Teoria i problem agencji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 721
Wyświetleń: 2387
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria i problem agencji  - strona 1 Teoria i problem agencji  - strona 2 Teoria i problem agencji  - strona 3

Fragment notatki:

Jerzemowska. Notatka składa się z 3 stron.
PROBLEM AGENCJI Separacja własności i kontroli Berle & Means (1932), The Modern Corporation and Private Property Własność aktywów versus kontrola TEORIA AGENCJI (Jensen, Meckling - 1976) Podstawowy problem - Menedżerowie są agent ami akcjonariuszy - Menedżerowie mogą realizować własne interesy, jeśli konsekwencje nie są surowe Akcjonariusze versus menedżerowie
Wierzyciele versus akcjonariusze
Konflikty corporate governance Typ I problem u agencji : konflikt interesów pomiędzy menedżerami i akcjonariuszami (klasyczny problem agencji) Typ II problemu agencji : kiedy występuje akcjonariusz większościowy (rodzina), który może dążyć do uzyskania korzyści kosztem akcjonariuszy mniejszościowych PROBLEM Y AGENCJI Enron Tyco
Xerox
Global Crossing
Merrill Lynch
WorldCom Hollinger International….
Z teoretycznego punktu widzenia…
Teoria agencji: Agent (menedżer) z natury ma skłonność do opurnistycznych zachować, czyli maksymalizowania własnych korzyści kosztem mocodawcy (właściciela)
- maksymalizacja korzyści pieniężnych i pozapieniężnych
-Niewłaściwe gospodarowanie zasobami spółki ( relacja ryzyko -zysk)
--Krótkowzrocznośc w zarządzaniu
-Uchylanie się od obowiązków, pozostawanie na stanowisku pomimo braku kompetencji
-W skrajnych wypadkach nadużycia finansowe
TEORIA AGENCJI (Jensen, Meckling - 1976) KOSZTY AGENCJI - koszty związane ze sporządzeniem kontraktów zabezpieczających partykularne interesy grupy, ich egzekwowaniem i monitorowaniem.
Obejmują one:
koszty ograniczania uprawnień kierownictwa do podejmowania decyzji
koszty rewizji sprawozdań finansowych i działania przedsiębiorstwa - koszty monitorowania
stratę rezydualną - wynikającą z niedoskonałego nadzoru, a powstającą w wyniku odejścia od zasady maksymalizacji majątku akcjonariuszy
Przyczyny konfliktów pomiędzy akcjonariuszami a kierownictwem firmy, które preferuje:
większy poziom konsumpcji i mniejszą intensywność pracy
mniej ryzykowne inwestycje i mniejszą dźwignię finansową
inwestycje krótkookresowe
zaniechanie ograniczania zatrudnienia
Pomniejszanie wolnych środków pieniężnych (wypłata dywidend, zwiększenie DF) ogranicza swobodę działania kierownictwa firmy ZABEZPIECZENIA PRZED KOSZTAMI AGENCJI Potencjalni wierzyciele zabezpieczają się przed egoistycznymi strategiami żądając lepszych warunków
Firmy mogą przekonać potencjalnych wierzycieli o swojej solidności oferując klauzule zabezpieczające.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz