Koncepcje zarządzania - przedsiebiorstwo sieciowe - ćwiczenia MWSE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 3780
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcje zarządzania - przedsiebiorstwo sieciowe - ćwiczenia MWSE - strona 1 Koncepcje zarządzania - przedsiebiorstwo sieciowe - ćwiczenia MWSE - strona 2 Koncepcje zarządzania - przedsiebiorstwo sieciowe - ćwiczenia MWSE - strona 3

Fragment notatki:

docx i zawiera 6 stron. Dokładna tematyka poruszana w notatce jest następująca: typy sieci, Sieci zintegrowane, Sieci sfederowane, Sieci kontraktowe, Sieci stosunków bezpośrednich, Upowszechnianie się sieci jako efekt wprowadzania nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, istniejących sieci, Intranet, Ekstranet, Internet, Cechy podejścia sieciowego, Węzły, Zarządzanie siecią, Korzyści wynikające z partnerstwa, Warunki współpracy w ramach przedsiębiorstwa sieciowego. Ponadto, notatka zawiera omówienie takich zagadnień, jak: Partnerstwo wymaga, Organizowanie wzajemnych relacji polega na, Eksternalizacja, Eksternalizacja daje korzyści, Warunki powodzenia eksternalizacji, Reintegracja, Alianse strategiczne, alianse między firmami nie będącymi konkurentami, Alianse między firmami ? konkurentami, Miedzynarodowe joint ventures, Umowy miedzysektorowe, Alianse integracyjne, Alianse pseudokoncentracyjne, Alianse komplementarne, Przesłanki zawierania aliansów.

PRZEDSIĘBIORSTWO SIECIOWE
Wyróżniamy 4 typy sieci:
Sieci zintegrowane - to zbiór składający się z rozproszonych jednostek tzn. przedstawicielstw, zakładów, filii, które prawnie lub finansowo należą do jednego organizmu gospodarczego. Określa się je mianem grup. Władza jest zlokalizowana w centrali, będącej głównym dysponentem zasobów finansowych. Sieć służy do realizacji strategii obecności i bliskości. Tak jest w przypadku banków, dyrekcji regionalnych, agencji lokalnych, stacji obsługi, magazynów wielkich dystrybutorów, urzędów pocztowych.
Sieci sfederowane - to wszelkie zgrupowania osób prawnych lub osób fizycznych, którzy uświadamiają sobie wspólnotę swoich potrzeb i chcą stworzyć we własnym zakresie sposoby ich zaspokajania. Tak jest w przypadku spółdzielni, stowarzyszeń, towarzystw wzajemnej pomocy. Cechuje je poszukiwanie solidarności
Sieci kontraktowe - opierają się na umowach koncesyjnych lub franchisingowych zawieranych między partnerami niezależnymi. Spotyka się je w dystrybucji produktów masowych, prowadzeniu restauracji, hotelarstwie, branży perfumeryjnej. Cechą charakterystyczną takich sieci jest rozkładanie ryzyka i uzupełnianie się kompetencji profesjonalnych. Są one formą realizacji strategii zakorzeniania się rynku.
Sieci stosunków bezpośrednich - wystepują w takich dziedzinach życia społecznego , jak polityka czy religia. Obecnie zaczynają być wykorzystywane w życiu gospodarczym ( np. sieci sprzedaży obnośnej). Służą one do realizacji strategii penetracji. Upowszechnianie się sieci jako efekt wprowadzania nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Nowe technologie informacyjne przekształciły większość przedsiębiorstw w sieci, ponieważ coraz więcej osob pracuje poza przedsiębiorstwem, współpracując z innymi pracownikami za pomocą sieci informatycznej. Również gdy ludzie pracują w tym samym budynku, ale w oddzielnych pokojach używają tej samej sieci informatycznej, z której korzystają tak jakby byli oddaleni od siebie w znacznym stopniu. W ten sposób nowe technologie likwidują dystans między ludzmi oddalonymi od siebie oraz tworzą dystans wirtualny między osobami ze sobą pracującymi. Jednoczesnie znoszone są granice między działami, co przyczynia się do tworzenia poziomych powiązań między pracownikami.
Wsród istniejących sieci można wyróżnić:
Intranet - służący wyłącznie pracownikom danego przedsiębiorstwa
Ekstranet - przypominający sieć internetową, ale dostępny tylko dla partnerów przedsiębiorstwa
Internet - otwarty dla wszystkich. Za pośrednictwem st

(…)

…. Przykładem tego typu aliansu jest m. In. Airbus Industrie i GIE, które polegały na łączeniu działan firm konkurencyjnych w celu panowania nad całością kontaktów handlowych z towarzystwami lotniczymi
Alianse komplementarne - alianse zawierane między konkurentami dysponującymi uzupełniającymi się aktywami i kompetencjami. Taki alians zawarły firmy Matra i renault. Matra wytwarzała model samochodu es pace Ranault zaś sprzedawał go poprzez swoją sieć dystrybucji. Przesłanki zawierania aliansów.
Ułatwienie dostępu do rynku- dostęp do rynku jest łatwiejszy kiedy firma nawiązuje sojusz z dystrybutorem. Przykładami mogą być alianse jak sojusz firm Period-Ricard z Coca-Colą, L'Oreal z dystrybutorem Mennen. Dzielenie się kapitałem inwestycyjnym oraz ryzykiem - wypuszczenie satelity telekomunikacyjnego przez Motorolę przy współpracy m.in. z takimi firmami jak Vebacom, Raytheon, Lockheed Martin, Sprint. Liczne udostępnianie licencji w branży farmaceutycznej. Uzyskanie możliwości osiągania korzyści skali - sojusz firm samochodowych, zawarty w celu wspólnego opracowania i wytwarzania nowego modelu silnika.
Tworzenie i narzucanie standardów- Alians firmy JAVA i Netscape zawarty w celu przeciwstawienia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz