Szkoła systemów społecznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1792
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Szkoła systemów społecznych - strona 1 Szkoła systemów społecznych - strona 2 Szkoła systemów społecznych - strona 3

Fragment notatki:


Szkoła systemów społecznych Charakterystyka Szkoła systemów społecznych powstała pod wpływem nurtu strukturalnego w amerykańskiej teorii socjologii oraz dorobku tzw. psychologii postaci. Z wymienionej wyżej psychologii postaci zaczerpnięto pojęcie systemu, który jest rozumiany jako dynamiczny zbiór części wzajemnie współzależnych ze względu na określony cel. Pojęcie systemu jest tu bardzo istotne, gdyż Ch. I. Barnard , nazwany ojcem szkoły systemów społecznych, organizację określa właśnie jako " system świadomie koordynowanego działania dwu lub więcej osób", przy czym "...każda (jego) część wiąże się z inną częścią w jakiś charakterystyczny sposób".
Więzi między elementami systemu społecznego Motyw więzi między elementami systemu społecznego stanowi podwalinę dorobku szkoły systemów społecznych. Jej przedstawiciele wyróżniają trzy zasadnicze rodzaje "więzi", mianowicie komunikację, równowagę i podejmowanie decyzji . Komunikacja jest sposobem pobudzania do działania poszczególnych części systemu oraz środkiem koordynacji i kontroli. Ch. I. Barnard sformułował siedem zasad komunikacji, z których trzy najważniejsze brzmią:
droga komunikacji powinna być możliwie najkrótsza
droga komunikacji powinna być wykorzystana na całej swojej długości
wszystkie informacje powinny być autentyczne
Równo waga jest utożsamiana z mechanizmem stabilizującym organizacyjną całość oraz umożliwiającym jej adaptację do zmieniających się warunków.
Podejmowanie decyzji jest, według przedstawicieli tego kierunku, środkiem regulowania i kierowania strategicznego. Proces podejmowania decyzji według Herberta Simona Zagadnieniom podejmowania decyzji wiele uwagi poświęcił Herbert Simon , laureat nagrody Nobla w tej dziedzinie. Wyróżnił cztery fazy w procesie podejmowania decyzji:
rozpoznanie - to ustalenie, gdzie i kiedy należy podjąć decyzję
projektowanie - to poszukiwanie różnych możliwości decyzyjnych
wybór - to wybór decyzji najlepszej ze względu na przyjęte kryteria oceny wariantów decyzyjnych
ocenianie - to wartościowanie decyzji podjętych wcześniej Simon szczególną uwagę zwracał na to, aby ludzie , którzy pełnią kierownicze stanowiska podejmowali decyzje optymalne, a nie decyzje "wystarczająco dobre ", gdyż te ostatnie podejmować może przeciętny człowiek . Związane jest to z tzw. zasadą ograniczonej racjonalności. Według Simona racjonalność jest ograniczona ponieważ ludzie przeważnie nie dysponują odpowiednio sprawnymi systemami przewidywania skutków oraz kryteriami oceny podejmowanych decyzji. Dlatego powinno się dążyć do tego, aby większość decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwie sprowadzić do decyzji programowych, czyli takich, które spełniają określone kryteria i są podejmowane według ściśle określonej procedury. Jednak, gdy nie ma precedensów i doświadczenia w wyborze kierunku działania podejmuje się decyzje oparte na intuicji i inteligencji człowieka. Są to decyzje nie programowe (przeciwieństwo programowych).


(…)

… szczegółowych, zrelatywizowanych do aktualnej sytuacji, zwłaszcza gospodarczej. Rola analizy strategicznej
Pokrewna teorii sytuacyjnej jest analiza strategiczna. Ma ona swoje źródła w socjologicznej teorii ról społecznych i w teorii gier. Podstawowymi pojęciami są "aktor" i "gra". "Aktorzy" gry społecznej to aktywni uczestnicy, którzy po ocenie sytuacji realizują określone, własne strategie. "Gra…
… kierunku
Dorobek szkoły systemów społecznych był wielorako krytykowany. Na przykład Lussato zarzuca, że przedstawiciele szkoły preferując analizę psychospołeczną, pominęli aspekt materialny przedsiębiorstwa, głównie rozplanowanie przestrzenne jak również prace z zakresu psychologii indywidualnej i semantyki. Krytyka marksistowska wytyka szkole, że utożsamia społeczne stosunki produkcyjne z techniczną…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz