Terminy związane z jakością, sem 6

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Terminy związane z jakością, sem 6 - strona 1

Fragment notatki:

Terminy związane z jakością: [1] PN-EN ISO 9000 system zarzadzania jakością: Jakość-stopień w jakim zespół inherentnych właściwości spełnia wymagania. Wynagrodzenie-potrzeba lub oczekiwanie które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe. Wymaganie -wyrażenie w treści dokumentu przekazujące kryteria które powinny być spełnione aby stwierdzić zgodność z dokumentem o od którego nie są dopuszczone żadne odchylenia. Klasa -kategoria lub zaszeregowanie nadane różnym wymaganiom dotyczącym jakości wyrobów, procesów lub systemów mających takie samo zastosowanie funkcjonalne. Zadowolenie klienta- percepcja klienta dotycząca stopnia w jakim jego wymagania zostały spełnione. Zdolność-możliwość organizacji systemu lub procesu dotycząca realizacji i wyrobu który spełnia wymagania określone dla tego wyrobu. Kompetencje-wykazana zdolność stosowania wiedzy i kompetencji. Zarządzanie jakością- skoordynowane działania dotyczące kierowania organizacją i jej nadzorowaniem w odniesieniu do jakości.
Zarządzanie jakością obejmuje: -ustanowienie polityki jakości i celów dotyczących jakości, -planowanie jakości, -sterowanie jakością, -zapewnienie jakości, -doskonalenie jakości
Polityka jakości- ogół zawierzeń i ukierunkowanie organizacji dotyczące jakości formalnie wyrażone przez najwyższe kierownictwo.
Cel dotyczący jakości- przedmiot starań lub zamierzeń w odniesieniu do jakości. Planowanie jakości- to cześć zarzadzania jakością ukierunkowana na ustalenie celów dotyczących jakości i określająca proces operacyjne i związane z nimi zasoby niezbędne do osiągniecia celów dotyczących jakości. Sterowanie jakością -cześć zarzadzania jakością ukierunkowana na spełnienie wymagań dotyczących jakości.
Zapewnienie jakości -cześć zarzadzania jakością ukierunkowana na zapewnienie zaufania ze wymagania dotyczące jakości będą spełnione. Doskonalenie jakości- część zarzadzania jakością ukierunkowana na zwiększenie zdolności do spełniania wymagań dotyczących jakości. Ciągłe doskonalenie- powtarzające się działania mające na celu zwiększenie zdolności do spełnienia wymagań
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz