Reengineering - Just-in-time

Nasza ocena:

5
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2079
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reengineering - Just-in-time - strona 1 Reengineering - Just-in-time - strona 2 Reengineering - Just-in-time - strona 3

Fragment notatki:

Przesłanki i geneza reengineeringu
Business process reengineering (BPR) - jako metoda gruntownego przekształcania całościowych procesów w przedsiębiorstwie w celu optymalizowania trzech podstawowych wyznaczników efektywności: jakości, kosztów i terminu realizacji, jest uważana za nowy paradygmat przemian w strukturze procesów i zasobów, niezbędnych do utrzymania elastyczności i konkurencyjności przedsiębiorstwa.
Założeniem tej metody jest konieczność wprowadzenia kompleksowych zmian w procesach funkcjonowania oraz propozycja przebudowania całej organizacji (jako instytucji), jeżeli ma ona zachowaé rentowność, wypłacalność i poprawić obsługę klienta.
U podstaw reengineeringu leży wiele znanych już wcześniej idei. I tak z analizy wartości (value analysis), która pojawiła się w latach sześćdziesiątych, czerpie on orientację na aktualne potrzeby klientów oraz redukcjęç zbędnych kosztów. Z rozwiniętych w latach siedemdziesiątych metod inwentycznych reengineering przejmuje charakterystyczne dla nich myślenie przekrojowe. Niemałą rolę w reengineeringu odgrywają również podejścia spopularyzowane w latach osiemdziesiątych, m.in. przez benchmarking, just-in-time czy total quality management (o czym szerzej w dalszych partiach rozdziału). Reengineering nie stanowi jednak przypadkowego konglomeratu dawno znanych metod zarządzania - ich elementy, zestawia się na nowych zasadach, uzyskując w rezultacie zwielokrotniony efekt synergiczny. Nowością w ramach tej koncepcji jest organizowanie pracy wokół procesów, a nie funkcji. Jest to ważne dzięki osiągnięciom technologii informacyjnej, tj. oparcia systemów informacyjnych przedsiębiorstw na zintegrowanych sieciach komputerowych. Obecnie wszelkie usprawnienia organizacji odbywają się w większości przy współudziale techniki komputerowej. Jednakże komputeryzacja sama w sobie nie powoduje na tyle znaczącego usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstw, aby zdobywały one dzięki niej przewagę nad konkurencją. Bardzo wiele przedsiębiorstw ,,wpadło w pułapkę" komputeryzacji - zaczęto automatyzować wszelkie możliwe procesy w przedsiębiorstwie, co prowadziło wprost do nadmiaru informacji, ta zaś stała się jednym z najistotniejszych powodów powstania i rozwoju koncepcji reengineeringu.
Zaleca on w celu osiągnięcia usprawnień w organizacji nie tyle automatyzować dotychczasowy sposób prowadzenia biznesu, ile przeprojektowywać istniejące procesy.
Istota reengineeringu
Termin reengineering pojawił się w literaturze z początkiem lat dziewięćdziesiątych [3]. Zdefiniowano go jako koncepcjęç polegającą na radykalnym przeprojektowaniu procesów przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia znaczących usprawnień w ich funkcjonowaniu przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii informacji. Reengineering jest koncepcją, która proponuje tylko skrajne rezultaty: osiągniemy wszystko albo nic. W praktyce stanowi to trudną do pokonania barierę, gdyż wymaga zmiany dotychczasowych reguł postępowania w wielu obszarach organizacji. P. Grange [2] wyróżnia cztery podstawowe zasady, na których opiera się ta koncepcja:


(…)

… się w jednym miejscu. Przez wykorzystanie np. sieci komputerowych lub systemów rozproszonych baz danych przedsiębiorstwa mogą równocześnie uzyskać korzyści centralizacji zasobów (korzyści skali) i decentralizacji (swobodny dostęp do danych, programów, urządzeń komputerowych).
4. Równoległe procesy należy koordynować w czasie ich trwania, a nie po zakończeniu. Gdy niezależnie wykonywane elementy próbuje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz