Szkoła klasyczna organizacji a szkoła stosunków międzyludzkich

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 3913
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Szkoła klasyczna organizacji a szkoła stosunków międzyludzkich - strona 1 Szkoła klasyczna organizacji a szkoła stosunków międzyludzkich - strona 2 Szkoła klasyczna organizacji a szkoła stosunków międzyludzkich - strona 3

Fragment notatki:


20. Szkoła klasyczna organizacji a szkoła stosunków międzyludzkich - analiza porównawcza
Klasyczna Szkoła zarządzania: Charakterystyka/koncepcja pracownika: - pracownik jest nieudanym dodatkiem do maszyny, - każdego można kupić za pieniądze, - pracownik jest istotą biologiczną i reaguje głównie na podstawowe rodzaje bodźców, - pracownik powinien funkcjonować wyłącznie w formalnych grupach, - przeciętny pracownik zaspokaja potrzeby poprzez pracę w firmie. Charakterystyka/koncepcja kierownika: - kierownik jest jedynym twórczym elementem organizacji, - zadanie kierownika to rozpoznać pracę, opracować ją naukowo, dobrać pracowników, udzielić instruktażu, nadzorować wynik i przebieg procesu pracy, - kierownik powinien zapewnić niezbędne techniczne i socjalne warunki pracy . Koncepcja organizacji w Szkole Klasycznej: 1) Przeciętna organizacja jest układem zamkniętym względnie odosobnionym. 2) Przeciętna organizacja jest układem autarkicznym i kieruje swoją aktywność głównie do wewnątrz. 3) Przeciętna organizacja musi znaleźć najlepsze rozwiązania wewnętrzne w poszczególnych swojego funkcjonowania. 4) W organizacji obowiązywać powinny klasyczne zasady motywacji. 5) Dobór pracowników w organizacji powinien być oparty wyłącznie o kryteria merytoryczne. 6) W organizacji powinien występować wyraźny i jednoznaczny podział na kierujących i kierowanych. 7) W organizacji podstawowym stylem kierowania jest styl autorytarny. 8) W organizacji konieczna jest ścisła rygorystyczna kontrola. 9) W organizacji obowiązują zasady takie jak: a) jedności i jednolitości kierownictwa b) jednoosobowego kierowania c) równoważności zada, uprawnień odpowiedzialności d) droga służbowa - nie omijanie szczebli w strukturze organizacyjnej Szkoła stosunków międzyludzkich 1. Praca jest działalnością zespołową i człowiek który ją wykonuje należy do swojej organizacji, i do różnych grup społecznych 2. Ludzie pracy przywiązują większą wagę do stosunków międzyludzkich aniżeli do rodzaju wykonywanej pracy 3. Dobre, przyjacielskie stosunki z innymi ludźmi powodują psychiczne stany zadowolenia 4. Pracownicy pracują lepiej, gdy widzą że kierownicy troszczą się o nich 5. W grupach pracowniczych obowiązują nieformalne formy zachowań, oraz nowej grupy wydajności i przestrzegania norm grupy określa przynależność do niej danego pracownika. 6. Przynależność do małych grup nieformalnych jest wyżej ceniona niż cele org. i będą one lekceważone, jeśli będą rozbieżne z normami obowiązującymi w grupie nieformalnej. 7. Zachęty materialne, ważne dla pracowników, nie wpływają na dodatkowy wzrost wydajności pracy. Lecz cała gama poza ekonomicznych bodźców i nagród akceptowanych przez grupę. SZKOŁA KLASYCZNA - Założenia - Firmy funkcjonują w warunkach względnej stabilności i przewidywalności zjawisk, dlatego występuje tendencja do formalizacji procesów

(…)

… - uwarunkowania strukturalne monoprodukcji i dywersyfikacji
Ewolucja struktur organizacyjnych jest procesem długotrwałym
i wieloetapowym. Proces przekształceń zaczyna się od struktury liniowej, która
zostaje rozwinięta w strukturę liniowo - sztabową lub funkcjonalną. Od struktury funkcjonalnej zazwyczaj przechodzi się do dywizjonalnej, następnie
do macierzowej, dochodząc często do struktury sieciowej, a w końcu do wirtualnej. Jednak każde przedsiębiorstwo dokonuje zmian strukturalnych indywidualnie, tworząc nowe rozwiązania lub modyfikując istniejące struktury w taki sposób, aby jego efektywność funkcjonowania była jak największa. Nie ma więc zasad uniwersalnych, które w sposób jednoznaczny określałyby, jakie rozwiązania będą najlepsze dla danego przedsiębiorstwa.
Od struktur liniowych do macierzowych
Najprostszym, najmniej rozwiniętym typem struktury jest struktura liniowa, którą
w literaturze przedmiotu uważa się za formę pierwotną, z przekształcenia której
powstały bardziej rozwinięte formy strukturalne.7 Opiera się ona na zasadzie jedności rozkazodawstwa, według której każdy wykonawca otrzymuje polecenia od
jednego przełożonego i przed nim odpowiada za ich realizację. Polecenia są przekazywane w dół…
… nie tylko kierują się przesłankami logicznymi i racjonalnymi -w procesach kierowania duże znaczenie mają stosunki międzyludzkie i organizacja nieformalna -autorytet formalny kierownika to tylko jeden z wymiarów wyznaczających pozycję kierownika w organizacji. -człowiek kryje w sobie duże możliwości twórcze a kierownik powinien je w nim wyzwolić
Wnioski: w szkole klasycznej uwaga była skupiona na technologii…

organizacyjne oraz połączeń między nimi. Jednostki te mogą wchodzić
w związki z innymi elementami struktury tworząc nowe sieci.
Rozwiniętą formą przedsiębiorstwa o strukturze sieci jest organizacja wirtualna.
W literaturze brak jest jednoznacznej definicji organizacji wirtualnej.
W. Grudzewski i I. Hejduk określają ją w następujący sposób: jest to czasowa sieć
niezależnych przedsiębiorstw - dostawców, klientów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz