Biznesplan firmy transportowej (14 stron)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1309
Wyświetleń: 13524
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biznesplan firmy transportowej (14 stron) - strona 1 Biznesplan firmy transportowej (14 stron) - strona 2 Biznesplan firmy transportowej (14 stron) - strona 3

Fragment notatki:

Biznesplan ma 14 stron i zawiera: streszczenie, profil i zakres działania firmy, podstawowe informacje, wielkość i strukturę kapitału, misje firmy, założenia planu strategicznego, w tym analizę SWOT (silne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia), plan marketingowy, opis strategi marketingowej, badanie rynku, produkty firmy, plan finansowy, w tym plan spłaty kredytu, bilans firmy, prognozowane zestawienie przepływów środków pieniężnych i prognozowane zestawienie rachunku zysków i strat oraz wskaźniki rynkowe.

BIZNES PLAN FIRMY TRANSPORTOWEJ „TRANSBAR”
I. STRESZCZENIE PROJEKTU
Przedmiotem biznes planu jest przedsięwzięcie polegające na otworzeniu przedsiębiorstwa transportowego. Przedsiębiorstwo to miałoby świadczyć usługi w zakresie przewozów materiałów budowlanych i opałowych, surowców, gruzu , węgla, żwiru oraz piachu. Biznes plan jest stworzony w celu uzyskania kredytu o który stara się nasza firma. Kredyt ten przeznaczony by był na cele inwestycyjne dzięki którym firma „Transbar” była by wstanie rozszerzyć swoje działanie o dodatkowe usługi a w szczególności na zakup drugiego samochodu ciężarowego wraz z naczepą. Dzięki dodatkowym funduszom planujemy także otworzyć zakład naprawczy dla pojazdów oraz sklep z częściami zamiennymi oraz akcesoriami samochodowymi. Liczba firm zajmujących się świadczeniem tego rodzaju usług jest bardzo niska na rynku lokalnym Barlinka i jego okolic. Biznes Plan potwierdził opłacalność przedsięwzięcia. Należy prognozować, że w przypadku poprawy ogólnej koniunktury gospodarczej w Polsce będzie wzrastało zapotrzebowanie na tego rodzaju transport. Tak więc uważamy że przedsięwzięcie ma szanse powodzenia. Biznes plan składa się z sześciu punktów dotyczących przedsięwzięcia, pierwszy punkt to streszczenie- ogólny zarys biznes planu. Drugi punkt to profil i zakres działania firmy - podstawowe informacje dotyczące firmy „Transbar” : jej siedziba, przedmiot działalności właściciele, misja, oraz cele. Drugi punkt dotyczy strategii przedsiębiorstwa określenia otoczenia przedsiębiorstwa oraz jego pozycji na rynku. Kolejny czwarty punkt to plan marketingowy przedstawiający strategie marketingową jaką firma sobie obrała. Przedstawione są tu informacje dotyczące rodzaju i zakresu usług świadczonych przez firmę, informacje o potencjalnych klientach i konkurencji oraz pozycji rynkowej. Piąty punkt to plan finansowy, zamieszczone tu są takie dane jak bilans, prognozowany rachunek wyników, zestawienie z przepływów pieniężnych oraz pięcioletni plan spłaty kredytu zaciągniętego w banku na cele inwestycyjne.
-->
[Author:M]
II. PROFIL I ZAKRES DZIAŁANIA
Dane o firmie
Firma: Przedsiębiorstwo transportowe „TRANSBAR”
Siedziba: Barlinek
Adres: 74-320 Barlinek ul. Bonifacego 4


(…)

… województwa
usługi mechanizacyjne
Firma będzie zajmować się transportem regionalnym, w szczególności obsługiwać będzie firmy budowlane a także klientów indywidualnych. W przyszłości firma zamierza poszerzyć swoją działalność o usługi w zakresie napraw pojazdów mechanicznych i sprzedaży części zamiennych.
Wielkość i struktura kapitału Wspólnicy:
Marcin Frankowski 50% udziału
Piotr Makowski 50% udziału
Wielkość kapitału:
Kapitał własny -462500 PLN
Majątek firmy
Samochód ciężarowy z naczepą marki mercedes
Lokal własny z przeznaczeniem na siedzibę firmy o pow. 90 m2
Firma posiada rachunek w Banku PKO BP S.A. O/ Barlinek - nr konta 381959-149-25113 Sprawy Sądowe i Zobowiązania .
Firma stara się o kredyt w banku PKO wielkości 350000 PLN pod zastaw samochodu ciężarowego.
Misja firmy
Stać się konkurencją…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz