Zarzadzanie jakością - UE, wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3010
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarzadzanie jakością - UE, wykłady - strona 1 Zarzadzanie jakością - UE, wykłady - strona 2 Zarzadzanie jakością - UE, wykłady - strona 3

Fragment notatki:

doc i zawiera 14 stron maszynopisu. Dokładna tematyka poruszana w notatce jest następująca: 5 poziomów dojrzałości, Brak formalnego podejścia, Podejście reaktywne, Stabilne, formalne podejście systemowe, Ukierunkowanie na stałe doskonalenie, Wyniki najlepsze w swojej klasie, 8 zasad zarządzania, orientacja na klienta, przywództwo, zaangażowanie pracowników, podejscie procesowe, system, podejście systemowe, ciągłe doskonalenie, decyzje oparte na faktach, spis treści normy iso 9001:2000, wymagania ogólne, postanowienia ogólne, wymagane procedury (tzw. systemowe), nadzór nad dokumentacja, nadzór nad zapisami, zasady, zaangażowanie kierownictwa. Notatka zawiera ponadto omówienie takich tematów, jak: polityka jakości, znaczenie polityki jakości, zakres polityki jakości, struktura polityki jakości, przygotowanie polityki jakości, cele dotyczace jakości smart, skonkretyzowany, mierzalny, akceptowany, terminowy, realny, krótki, zasady tworzenia celów, odpowiedzialność i uprawnienia, przedstawiciel kierownictwa, przegląd wykonywany przez kierownictwo, zarządzanie zasobami, zapewnienie środków, zasoby ludzkie, infrastruktura, środowisko pracy, realizacja wyrobu, planowanie wytwarzania wyrobu. Notatka zawiera ponadto omówienie takich tematów, jak: określenie wymagań dotyczących wyrobu, przegląd wymagań dotyczących wyrobu, komunikacja z klientem, projektowanie i prace rozwojowe, zakupy, nadzorowanie operacji świadczenie usług, walidacja procesow, identyfikacja i identyfikowalność, mienie klienta, nadzorowanie wyposazenia do pomiarow i monitorowania, pomiary analiza i doskonalenie, postanowienia ogólne, zadowolenie klienta, audity wewnętrzne, cele auditu, zakres auditu, kryteria auditu, inne dokumenty związane, pomiary i monitorowanie procesów. Notatka zawiera ponadto omówienie takich tematów, jak: monitorowanie wyrobów, nadzorowanie wyrobu niezgodnego z wymaganiami, analiza danych, ciągłe doskonalenie, działania korygujące, działania zapobiegawcze, niezgodność, czym jest niezgodność? wykresy sieciowe-definicje, procedura przygotowania wykresu, zasady budowy wykresu, procedury rysowania wykresów, wykres ishikawy, rodzaje zależności.

5 poziomów dojrzałości
Brak formalnego podejścia
brak dowodów podejścia systemowego, brak wyników, wyniki złe lub nieprzewidywalne
Podejście reaktywne
podejście systemowe w odniesieniu do problemu lub zapobiegania; dostępne jest minimum danych na temat wyników działań doskonalących
Stabilne, formalne podejście systemowe
podejście systemowe oparte na procesie; wczesne stadium systemowego doskonalenia; dostępne są dane na temat zgodności z celami oraz na temat istnienia tendencji doskonalenia
Ukierunkowanie na stałe doskonalenie
stosowany jest proces doskonalenia; dobre wyniki oraz trwałe tendencje doskonalenia Wyniki najlepsze w swojej klasie
silnie zintegrowany proces doskonalenia; możliwość zademonstrowania najlepszych w swojej klasie wyników, określonych wg danych odniesienia 8 ZASAD ZARZADZANIA
-orientacja na klienta
-przywództwo
-zaangażowanie pracowników
-podejście procesowe
-systemowe podejście do zarządzania
-ciągłe doskonalenie
-podejmowanie decyzji na podstawie faktów
-wzajemnie korzystne relacje z dostawcamiORIENTACJA NA KLIENTA
-orientacja na klienta
-przywództwo
-zaangażowanie pracowników
-podejście procesowe
-systemowe podejście do zarządzania
-ciągłe doskonalenie
-podejmowanie decyzji na podstawie faktów
-wzajemnie korzystne relacje z dostawcami
PRZYWÓDZTWO
-rozważanie potrzeb wszystkich zainteresowanych

(…)

… technicznych
wszystkie dodatkowe wymagania organizacji
-Źródła informacji:
procesy lub działalności realizowane na życzenie klienta
badania rynku, analiza wymagań kontraktu, analiza konkurencji, benchmarking, procesy wynikające z konieczności spełnienia wymagań, zawartych w przepisach
PRZEGLĄD WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH WYROBU
Przed dostarczeniem klientowi należy:
sprawdzić czy wymagania są określone,
czy wymagania…
… niezadowoleni klienci zgłosili skargę.
WYKRESY SIECIOWE-DEFINICJE
-Czynność -działanie określone w czasie, a więc posiadające czas trwania. Na wykresie zaznaczamy ją strzałką.
-Zdarzenie -moment zakończenia lub rozpoczęcia czynności. Jest punktem na skali czasu, a więc nie posiada swojego wymiaru czasowego. Na wykresie zaznacza się je kółkiem.
-Ścieżka krytyczna -droga od pierwszego do ostatniego zdarzenia…
… krytycznej
-Interpretacja rezerw czasu
-Ewentualne udoskonalenie sieci (skrócenie ścieżki krytycznej) - powrót do 4
ZASADY BUDOWY WYKRESU
-zdarzenia początkowe nie mają czynności poprzedzających
-zdarzenia końcowe nie mają czynności następujących po nich
-wykres sieciowy może mieć kilka początkowych i kilka końcowych zdarzeń i wówczas łączy się je czynnościami pozornymi w jedno zdarzenie początkowe…

-kontrola lub weryfikacja może się odbywać na terenie dostawcy
-możliwość auditów klienta
POSTANOWIENIA OGÓLNE
-Dokumentacja powinna zawierać:
-udokumentowaną politykę jakości oraz cele jakości
-księgę jakości
-udokumentowane procedury
-dokumenty potrzebne organizacji dla zapewnienia efektywnego planowania, prowadzenia i nadzorowania swoich procesów
-zapisy jakości
Wymagane procedury (tzw. systemowe…
…, dlaczego i dla kogo jakość jest ważna,
-ustala rolę organów wykonawczych (menadżerów) odpowiedzialnych za wdrożenie polityki jakości,
-podkreśla priorytetowe znaczenie jakości dla organizacji,
-wytycza kierunki i metody zarządzania jakością,
-jest podstawą do tworzenia planów operacyjnych,
-wskazuje kierunki działań, które zostaną rozwinięte w księdze jakości i opisane szczegółowo w procedurach,
-determinuje cele…
… wolnych zasobów
-OptymalizacjA
WYKRES ISHIKAWY
Kaoru Ishikawa
wdrożył ideę kół jakości,
opracował diagram przyczynowo-skutkowy,
jest bohaterem narodowym Japonii i
laureatem nagrody im. Deminga.
RODZAJE ZALEŻNOŚCI
Finish to start (FS)
zadanie B nie może zacząć się przed zakończeniem A
Start to start (SS)
zadanie B nie może zacząć się przed rozpoczęciem A
Finish to finish (FF)
zadanie B nie może skończyć…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz