Procesowy model organizacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1876
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesowy model organizacji - strona 1 Procesowy model organizacji - strona 2

Fragment notatki:


Procesowy model organizacji a szkoła zasobów, umiejętności i uczenia się charakterystyka i wpływ na konfigurację procesu zarządzania Organizacja procesowa to system ukierunkowujący relacje między realizatorami jej zadań na działania zawarte w zaprojektowanych procesach. Struktura takiej organizacji jest skoncentrowana na procesowym charakterze jej działania i konfiguruje elementy systemu, uwzględniając zatem procesy, a nie tylko funkcje.
Podejście procesowe charakteryzuje się:
Wymaganiem określenia powiązań wszystkich procesów oraz ich wzajemnego odzialowywania
„przetłumaczeniem” ogólnych celow organizacji na cele procesów
położeniem nacisku na procesy najważniejsze dla organizacji z punktu widzenia wartości dodanej
Podejście procesowe opiera się na założeniu, że należy optymalizować działania, mając na uwadze procesy, a nie tak jak w organizacji klasycznej,  funkcje. Dlatego też proces jest determinantą wzrostu efektywności współczesnej organizacji. Usprawnienie działania na podstawie analizy procesów pozwala na dynamizację systemu organizacyjnego. Organizacja w ujęciu procesowym to organizacja zorganizowana na zasadzie relacji rynkowych w jej wnętrzu. Istotą i celem działania procesów w organizacji jest osiągnięcie konkretnych rezultatów, weryfikowanych podczas wewnętrznych i zewnętrznych relacji dostawca - odbiorca. To klienci wewnętrzni i zewnętrzni decydują o tym co stanowi wartość danego produktu czy usługi. Tworzenie wartości użytkowej musi być podstawową przesłanką konstrukcji procesu i jego poszczególnych etapów.
Warto zapoznać się z Konspekt_KZ_2 są schematy dotyczące organizacji opartej na procesach Szkoła zasobów i kompetencji  - jedna z głównych koncepcji zarządzania strategicznego. Zakłada, że organizacja jest zbiorem aktywów (zasobów) i kompetencji. Koncepcja ta stanowi, że strategia jest w pierwszej kolejności budowana dla całej organizacji, a dopiero w następnej kolejności dla poszczególnych dywizji czy jednostek biznesu. W przeciwieństwi do innych szkół, szkoła zasobów i kompetencji zakłada, że zasób wiedzy i umiejętności firmy są czynnikami istotniejszymi w procesie tworzenia strategii niż sytuacja w otoczeniu.
1. Fundamentalną przesłanką szkoły zasobów jest założenie, że aby zrozumieć źródła sukcesu organizacji, trzeba zrozumieć konfigurację jej unikalnych zasobów i umiejętności
Na najbardziej podstawowym poziomie zasoby to zbiór materialnych i niematerialnych aktywów.Możemy np. rozróżnić zasoby ludzkie, produkcyjne i organizacyjne lub bardziej szczegółowo - finansowe, materialne, ludzkie, technologiczne, organizacyjne i reputację9. Badacze zainteresowani głównie zasobami niematerialnymi dzielą je na prawa własności intelektualnej (np. patenty), tajemnice handlowe, kontrakty i licencje, bazy danych, informacje, organizacyjne i osobiste sieci kontaktów, wiedzę pracowników, doradców, dostawców i dystrybutorów, reputację firmy i marki produktów oraz kulturę organizacyjną.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz