Zarządzanie projektami - praca, prof. Stabryła - firma Canon

Nasza ocena:

5
Pobrań: 3717
Wyświetleń: 13321
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie projektami - praca,  prof. Stabryła - firma Canon - strona 1 Zarządzanie projektami - praca,  prof. Stabryła - firma Canon - strona 2 Zarządzanie projektami - praca,  prof. Stabryła - firma Canon - strona 3

Fragment notatki:

Projekt otwarcia sklepu firmowego firmy Canon - u profesora Stabryły. Praca zaliczeniowa na Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie.Praca projektowa z przedmiotu: zarządzanie projektami. Tytuł pracy to: Projekt otwarcia sklepu firmowego firmy CANON. Notatka została zapisana w pliku Microsoft Word, przez co łatwo jest edytować jej treść. Spis treści zawiera następujące rozdziały: Identyfikacja systemu. Interpretacja tytułu. Opis systemu. Makieta opisu. Raport. Diagnoza systemu. Przedmiot badania. Kryteria oceny. Ustalenia diagnostyczne i badania porównawcze. Dokumentacja projektowa. Zakres i zadania projektowe. Warianty rozwiązań. Wybór wariantu optymalnego. Ekonomiczna wykładnia zmian. Proces wdrażania projektu. Procedury koordynacyjne proponowanego rozwiązania. Proces kontroli. Canon chce uruchomić sklep firmowy w Dębicy. Celem przedsięwzięcia jest umocnienie pozycji na rynku lokalnym oraz zapewnienie klientom komfortowych warunków zakupu. Projekt ma przyczynić się do wzrostu sprzedaży i maksymalizacji dochodów. Notatka zawiera bilans, rachunek zysków i strat, analizę SWOT, badania porównawcze, przedstawia 2 warianty przedsięwzięcia z których wybrany został jeden korzystniejszy.

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Praca projektowa z przedmiotu
Zarządzanie projektami
pt.
„Projekt otwarcia sklepu firmowego firmy CANON”
Autorzy:
Tarnów 2008
Spis treści
Rozdział I
IDENTYFIKACJA SYSTEMU
1.1 Interpretacja tytułu……………………………………………………………….....3
1.2 Opis systemu……………………………………………………………………..... 4 1.2.1 Makieta opisu…………………………………………………………………......4
1.2.2 Raport……………………………………………………………………………..4
Rozdział II
DIAGNOZA SYSTEMU
2.1 Przedmiot badania………………………………………………………………….11
2.2 Kryteria oceny……………………………………………………………………...12
2.3 Ustalenia diagnostyczne i badania porównawcze…………………………………..14
Rozdział III
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
3.1 Zakres i zadania projektowe…………………………………………………………17
3.2 Warianty rozwiązań………………………………………………………………….23
3.3 Wybór wariantu optymalnego………………………………………………………..27
3.4 Ekonomiczna wykładnia zmian………………………………………………………28
Rozdzial IV
PROCES WDRAŻANIA PROJEKTU.
4.1. Procedury koordynacyjne proponowanego rozwiązania…………………………….30
4.2. Proces kontroli……………………………………………………………………….31
Identyfikacja Interpretacja tytułu
Marzeniem każdego przedsiębiorcy jest dynamiczny rozwój jego firmy. Podstawowym warunkiem zapewnienia pozycji oraz ekspansji rynkowej przedsiębiorstwa jest podejmowanie optymalnych decyzji dotyczących rozwoju i źródeł jego finansowania. Są one ważne, ponieważ od ich trafności zależy konkurencyjność przedsiębiorstwa, jego udział w rynku i możliwość generowania zysków.
Przedsiębiorstwo podejmuje decyzje rozwojowe na podstawie wcześniej przygotowanych ramowych i szczegółowych projektów.
Pojęcie „projekt” można rozpatrywać w dwóch aspektach: szerokim i wąskim. W pierwszym z nich jest on: 1)modelem będącym usprawnieniem określonego obiektu lub systemu, 2)rozwiązaniem bazowym stanowiącym wytwór o nowatorskiej formie i konstrukcji, który umożliwia realizacje zamierzonego przedsięwzięcia jako zadania inwestycyjnego, operacyjnego, publicznego. Projekt w znaczeniu wąskim może być rozumiany jako praca analityczno-badawcza, koncepcja budowy i funkcjonowania jakiegoś systemu, dokumentacja techniczna, program plan działania. W tym znaczeniu projekt nie obejmuje efektów rzeczowych.

(…)

…. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 459029,00
AKTYWA OBROTOWE 26297709,77
47567540,74
I. Zapasy 11532973,84
27674031,39
II. Należności krótkoterminowe 14434216,08
17707957,06
III. Inwestycje krótkoterminowe 299730,45
1913760,92
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 30789,40
271791,37
AKTYWA RAZEM 31935085,64
119430725,21
Pasywa
KAPITAŁY WŁASNE 9084809,24
84219433,89
I. Kapitał podstawowy 50000…
… o zasięgu międzynarodowym. Na rynku krajowym jej poważnym konkurentem jest Firma Hewlett-Packard . Udział sprzedaży na rynku prezentuje poniższy wykres:
E) Sytuacja finansowa firmy
Jednym z koniecznych warunków efektywnego zarządzania firmą, prowadzącego do jej długofalowego, zrównoważonego rozwoju jest szczegółowa analiza i ocena jej sytuacji finansowej oraz monitorowanie ryzyka działalności. Sytuację…
… w powyższych tabelach wskazują, że w latach 2005-2006 nastąpił gwałtowny przeskok w aktywach i pasywach firmy. Dużą część w aktywach stanowią aktywa obrotowe, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności. W pasywach obserwujemy natomiast dominacje kapitału własnego co wpływa na wiarygodność i wypłacalność firmy. G) Misja i cele firmy
Misją Firmy jest optymalne zaspokojenie oczekiwań klientów poprzez…
… możliwość szybkiego kolorowego druku, skanowania i kopiowania
Pozostałe produkty
Zaliczamy tutaj papier, materiały do drukowania, kalkulatory. Oferta dla każdego
c) Rys historyczny Canon, pierwotnie Kwanon, zawdzięcza swój rodowód japońskiej bogini miłosierdzia. Inspiracji nazwy pierwszego aparatu fotograficznego również należy szukać w genealogii firmy. Właśnie dzięki aparatom fotograficznym zasłynął…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (1)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Blanka napisał(a):

2015-05-25 18:10:50

czy jest mozliwe pobranie calej pracy ? czy wylacznie zobaczenie 6 stron ? :|