Koncepcje zarządzania - Struktury organizacyjne , ćwiczenai MWSE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 532
Wyświetleń: 4648
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcje zarządzania - Struktury organizacyjne , ćwiczenai MWSE - strona 1 Koncepcje zarządzania - Struktury organizacyjne , ćwiczenai MWSE - strona 2 Koncepcje zarządzania - Struktury organizacyjne , ćwiczenai MWSE - strona 3

Fragment notatki:

docx i zawiera 9 stron. Dokładna tematyka poruszana w notatce jest następująca: Istota modelu biurokratycznego Struktury organizacyjnej, Zalety i wady modelu biurokratycznego, R. Likert, Mocne i słabe strony systemu organicznego, Struktura organizacyjna, Struktura bazowa, Mechanizmy operacyjne, Mechanizmy informacyjno ? decyzyjne. Ponadto, notatka zawiera omówienie takich zagadnień, jak: Specjalizacja, Specjalizacja funkcjonalna, Specjalizacja produktowa, Specjalizacja według klientów, Specjalizacja regionalna, wskaźnik zakresu specjalizacji, Hierarchia, Współczynnik smukłości struktury. Ponadto, notatka zawiera omówienie takich zagadnień, jak: Centralizacja, Współczynnik centralizacji decyzji, Formalizacja, Wskaźnik stopnia formalizacji, struktura liniowa, struktura liniowo ? sztabowa, struktura funkcjonalna, struktura macierzowa, struktura pionowa, struktura pozioma, struktura tensorowa, podejście sytuacyjne, technologia a struktura organizacyjna.

Istota modelu biurokratycznego Struktury organizacyjnej.
Model biurokratyczny stworzony został przez Maxa Webera. Określił on reguły funkcjonowania struktury idealnej, takie jak: jasny podział pracy i kompetencji, hierarchia organizacyjna, standaryzacja ról, procedur i uczestnictwa. Generalnym założeniem tego modelu był pozytywny wpływ biurokracji na efektywność i racjonalność działania organizacji. W praktyce natomiast model ten nie okazał się sprawny. W modelu tym cele są stałe , niezależne od zmian otoczenia. Procedury są sztywne i sformalizowane. Występuje duża liczba reguł formalnych oraz mała rozpiętość kierowania. Odpowiedzialność za przestrzeganie reguł. Struktury są szczupłe. Wystepuje duża centralizacja , sprawność w otoczeniu stabilnym. Porozumiewanie się między podwładnymi a przełożonymi ma formę rozkazów i poleceń. Zalety i wady modelu biurokratycznego
Mocne strony
Podstawowe reguły modelu przyczyniają się do poprawy efektywności
Biurokracja pomaga przeciwdziałać faworyzowaniu niektórych pracowników
Procedury i praktyki są dla wszystkich jasne
Słabe strony
Brak elastyczności i skostnienie
Lekceważenie procesów ludzkich i społecznych
Istota modelu organicznego struktury organizacyjnej
Model ten został stworzony przez R. Likerta, jest modelem przeciwstawnym do biurokratycznego. Zmienność celów, procedur i uczestnictwa w zespołach realizujących kolejne zadania, miała zagwarantować elastyczność, wyzwolenie inicjatywy i odpowiedzialności ludzi. W modelu tym cele są zmienne, reagujące na szanse i zagrożenia. Procedury są zmienne a inicjatywa oddalona. Odpowiedzialność jest za wyniki . Liczba reguł formalnych jest mała a rozpiętość kierowania duża. Struktur są płaskie. Występuje mała centralizacja . Porozumiewanie się między przełożonymi a podwładnymi ma formę rad i zaleceń. Mocne i słabe strony systemu organicznego 
Mocne strony
Podkreślanie wartości pracowników
Humanistyczne podejście do projektowania struktury organizacyjnej
Słabe strony
Uważanie, że system 4 jest najlepszym podejściem do projektowania struktury organizacyjnej
Struktura organizacyjna - układ stanowisk i składających się z nich komórek organizacyjnych wewnątrz organizacji. Jest ona zazwyczaj w większych organizacjach ujmowana w schemat organizacyjny i wyznaczana jest przez szereg czynników, do których należą:
formalizacja
departamentalizacja
centralizacja - decentralizacja
rozpiętość kierowania
podział pracy
linia podporządkowania
W każdej strukturze organizacyjnej można wyróżnić 3 poziomy regulacji działań organiza

(…)

… na tworzenie struktur płaskich, elastycznych i oszczędnych.
Hierarchia może być zbudowana według zasady:
Jednoliniowej - w strukturze jednoliniowej obowiązuje zasada jedności rozkazodawstwa. Podwładny w każdej sprawie musi zwracac się do swojego przełożonego. Jest to rozwiązanie zasady hierarchii typowe dla struktur biurokratycznych
Wieloliniowej - struktura wieloliniowa specjalizuje kierowników w różnych funkcjach i pozwala na zniesienie zasady jedności rozkazodawstwa. Podwładny może zwracać się bezpośrednio do innych kierowników w sprawach, za które są odpowiedzialni, z pominięciem bezpośredniego przełożonego. Współczynnik smukłości struktury - Ws= S/Rp S - liczba szczebli w strukturze
Rp - przeciętna rozpiętość kierowania w przedsiębiorstwie.
Wzrost tego wskaźnika oznacza wzrost smukłości struktury…
… bieżącymi, do rozbudowy komórek pomocniczych, nie nadaje się do funkcjonowania w zmiennym, konkurencyjnym otoczeniu. W Polsce w prowadzona była po wojnie przemyśle ciężkim. STRUKTURA TENSOROWA
Struktura tensorowa jest to struktura wielowymiarowa. Łączy kryteria funkcjonalne, obiektowe i regionalne. Czasem zamiast kryterium regionalnego wprowadza się do wymiaru obiektowego komórki sztabowe, które pomagają…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz