Techniki TQM - projekt

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2275
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Techniki TQM - projekt - strona 1 Techniki TQM - projekt - strona 2 Techniki TQM - projekt - strona 3

Fragment notatki:


Plan pracy Wstęp ....................................................................................................................................3 Rozdział I Kompleksowe Zarządzanie Jakością ..............................................................4
Pojęcie jakości................................................................................................................4
Pojęcie TQM.................................................................................................................7
Charakterystyka TQM...................................................................................................8
TQM a normy ISO 9000..............................................................................................10
Polska Nagroda Jakości................................................................................................11
Rozdział II Struktura organizacyjna i działalność biblioteki na przykładzie Biblioteki Głównej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach ...............14
Struktura organizacyjna biblioteki ŚAM....................................................................14
Zadania biblioteki Głównej.........................................................................................16
Zbiory i udostępnianie zbiorów..................................................................................16
Informacja naukowa....................................................................................................18
Rozdział III (TQM) w sferze usług bibliote czno-informacyjnych ...............................19 Przyczyny zainteresowania TQM w placówkach biblioteczno - informacyjnych....19
Początki wprowadzania TQM do sfery usług biblioteczno - informacyjnych.........20
Podstawowe założenia TQM w odniesieniu do funkcjonowania bibliotek i innych placówek informacyjnych...........................................................................................21
Model wprowadzania TQM do placówek biblioteczno-informacyjnych...................23
Walory stosowania podejścia TQM w bibliotekach...................................................25
Wnioski ...............................................................................................................................27
Bibliografia ..........................................................................................................................29
Załączniki ............................................................................................................................30


(…)

…. W naszym języku „Total Quality Management” najlepiej tłumaczyć jako „zarządzanie przez jakość”. Zarządzanie przez jakość jest bowiem formą „zarządzania przez cele”, gdzie celem jest ciągły wzrost jakości produktu. Zamiennie używa się także określenia - „kompleksowe zarządzanie jakością”. Ta wersja tłumaczenia TQM także ma sporo zwolenników.
Wg J.Chabiery TQM to wdrażanie kultury powszechnej troski…
… oraz wyrobów i usług czyli wzbudzenie zaufania do organizacji i do jej logo, które staje się specyficznym znakiem jakości stworzenie przejrzystości i koherentności wewnętrznych procedur obejmujących swym zakresem całość firmy zabezpieczenie możliwości eksploatacji w przypadku postępowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej za produkt Najważniejszym w Total Quality Management jest człowiek współdziałający…
…/zewnętrzny) - firma,
dotyczy całej organizacji. Polska Nagroda Jakości
         Nowa sytuacja gospodarcza, w jakiej znalazły się polskie przedsiębiorstwa na początku lat dziewięćdziesiątych, wymagała opracowania przez nie nowej wizji, strategii i polityki oraz podjęcia kompleksowej rekonstrukcji systemów zarządzania. Wdrażanie koncepcji Zarządzania przez Jakość - ZPJ (Total Quality Management - TQM) w polskiej gospodarce było zatem bardzo ważnym elementem dla jej rozwoju. W związku z tym zrodziła się idea ustanowienia Polskiej Nagrody Jakości - PNJ, która byłaby przyznawana przedsiębiorstwom za wdrażanie filozofii TQM, czyli Zarządzania przez Jakość.
Polska Nagroda Jakości została ustanowiona w 1995 roku przez:
Krajową Izbę Gospodarczą
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
Fundację „Teraz Polska” Polska…
… problematyki zarządzania przez jakość. Jest ono jednym z kilku podejść jakościowych w zarządzaniu. Podstawy i założenia TQM wykształcały się od początku powstania koncepcji jakościowych i do dnia dzisiejszego ulegają rozbudowie oraz przekształceniom. Inne propozycje dotyczące zarządzania jakością, przede wszystkim popularny w krajach europejskich nurt związany z zapewnianiem jakości i związane z nim normy ISO…
… również, odmienny od hierarchicznego, przepływ informacji.
Ponadto sprzyja to tworzeniu nowych układów więzi interpersonalnych. Z czasem dochodzi do głębszych przemian struktur organizacyjnych bibliotek w kierunku ich spłaszczania i większej elastyczności oraz wysokiej adaptacyjności i dużej innowacyjności, np. dąży się do wprowadzania struktury macierzowej lub sieciowej.
Wprowadzenie TQM tworzy również nowe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz