Koncepcje zarządzania - lista zagadnień

Nasza ocena:

5
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3087
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcje zarządzania - lista zagadnień  - strona 1

Fragment notatki:


  1 Koncepcje zarządzania - lista zagadnień     1.  Historyczna ewolucja struktur organizacyjnych a dynamika otoczenia – uwa- runkowania strukturalne monoprodukcji i dywersyfikacji,  2.  Historyczne orientacje procesu zarządzania; produkcyjna, sprzedaŜowa,  marketingowa i prosumpcja,  3.  Idea i ograniczenia modelu procesu zarządzania zdeterminowanego planem,  4.  Klasyczne modele organizacji H.J. Leavitt’a - istota zmiany postrzegania roli  poszczególnych składowych organizacji,  5.  Klasyczny model procesu zarządzania; perspektywa amerykańska i europej- ska,  6.  Metody portfelowe ich istota oraz uwarunkowanie zastosowania w procesie  zarządzania – dowolny przykład  7.  Model cyklu Ŝycia organizacji I. Adizesa a model rozwoju organizacji L.E.  Greinera,  8.  Model G. Nizarda wpływu otoczenia na przedsiębiorstwo,  9.  Model G.R. Terriego jako wyznacznik rozwarstwienia procesu zarządzania  na poziom strategiczny i operacyjny - odmienność funkcji procesu zarządza- nia na poszczególnych poziomach,  10. Model konkurencji w branŜy jako istota szkoły pozycyjnej kształtowania  strategii przedsiębiorstwa  11. Model kontraktowy przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej – istota i ge- neza powstania  12. Model łańcucha wartości M.E. Portera – istota i zastosowania, sieciowy mo- del gospodarki a organizacja wirtualna   13. Model otoczenia – charakterystyka i znaczenie w procesie planowania  przedsiębiorstwa  14. Model systemowy organizacji a sprzęŜenie zwrotne w procesie zarządzania   15. Procesowy model organizacji a szkoła zasobów, umiejętności i uczenia się  charakterystyka i wpływ na konfiguracje procesu zarządzania  16. Procesy koordynacji w gospodarce rynkowej,  17. Rola konceptu wartości w procesie zarządzania,  18. Sytuacyjne teorie kierowania – istota i obszar zastosowania w procesie za- rządzania  19. Szkoła ilościowa w zarządzaniu – charakterystyka istoty i obszary zastoso- wań w procesie zarządzania  20. Szkoła klasyczna organizacji a szkoła stosunków międzyludzkich – analiza  porównawcza       ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz