TQM, sem 6

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
TQM, sem 6 - strona 1 TQM, sem 6 - strona 2

Fragment notatki:

Zarzadzanie jakością (zarzadzanie przez jakość TQM) ●stosuje pełny zakres funkcji zarządczych, ●TQM jest najdoskonalszą formą zarzadzania jakością w przedsiębiorstwie, ●akceptuje znaczenie fazy przygotowawczej działań wykonawczych TQM-jest filozofią przedsiębiorstwa uznając za podstawę zadowolenia klienta i ciągłe doskonalenia - Biznes zaczyna się od klienta to i raptownie kończy się z klientem. Zakres i funkcje zarzadzania jakością; ●zarzadzanie jakością -planowanie i zorganizowane oddziaływanie systemu zarządzającego na system zarządzany w skład którego wchodzi wszystko co prowadzi bezpośrednio do spełnienia wymagań jakościowych. W zarzadzaniu jakością decyzje zarządcze dotyczą procesów, zasobów i jednostek mających znaczenie w tworzeniu jakości. Zadaniem nadrzędnym jest ciągłe doskonalenie produktów i działań.
Edward W. Deming 1900-1992 ●akceptuje znaczenie metod statystycznych w produkcji, ●dynamiczne ujmowanie zjawiska jakości, ●eliminowanie niekontrolowanej zmienności procesów
●sterowanie jakością procesów i produkcji w cyklu działań wykonawczych, zarządczych „koło Deminga”, ●14 zasad pracy kierownictwa przedsiębiorstwa. Koło Deminga cykl PDCA: *planuj
*działaj/wykonuj, *kontroluj/sprawdzaj, *doskonal/koryguj
W zasadach tych można dopatrzeć się 4 elementów które nadają ton wypowiedzi Deminga: 1.ukierunkowanie działań przedsiębiorstwa na zewnątrz w tym problem ograniczenia ryzyka wad w produktach
2. współdziałania wszystkich elementów systemu zarzadzania przedsiębiorstwem mających zapobiec powstawaniu błędom
3.ciagłe doskonalenie systemu porządkujące jego elementy tym samym ograniczające zmienność traktowania jako źródło błędów
4.wyeksponowanie wiedzy jako podstawy doskonalenia systemu zarzadzania przedsiębiorstwem
Podsumowanie 14 zaleceń zarządzania według Deminga
1. spowoduj aby stałym celem twojego działania było doskonalenia produktów i usług 2. przyjmij nową filozofię 3. nie wierz w skuteczność kontroli dla uzyskania jakości 4. skończ z praktyką kierowania się w interesach wyłącznie ceną. Zamiast tego minimalizuj całkowite koszty, współpracuj tylko z 1 dostawcą 5. udoskonalaj systematycznie każdy proces planowania, produkcji i usług 6. wprowadź szkolenie związane z zadaniem 7. wprowadź system przewodzenia zespołem 8. porzuć obawy 9. przełam bariery pomiędzy zespołami pracowników różnych działów 10. nie stosuj sloganów i nie napominaj ciągle pracowników 11. wyeliminuj normy ilościowe dla robotników i wyrażone liczbowo cele dla kierownictwa 12.usuń, to co pozbawia ludzi dumy z dobrze wykonanej pracy roboty. Zrezygnuj z rocznej punktowej oceny osiągnięć i zasług 13. stwórz dla każdego program edukacji i samokształcenia 14. włącz wszystkich pracowników w przedsiębiorstwie do działania przy wdrożeniu zmian


(…)

… na doskonaleniu systemu a nie na rozkładaniu winy na jednostki
Podsumowanie Deming:
-koszty jakości są jednym z parametrów efektywności funkcjonowania systemu zarządzania przedsiębiorstwa, -oszacowanie ryzyka wad powinno być podstawowym elementem zarzadzania strategicznego, -procesowe zarzadzanie jakością pozwala na uwzględnienie klienta jako punkt odniesienia wszelakich działań projakościowych, -źródłem błędów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz