerów i reprezentuje interesy akcjonariuszy. Ocenia menedżerów i sporządza kontrakty dotyczące ich wynagradzania mające na celu powiązanie wynagrodzeń zarządzających z wynikami działania spółki. Rada dyr...

Nadzór korporacyjny - pojęcie i rozwój

 • Uniwersytet Gdański
 • Nadzór korporacyjny
Pobrań: 1113
Wyświetleń: 3563

Jerzemowska. Notatka składa się z 13 stron.   Gen      Nadzór korporacyjny  Notatki z wykładu profesor Magdaleny Jerzemowskiej          2009/2010   Tomasz Kujawa     2009/2010  NADZÓR KORPORACYJNY  2009/2010    2      ZALICZENIE: PISEMNE NA OSTATNIM WYKŁADZIE. KILKA PYTAŃ.    TEMATYKA:  1.   GENEZ...

Opcje - definicja pojęcia

 • Uniwersytet Gdański
 • Nadzór korporacyjny
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1407

Jerzemowska. Notatka składa się z 2 stron. DEFINICJA OPCJI Opcja to instrument dający jej nabywcy prawo do: kupna ( opcja kupna ) lub sprzedaży ( opcja sprzedaży) w przyszłym termini...

Teoria i problem agencji

 • Uniwersytet Gdański
 • Nadzór korporacyjny
Pobrań: 1106
Wyświetleń: 3101

Jerzemowska. Notatka składa się z 3 stron. PROBLEM AGENCJI Separacja własności i kontroli Berle & Means (1932), The Modern Corporation and Private Property Własność aktywów versus kontrola TEORIA AGENCJI (Jensen, Meckling - 1976) Podst...

Przestępstwa i kary

 • Uniwersytet Gdański
 • Nadzór korporacyjny
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1085

Jerzemowska. Notatka składa się z 2 stron. Przestępstwa i kary Alternatywnym sposobem pomniejszenia problemów agencyjnych jest zaostrzenie kar Sarbanes-Oxley Act Kary za przestępstwa korporacyjne Kary za przestępstwa korporacyjne Przestępstwo Poprzednia kara Kara wg SOX Przestępstwo popełniane ...

Rozwój i geneza nadzoru

 • Uniwersytet Gdański
 • Nadzór korporacyjny
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1267

Jerzemowska. Notatka składa się z 0 stron. Na rozwój korporacji istotny wpływ wywarły cztery następujące cechy: - ograniczona odpowiedzialność inwestorów; - swoboda przepływu kapitałów (obrót walorami); - cechy wynikające z uzyskania osobowości prawnej, czyli siły wynikającej z atrybutów firmy, ...

Modele nadzorów - ściąga

 • Uniwersytet Gdański
 • Nadzór korporacyjny
Pobrań: 819
Wyświetleń: 2940

Jerzemowska. Notatka składa się z 2 stron. TEST I TEST I 1. Wymień 3 cechy różniące klasyczne modele nadzoru korporacyjnego Anglo-amerykański Kontynentalno-japoński : a)własność akcji :AArozproszona, KJ skoncentrowana b)struktura zarządu AA-jednowarstwowa KJ-dwuwarstwowa c) wpływ zarządu AA-duże, ...

Teoria prawa własności

 • Uniwersytet Gdański
 • Nadzór korporacyjny
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1505

Jerzemowska. Notatka składa się z 6 stron. Z teoretycznego punktu widzenia… Teoria praw własności: Zasoby są najefektywniej wykorzystywane jeżeli właściciel dysponuje pełną wiązką praw własności. Pełna wiązka praw własności: - posiadanie - używanie - korzystanie z pożytków - wykluczenie osób tr...

Nadzór korporacyjny testy-ściąga

 • Uniwersytet Gdański
 • Nadzór korporacyjny
Pobrań: 2751
Wyświetleń: 8253

Twórcą zasady raportowania comply and complex jest: c)Adrian Cadbury Zasady nadzoru korporacyjnego OECD prezentują : c)6 zasad W którym z wymieni. krajów istnieje swoboda wyboru 1 lub 2pozio. Syst. zarz.: a)Francja c) Hiszpania Kiedy powstał kodek...

Monitorowanie - definicja

 • Uniwersytet Gdański
 • Nadzór korporacyjny
Pobrań: 238
Wyświetleń: 805

Jerzemowska. Notatka składa się z 1 strony. Nadzór ( Monitor owanie) Wprowadza się nadzór, ponieważ menedżerowie nie zawsze działają w najlepszym interesie akcjonariuszy. Nadzór: Wewnątrz korporacji - rada dyrektorów/nadzorcza Na zewnątrz korporacji - audytorzy, analitycy, banki,