Zarządzanie jakością Total Quality Management

Nasza ocena:

5
Pobrań: 350
Wyświetleń: 6349
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie jakością Total Quality Management - strona 1 Zarządzanie jakością Total Quality Management - strona 2 Zarządzanie jakością Total Quality Management - strona 3

Fragment notatki:

Dokładnie omówione jest pojęcie TQM - Total Quality Management, czyli kompleksowe zarządzanie jakością. Omawiane w tekście pojęcia to między innymi: proces zarządzania, kultura organizacyjna, partycypacja pracowników w procesie polepszania jakości; podział TQM: składnik techniczny, składnik ludzki, behawioralny, składnik managementu. Naczelne zasady TQM - kreowanie świadomości, filozofia TQM, łańcuch klient dostawca, fazy cyklu realizacji wyrobu, rola wymiany informacji, model konstrukcji filozofii TQM, systemy jakości ISO 9000, porównanie z reengineering, twórcza postawa pracowników, przyczyny niewłaściwego działania Total Quality Management, Eliminacja jawnych i ukrytych strat powstających na wszystkich szczeblach, ewolucyjny charakter zmian w procesie zarządzania i produkcji. Notatka zawiera 11 stron omówień systemu całościowego, kompleksowego zarządzania przez jakość, czyli Total Quality Management, TQM.

POJĘCIE TQM
TQM to pojęcie tłumaczone na różne sposoby: zarządzanie przez jakość, kompleksowe zarządzanie przez jakość, kompleksowe zarządzanie jakością. Z tego powodu zostaniemy przy oryginalnej Total Quality Management, gdzie total oznaczać może, że każda osoba w firmie jest zaangażowana na rzecz szeroko rozumianej jakości (gdy to możliwe to również klienci i dostawcy), quality, co oznacza, że wymagania klientów są w pełni spełniane i management co znaczyć może, że kierownictwo każdego szczebla, a zwłaszcza najwyższego wspiera i aktywnie włącza się we wdrażanie projakościowej kultury w firmie. Istnieją różne rodzaje postrzegania jakości. Po jednej stronie znajduje się jakość spełniająca rolę nadzorcy wykonanych dóbr i ten rodzaj jakości można scharakteryzować poprzez termin inspekcja jakości. Pośrodku znajduje się jakość, która wychodzi od grupy norm oraz procesów i troszczy się o to by jakość była częścią produktu. Jest ona silnie nakierowana na produkt i opisywana przez termin "zapewnienie jakości". Na drugim końcu znajduje się trzeci rodzaj jakości, który ma na celu sterowanie całą organizacją w sensie jakościowej współpracy, by osiągnąć wytyczone cele. To jest właśnie dziedzina TQM. TQM to określenie kluczowe, oznacza ono proces w organizacji, którego celem w ujęciu strategicznym jest wzrost konkurencyjności i rentowności firmy. Jest to koncepcja zarządzania firmą, która poprzez zaangażowanie wszystkich członów organizacji w proces poprawy jakości wyrobu czy usługi dąży do jak najpełniejszego zaspokojenia potrzeb i oczekiwań klienta.
System TQM jest ukierunkowany na jakość i może być wdrożony w firmie na wiele sposobów; faktycznie firma może wprowadzić TQM i nawet tego sobie nie uświadamiać. Jeżeli poszukujesz metod produkcji produktu o lepszej jakości dla konsumenta, zamierzając do tego celu zatrudnić firmę, wówczas praktycznie stosujesz TQM.5
W TQM miejsce centralne zajmuje cały proces funkcjonowania i pracy firmy, a jakość produkcyjna jest jedynie jej aspektem. Zamierzeniem tej części jest objaśnienie definicji TQM, jak również zdefiniowanie specyficznego miejsca jakie zajmuje system jakości w takim kontekście.
W ostatnim dziesięcioleciu jakość stała się przedmiotem współzawodnictwa w świecie przemysłu. Każda firma posiada obecnie określony program jakości. Stopniowo uświadomiono sobie, że myślenie jakościowe może służyć do głębszego i obszerniejszego wykorzystania zasobów i możliwości przedsiębiorstwa.
TQM to sposób zarządzania organizacją, która dąży do ustawicznej partycypacji i współpracy pracowników przy polepszaniu:

(…)

…, aby rozwijała się jako łatwo dostosowujący się system. Opierając się na tym twierdzeniu, TQM daje szanse osiągnięcia długookresowego powodzenia dla przedsiębiorstwa oraz pozwala pracownikom na duże zadowolenie z pracy. Wśród stosujących reengineering, jak wykazują badania, jest obecnie niewielka przewaga osób niezadowolonych z osiągniętych wyników jego wprowadzenia2. Przedsiębiorstwa, które jako pierwsze…
… jest jednoznaczne stwierdzenie czy wdrożony system TQM. Brakuje również specjalnych mierników wdrożenia tego systemu, gdyż korzystne wartości ogólnych wskaźników ekonomicznych mogą być uzyskiwane dzięki zastosowaniu różnych metod zarządzania.
BIBLIOGRAFIA
Sławomir Wawak, Zarzadzanie jakością, teoria i praktyka, Gliwice 2002
pod red. Romualda Kolmama, Wybrane zagadnienia zarządzania jakością, Gdynia 1996
Piotr…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz