Makroekonomia - Bezrobocie - praca zaliczeniowa MWSE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 4963
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia - Bezrobocie - praca zaliczeniowa MWSE - strona 1 Makroekonomia - Bezrobocie - praca zaliczeniowa MWSE - strona 2 Makroekonomia - Bezrobocie - praca zaliczeniowa MWSE - strona 3

Fragment notatki:

docx i zawiera 5 stron. Dokładna tematyka notatki jest następująca: Struktura bezrobotnych według poziomu wykształcenia i płci, stopa bezrobocia., bezrobocie rejestrowane, Stopa bezrobocia wśród Polaków w zależności od ich poziomu wykształcenia, Stopa bezrobocia wśród kobiet i mężczyzn w zależności od ich poziomu wykształcenia.

Większość bezrobotnych rejestrujących się w urzędach pracy to osoby o stosunkowo niskim poziomie wykształcenia. Dwie najliczniejsze grupy wśród bezrobotnych to osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe (odpowiednio 28,9% i 28,8% w ogólnej liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w końcu grudnia 2009 r.). Obie te populacje łącznie stanowiły 57,7% ogólnej liczby bezrobotnych. Świadectwem ukończenia szkół policealnych i średnich zawodowych legitymowało się 22,1% ogółu bezrobotnych, średnich ogólnokształcących - 10,8%, a dyplomem ukończenia szkół wyższych - 9,4%.
Struktura bezrobotnych według poziomu wykształcenia i płci (w %)
Nazwa
Wyższe
Średnie zawodowe
Średnie ogólnokształcące
Zasadnicze zawodowe
Gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe
Kobiety
11,9
25,1
13,9
24,2
24,9
Mężczyźni
6,8
19,0
7,5
33,9
32,8
Ogółem
9,4
22,1
10,8
28,9
28,8
Miernikiem właściwym do określenia poziomu bezrobocia rejestrowanego jest stopa bezrobocia. Przez "stopę bezrobocia" należy rozumieć procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo
Tabela 1. Stopa bezrobocia wśród Polaków w zależności od ich poziomu wykształcenia w latach 2005-2009 (%)
Lata
Wykształcenie
Wyższe
Policealne
Średnie zawodowe
Średnie ogólnokształcące
Zasadnicze zawodowe
Gimnazjalne, podstawowe, nie[pełne podstawowe
Ogółem
2005
7,10
14,55
15,93
21,20
21,53
26,85
17,78
2006
5,90
11,73
12,42
17,60
16,60
21,10
13,85
2007
4,63
8,45
8,48
12,48
11,40
15,58
9,60
2008
3,83
7,78
6,53
9,35
7,80
11,73
7,38
2009
3,90
8,35
7,15
11,60
9,15
14,30
8,10
Najniższą stopę bezrobocia (3,90%; w Polsce na koniec lutego 2010 roku zanotowano 13,0%) zanotowano dla osób posiadających wykształcenie wyższe, natomiast w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy były osoby o niskim poziomie wykształcenia lub bez kwalifikacji zawodowych. Najwyższa stopa bezrobocia wystąpiła wśród osób z wykształceniem podstawowym nieukończonym (28,0%) oraz dla osób z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym, czy niepełnym podstawowym (14,30%).Wysoką stopę bezrobocia zanotowano równie ż dla osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (11,60%) oraz zasadniczym zawodowym (9,15%). Wykres 1. Stopa bezrobocia wśród Polaków w zależności od ich poziomu wykształcenia w latach 1997-2009 (%)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz